'דורש טוב' לכל קוראיו

אם היינו נדרשים להגדיר את ייחודיות הגדה זאת, ניתן לכנותה כ"הגדה לכל המשפחה". שוחרי מוסר ימצאו בה לקחי מוסר ודעת, צעירי הצאן ימצאו בה ווארטים ערבים לאוזן, מעשי מופת ומשלים, ובעלי הלכה ימצאו בה את הלכות ליל הסדר, לפי רצף ההגדה.

בהגדה החדשה שרואה אור בימים אלה בהוצאת 'יפה נוף', "כל הרואה אומר ברקאי"! בהגדה החדשה בעריכת הרב יעקב ישראל פוזן שליט"א היקף עצום ומדהים של ענייני חג הפסח, יציאת מצרים והמסתעף.

הגדת "דורש טוב" מהווה נדבך נוסף בסדרת ההגדות בעריכת הרב פוזן שליט"א, אשר כבשו את הלבבות: הגדת 'חשוקי חמד', הגדת 'ומתוק האור', הגדת רבי שלום [שבדרון], והגדת 'תפארת שמשון'. כל אחת והניחוח המיוחד לה, כולן נעשו נחלת הכלל ונכס צאן ברזל בארון הספרים היהודי.

תוכן ההגדה נאספו דברים מובחרים מתוך דרשותיהם של עשרות מחכמי דורנו המכהנים כראשי ישיבות, משגיחים, רבני קהילות, מגידי מישרים ומשפיעים רוחניים. המחבר עמל ללקט את המיטב הקשור להגדה של פסח, ולהעלותו על שולחן מלכים.
בדורנו, כדי להגביה ולרומם את רגשות השומעים ולהעלותם למדרגה גבוהה יותר, יש צורך לחצוב ולסלול דרך שתחדור ללבם, להמתיק ולהאהיב עליהם את דברי המוסר, הקשים לעיתים כגידים. לצורך זה משתמשים הדרשנים בהמחשות, משלים וסיפורים מתוך העולם הקרוב ללבנו.

בתוך דרשות רבותינו מוצאים אנו את המתכון המעודן והנאצל לנצל את הזמן המסוגל של ימי חג הפסח להחדרת יסודות האמונה מאבות לבנים ומרבנים לתלמידים. בדבריהם משולבים סיפורים מרגשים ומרתקים, הנוגעים אל הלב ומאלפים בינה ודעת. הדברים נערכו בסגנון השווה לכל נפש, וכל אחד באשר הוא, ימצא בו את אשר אהבה נפשו.

הגדה זאת כשמה כן היא – "דורש טוב לעמו". נועדה להחדיר את האמונה הצרופה בלב בני דורנו, ומבין בתריה ניתן לשמוע את צלילי הרוממות המתנסכים בשטף המרגליות המתגלגלות על לשון הדרשנים, למולם יהמה הלב וישתוקק להתעלות מעלה מעלה, להשכיל לילך בטוב ה', לשבוע מטובו ולשכון קבע בהיכלו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.