דוח חמור של המבקר כנגד עיריית ירושלים:מאזן שלילי של הגירה פנימית,ליקויים באבטחה,היחלשות כלכלית,

הדוח הנוכחי שעוסק במגוון של נושאים מעלה כי בעשור האחרון התאפיינה ירושלים בעקביות במאזן שלילי של הגירה פנימית, מדי שנה. כלומר מספר העוזבים אותה היה גדול ממספר המהגרים אליה ובשיעור גבוה יותר לעומת מטרופולינים אחרים.

הביקורת מעלה ליקויים משמעותיים בנוגע לעמידה בנהלי האבטחה והבידוק הביטחוני במעברים, בהכשרת המפקדים ובכשירותם המבצעית של המאבטחים במעברים.
חרף הערות קודמות של מבקר המדינה, המשטרה אינה מיישמת החלטת ממשלה ומסרבת לקבל את הנחיות השב"כ, במעברי עוטף ירושלים, שבידיו הסמכות בתחום הטיפול הביטחוני.
המשך קיומן של פרצות במכשול אשר מאפשרות כניסה של שוהים בלתי חוקיים משטחי איו"ש מסכן את ביטחון תושבי ישראל בכלל ותושבי ירושלים בפרט.
הביקורת העלתה כי יש סיכונים לחוסן הכספי של עיריית ירושלים וכי תלותה בממשלה, כדי לשמור על איזון תקציבי, הולכת וגדלה. המשאבים שברשותה למתן שירותים לתושביה נמוכים בהרבה מאלו שיש בממוצע לערי המטרופולין האחרות. המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים-כלכליים של העיר עלולים להביא להכבדה

נוספת על תקציב העירייה ולהיחלשותה הכלכלית. בניהול הפיננסי של העירייה נמצא בנושאים שנבדקו ליקויים שאינם עולים בקנה אחד עם עקרון החיסכון.

אף על פי שעיריית ירושלים מחויבת לספק לתושביה שירותי ניקיון ותברואה נאותים ואף שהיא משקיעה מאות מיליוני ש"ח בתחום, אין היא עושה די כדי לקדם את מדיניותה המוצהרת כי עיר הבירה של ישראל תהיה נקיה ומטופחת ונמצא כי העיר מלוכלכת וממוקמת במקום אחרון במדד שביעות רצון התושבים מהניקיון באזור מגוריהם.

התיירות היא משאב חשוב לשיפור מצבה הכלכלי של העיר ורווחת תושביה ולחיזוק מעמדה הבין-לאומי. רוב התיירים שבאים לבקר בישראל, מבקרים גם בירושלים (74%). נמצאו ליקויים רבים בניהולם ובתחזוקתם (לרבות ניקיון ותברואה) של אזורי התיירות בירושלים, העלולים לפגוע בענף התיירות וכן בתדמיתה של ירושלים ושל המדינה כולה, והם אינם הולמים את מעמדה של ירושלים כעיר בין-לאומית.
לכך יש להוסיף את נושא השימור. נמצאו ליקויים רבים הנוגעים לשימורם של מבנים ואתרים בירושלים. ממצאי הביקורת מלמדים שלמרות מדיניותה המוצהרת של עיריית ירושלים, שפע המבנים והאתרים בה הראויים לשימור ומעמדה ההיסטורי, הדתי והתרבותי, השימור רחוק מלהיות אמצעי מוביל ומשפיע, ונדרשים מאמצים רבים של גורמי המקצוע כדי לקדם החלטות במוסדות התכנון בדבר שימורם של אתרים העומדים בסכנת הרס או שינוי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.