דינר מפואר למוסדות ויז'ניץ – הנגידים פתחו את הכיס – גלרייה

הערב שעמד כולו בסימן של הוקרה, כאשר לאורך כל הערב עברו נימים רכים וענוגים – נימים של הכרת הטוב, מהנהלת המוסדות למאות התומכים הנכבדים, שגדשו את היכל ההוקרה – ועידת עמודי הזהב.

השנה החולפת היתה שנת מפנה קשה בעולם התורה. חרב חדה הונפה על תקציבי עולם התורה. רדיפות אין-קץ אחר כל דבר קדושה. כל אלו איימו למוטט ח"ו את המוסדות הק' ומנהליהם המסורים.

ובזמנים שכאלו – – – זמני אימה וחשיכה, כאשר החושך יכסה ארץ, עתיד קיומם של כ-1800 תלמידים וכ-500 בתי אב מונחים על כף המאזניים, תפקידו ומעמדו של השותף היקר, גבוהים שבעתיים ומוערכים בכפליים.

מרכז המעמד היה אי"ה עם הופעתו בהדרו של מרן אדמו"ר שליט"א, הנושא את משא המוסדות על כתפו, ואף נשא מדברות קדשו בגודל זכות התמיכה במוסדות הק' כשהוא משבח את מנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ העמל ללא ליאות לבניית ואחזקת המוסדות.

בכתר שם טוב התעטר ידיד ותיק ורב זכויות בהפתחותה של ויז'ניץ אלעד, מוה"ר זאב ינקוביץ הי"ו, בונה ומקים בית תורה ותפילה "בית יצחק" בבנין המרכזי של ויז'ניץ אלעד. כנואם הכבוד הופיע ונשא מדברותיו הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים. שרביט ההנחייה הופקד בידי אמן איש החינוך, פה מפיק מרגליות, הרה"ג ר' פנחס ברייער שליט"א ר"מ בישיבת בעלזא ומח"ס 'להתענג'.

סעודת תמכין דאורייתא, נתרמה ע"י הרה"ג ר' חיים בעק שליט"א ר"מ בישיבת 'מנחת יצחק' וחבר הוועדה המייעצת לע"נ אמו הצדקנית מרת חנה לאה ע"ה בת כ"ק האדמו"ר מפרימישלאן לונדון זצ"ל, ואשת יבלחט"א הרבני החסיד נודע בשערים מוה"ר יעקב נטע שליט"א, שיום השלושים שלה חל ביום זה.

את דבר איגוד מוסדות ויזניץ הביא מנכ"ל האיגוד הרב ישעי' יעקב ורטהיימר שיחי' שבירך את הנאספים.

תוכנית אומנותית מושקעת ומרתקת הוכנה על כל פרטיה, ברוח ימינו – ימי הגזירות ורדיפת הדת, בהפקת מקהלת נערי הפלא 'רננו חסידים' בניצוח המנצח והמעבד הנודע המחנך הר"ר נפתלי פולק הי"ו, בליווי תזמורתו המורחבת של האיש והקלידים הר"ר ראובן פוירשטיין הי"ו, ומקהלתו הידועה והמפורסמת של נעים זמירות ישראל הר"ר יהודה מאיר פולק הי"ו, שאף הנעימו בנעימות ומחרוזות מלאי טעם ורגש, ובשילוב פרקי חזנות ע"י החזן הנודע הר"ר שמשון צין הי"ו.

נותני החסות בנק פאג"י והראל קיבלו תעודות הוקרה על פריסת החסות מידיו של הגרמ"מ פקשר שליט"א רב הקהילה.

ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש הביא את ברכת העיר אלעד לכבודה של ממלכת ויזניץ באלעד כשהוא מעלה על נס את פועלו של מחזיק תיק החינוך ומנכ"ל המוסדות הרב חיים מאיר כץ שמוסר נפשו בעבודת הקודש בתוך שאר פעילו למען תושבי העיר והביע את רצונו להמשיך לעזור לימין הקהילה ומוסדותיה.

מנכ"ל המוסדות ויו"ר אגודת ישראל אלעד הרב חיים מאיר כץ הביא את דבר המוסדות וגולל בפני המשתתפים את המצוקה המרחפת על היכלי התורה והחינוך ומאידך פירט את ההישגים והפעילות הרבה למען החניכים ובני הקהילה בהקמת מיזמי חסד וחינוך וגולת הכותרת בהקמת בנין הישיבה בימים אלו.

גלי התרגשות גבוהים נרשמו בקרב המשתתפים בעת חלוקת השי ההיסטורי – עתיקא קדישא, הספר הקדוש "נועם אלימלך" צילום דפוס ראשון הנדיר, הנודע מצדיקי קמאי בסגולותיו הנדירות והמיוחדות לשמירה ולהצלחה ולהנצל מכל פגע ומחלה. ואף עתה הוסיף מרן אדמו"ר שליט"א, בעצם כתב יד קדשו הקדשה מיוחדת ונדירה שהוטבעה ע"ג כריכת הספה"ק, לכבודם של תומכי המוסדות הק'. וז"ל: "הספה"ק הזה מסוגל לשמירה ולהצלחה לכבודם של ידידי ותומכי המוסדות באלעד ובזכות אבותי הקדושים"

שי נדיר והיסטורי זה בכריכת עור מפוארת ע"ג מעמד ייחודי, ייצא לאור ע"י מח' יחסי ציבור במוסדות ויזניץ אלעד והוענק אישית לגדולי התומכים "עמודי הזהב" ע"י מרן אדמו"ר שליט"א. אף לשאר תומכי המוסדות הוכן שי מפואר ומיוחד, ברכת המזון בפתיחת פטנט כקישוט קיר שהופק ע"י מלכות וקסברגר במיוחד לבאי הוועידה.

עמודי זהב ויזניץ אלעד (18) עמודי זהב ויזניץ אלעד (19) עמודי זהב ויזניץ אלעד (20) עמודי זהב ויזניץ אלעד (21) עמודי זהב ויזניץ אלעד (22) עמודי זהב ויזניץ אלעד (23) עמודי זהב ויזניץ אלעד (24) עמודי זהב ויזניץ אלעד (25) עמודי זהב ויזניץ אלעד (26) עמודי זהב ויזניץ אלעד (27) עמודי זהב ויזניץ אלעד (28) עמודי זהב ויזניץ אלעד (29) עמודי זהב ויזניץ אלעד (30) עמודי זהב ויזניץ אלעד (31) עמודי זהב ויזניץ אלעד (32) עמודי זהב ויזניץ אלעד (33) עמודי זהב ויזניץ אלעד (34) עמודי זהב ויזניץ אלעד (35)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.