דרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים הנרחב

המתווה המוצע אינו חדש ואושר על ידי הממשלה בשנת 2009.

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים הנרחב לחקלאות ולהפעלת מנגנון פיצוי לוויתור מרצון על מכסות המים שהוקצו
לשנת 2018 הקצאת המים לחקלאות היא 261 מלמ"ק. לעומת זאת, ההקצאה לשנת 2017, הייתה 440 מלמ"ק. מאחר וישנם גידולים רב שנתיים ועתירי הון כגון מטעים, הדרים, וירקות בחממות, הוצע ע"י משרד החקלאות להפעיל בשנת 2018 את המודל המוסכם משנת 2009, במסגרתו ניתן פיצוי ותמיכה לחקלאים, שיוותרו מרצון על כמות מים מעבר להקצאה המקוצצת לשנת 2018.
הדבר מתאפשר מאחר וישנם חקלאים המגדלים גידולי שדה חד שנתיים, שיש באפשרותם לצמצם את שטחי הגידול ובכך את כמות המים ללא פגיעה ארוכת טווח בתוצרתם. אלו יפוצו בגין אובדן ההכנסה וכך יופנו המים להקטנת הקיצוץ ולהשקיית המטעים והגידולים הרב שנתיים. כמו כן, בצורה זו יצומצם הן הנזק המידי בכמות הפירות ובגודלם והן הנזק לטווח ארוך, שאינו בר שיקום. לעמדת המשרד, הפיצוי שיידרש בגין פגיעה שכזו יהיה גדול במספר מונים.
יתר על כן, תקציב זה יאפשר לחקלאים לבצע שנטועים, וריענון המטעים, ומאחר שמטע צעיר צורך כמות מים קטנה יותר בשנים הראשונות, הדבר יביא לצמצום נוסף בצריכת המים השנה.
במסגרת מודל זה, ניתן יהיה לסייע לחקלאים תוך שמירה על משאב המים המצוי במחסור מתמשך, חקלאים אשר יוותרו מרצון על חלק ממכסת המים שלהם, יקבלו עבור כל קוב 3 ₪.
המתווה נתון לאישור משרד האוצר ותקצובו בהתאם ולכן אינו מתאפשר נכון לעכשיו, וככל שהזמן עובר, יכולת יישומו תצטמצם.
כאמור, המתווה המוצע אינו חדש ואושר על ידי הממשלה בשנת 2009. במסגרת המתווה אישרה הממשלה תמיכה בסך 258 מיליון ₪ על הפחתה בהקצאה של כ-100 מיליון מטר מעוקב, כיום נדרש פיצוי של כ-90 מלש"ח לניוד של כ-30 מלמ"ק, דבר שיאפשר את צמצום הפגיעה בחקלאים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.