דו"ח מבקר המדינה: המורים בחינוך החרדי למקצועות החול הינם באיכות נמוכה

רובם בוגרי ישיבות אשר לא עברו הכשרה מקצועית להוראה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום את הדו"ח השנתי של משרדו, בפרק הוגע לחינוך ישנה התייחסות מיוחדת לחינוך החרדי.

מבקר המדינה מצביע בדוח על על פערים אדירים בין כחצי מיליון תלמידי המגזר, שרובם אינם לומדים את תוכנית הליבה, לבין מקביליהם באוכלוסייה הכללית, ומצא כי רק 3% מהבנים זכאים לבגרות.

ההישגים במבחני המיצ"ב נמוכים גם הם משמעותית ביחס לחינוך הממלכתי, ובנוסף עשרות אלפים לומדים במוסדות שאינם מוכרים ומפוקחים.

הרי ברור לכל שעל מקצועות הליבה, ניתש וויכוח נוקב מזה שנים ולכן ישנם זרמים כאלו ואחרים שמלמדים ליבה וישנם שלא מלמדים, אך יחד עם זאת, הדוח מתייחס לאותם אלו שכבר מלמדים ליבה ולאיכות המורים.

הדו"ח קובע חד משמעית כי איכות המורים ירודה, רובם של המורים הינם בוגרי ישיבות אשר לא עברו הכשרה מקצועית להוראה.

כתוצאה מכך נוצר מצב אבסורדי שבו 95% מהמורים למתמטיקה לא למדו מתמטיקה בעצמם. ליקויים נמצאו גם בחומרי הלימוד, כש-40% מהספרים שאישר המשרד למוסדות החרדים לא עדכניים ואינם מתאימים לתכנית הלימודים.

בנוסף, למשרד החינוך כלל אין מידע על עשרות אלפי עובדי הוראה במגזר המועסקים בבתי הספר הפרטיים.

לדברי המבקר, "נורמות בסיסיות המיושמות בחינוך הממלכתי אינן מיושמות בחינוך החרדי".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.