דו"ח המבקר: לפיד העביר מאות מ' ש' לישיבות – והתעלם מהונאות

מדו"ח המבקר שמתפרסם היום עולה כי בתקופת כהונתו של יאיר לפיד כשר האוצר, המדינה העבירה מאות מיליוני שקלים לישיבות חרדיות ללא פיקוח, תוך שורה של תשלומים כפולים וחוסר התאמה בין מספר האברכים הרשומים למספרם בפועל.

מדוח המבקר שמתפרסם היום עולה כי בתקופת כהונתו של יאיר לפיד כשר האוצר, המדינה העבירה מאות מיליוני שקלים לישיבות חרדיות ללא פיקוח, תוך שורה של תשלומים כפולים וחוסר התאמה בין מספר האברכים הרשומים למספרם בפועל.

בשנת 2011, תחת כהונתו של יובל שטייניץ כשר האוצר, הנחה אגף החשב הכללי במשרד שלא לבצע יותר ביקורות שטח בישיבות בינוניות וגדולות – שדרכו אמורות לגלות האם קיים פער בין מספר האברכים הרשומים שבגינם מתוקצבים המוסדות לבין מספרם בפועל.

במוסדות אלה לומדים מרבית האברכים בישראל (57%) ומאז לא שונתה ההנחיה – גם לא בתקופתו של לפיד, שמבקר היום בחריפות את ההסכמים הקואליציונים החדשים עם המפלגות החרדיות.

 

באגף החשב הכללי טענו כי הם מבקשים להחליף את ביקורות השטח בבדיקות מדגמיות המבוססות בין היתר על אמצעים טכנולוגיים, אולם על פי דוח המבקר בדיקות כאלה לא נעשו עד היום ואפילו פיילוט בעניין לא החל.

על פי הדוח במקום לבצע לפחות 1,150 ביקורות עומק בשלוש שנים כפי שמחייב הנוהל, בשנים 2011-2013 התבצעו רק 236 ביקורות – כחמישית בלבד מהדרוש. בבדיקות שבוצעו, התגלה פער גדול בין מספר הרשומים למספרם של הלומדים בפועל.

מבחני התמיכה במוסדות תורניים אינם כוללים קריטריונים של איכות הוראת. "המדדים אינם בודקים את רמת הלימודים, את קיומה של תוכנית לימודים מאושרת או כל מרכיב פדגוגי אחר", העיר המבקר – וגם זאת לא השתנה בתקופה שבה החרדים לא היו בממשלה". נכתב.

ביולי 2014 עמד היקף הכספים העודפים שניתנו למוסדות התורניים (על פי הביקורות) על סך של כ-25 מיליון שקל. כספים אלה, לא הושבו למדינה למרות פניות חוזרות אל המוסדות.

 

עוד עולה מהדוח כי  9.5 מיליון שקל ניתנו באופן עודף לטובת מלגות לאברכים – כספים אלה לא הושבו בניגוד למתחייב.

חשבות האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך לא טיפלה באופן שיטתי ושוטף בהשבת הכספים ולמעשה אין בידיה פירוט שיכול להסביר האם מדובר בסכומים שקוזזו לאחר מכן, נכתב בדו"ח "אף על פי שהאגף יכול לפעול לקיזוז כספי התמיכות שמגיעים למוסד מיחידות אחרות במשרד החינוך או ממשרדי ממשלה אחרים, הוא אינו עושה כן ואינו מפעיל אמצעי גבייה אחר מלבד הפחתה מתמיכה שוטפת או עתידית", כתב המבקר.

 

בנוסף עולה מהדוח כי הצלבת נתונים אמורה להתבצע גם בין משרד החינוך למוסד לביטוח לאומי, אבל  היא לא התבצעה מאז שנת 2010. פחות 184 מקרים בהם אברכים שמקבלים מלגה מהאגף התורני במשרד החינוך קיבלו גם קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי, אף שמקבלי מלגות כאלה אינם זכאים לכך.

מוסדות תורניים קיבלו תמיכות גם בגין אברכים שלמדו במקביל במוסדות הכשרה של משרד הכלכלה, אף שהתמיכה מותנית בכך שהאברכים לא ילמדו במוסד אחר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.