האברכים שהוציאו כל חסכונותיהם (גלריה)

מעמד הודיה והוקרה לרגל סיום הרכישה והתחלת השיפוץ לבנין "בית מלכה", בשילוב סעודת ר"ח, המעמד התקיים בתוך המבנה החדש כאשר ברוב עמל ויגיעה הכשירו קומה אחד לעריכת הסעודה. {למען בנין 'בית מלכה'}

מתוך פאר והדר חגגו חסידי בעלזא בחיפה, מעמד הודיה והוקרה לרגל סיום הרכישה והתחלת השיפוץ לבנין "בית מלכה", בשילוב סעודת ר"ח, המעמד התקיים בתוך המבנה החדש כאשר ברוב עמל ויגיעה הכשירו קומה אחד לעריכת הסעודה.

כהכנה לאירוע הגו הנהלת חברת "יגדיל תורה" רעיון שכדאי לקדש את המקום בראשונה בשעה של לימוד התורה הק', וע"כ התקיים סדר קביעת עיתים וכל השיעורים ביום זה במבנה החדש במקום שהוכשר לכך.

הרה"ח ר' זאב נחמן שליט"א, חבר וועד הנהלת המוסדות ומהמייסדים, הרחיב בדבריו אשר "נתקיים בנו מן המצר קראתי קה ענני במרחב קה, ואבן מאסו הבונים הייתה לראש פנה, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", כמו"כ ציין דבר מעניין אשר כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע בהגיעו לארץ ישראל, הגיע כידוע לראשונה לעיר חיפה, ועבר במסלול שמתחיל מהכביש מתחת לבניין הישיבה דרך הבניין שכעת נקנה לבית מלכה, והאכסניה הייתה ליד בנין התלמוד תורה והתפילות התקיימו בביהמ"ד בו נמצא כעת השטיבל.

את מכתב הקודש ששלח כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א למעמד הקריא נכדו הרה"ג ר' אברהם שמואל צבי שליט"א.

דבר נציג ההורים מסר הרב צבי אלימלך לווינשטיין – מנהל מוסדות צאנז בחיפה, שהרחיב על הקשיים שעוברים מנהלי המוסדות.

את המשא המרכזי השמיע אורח הכבוד הרה"ג ר' גרשון לוי שליט"א – ממייסדי הישיבה הק' בחיפה, שהאריך בדבריו אשר אין בעל הנס מכיר בניסו, הדור הצעיר לא יודעים להאריך את החסד הגדול והטובות ברוחניות ובגשמיות שיש לכל חסיד בעלזא ממוסד זה שהקים האדמו"ר ששמו "בית מלכה", וכמה שכ"א חייב הכרת הטוב ולתרום למעלה מכפי יכולתו כדי שיהיה הבנין משוכלל ביופיו.

בדברי סיום הרחיב מנכ"ל המוסדות הק' הרה"ח ר' אליעזר נחמן הי"ו, על מסירות נפשם של אברכי אנ"ש, כאשר העסקנים הנמרצים חברי הוועד של המוסדות כיתתו רגלם בימים ההם, בבתי אנשי שלומינו הורי הבנות היקרות, והתחננו בפניהם ממש להזרים את הסכום הראשוני כדי שיוכלו לגשת לעסקת ענק זו.

נחמן ציטט מספר דוגמאות למסירות נפשם של אברכים היקרים ובני ביתם ומשפטים שנשמעו מפיהם. "דעו לכם את הסכום הזה הקצבתי לטיפול שיניים עבור אשתי / ביתי / בני", "שמחים אנחנו אני ואשתי לתת את הסכום אשר הקצבנו לקניית מיטת נוער… לא נורא הילדים ישנו עוד חצי שנה על מזרונים ונתחיל לחסוך את הסכום הנ"ל". …הסכום הזה ממש לאחרונה נכנס אלי והקצבתי אותו לחתונת צאצאי שיחול לא עוד זמן רב, שמח אני להקריב קרבן יקר זה לה'…", "חשבנו ליסוע לחופשה משפחתית, לא נורא נוותר למען ה' ולמען חינוך ילדינו היקרים…" וכהנה רבות, תוך כדי שהנותנים מרעיפים ברכות עד בלי די על המתרימים שזיכו אותם במצוה רבה זו, ממש 'ונהפוך הוא'…ורק כל זה הוא הנותן כח ואומץ להיכנס לפרוייקטים במימדים כה גדולים וכגודל המסירות נפש של האברכים כך גודל הסייעתא דשמיא.

עם תום דבריו לקח העסקן הרה"ח ר' אנשל פרידמן הי"ו באופן ספונטני את המיקרופון, ובקול בכי הביע את רגשותיו כאשר לפני יותר מחמישים שנה הוא היה הילד הראשון והיחיד בעלזער חסיד בשטיבל, ועתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ, ועורר את הציבור שעדיין לא הרימו את תרומותיהם להצטרף לעזרת ה' בגיבורים וגם הוא מוסיף מעצמו תרומה מכובדת והגונה.

צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

resized_עוד_חלק_מהציבור resized_ציוני_דרך_למוסדות_בית_מלכה_בכניסה_לאולם resized_ר'_אנשיל_פרידמן_יו''ר_וועד_הנהלת_המוסדות_במילים_מרגשות resized_ר'_צבי_אלימלך_לווינשטיין_-_ממנהלי_מוסדות_צאנז resized_שולחן_באירוע resized_תוכניות_המבנה_לעיון_הציבור resized_אוצר_הספרים_ע''י_תוכנת_אוצר_החכמה_לשירות_הציבורר_ללמוד_כל_אחד_מה_שלבו_חפץ_ללא_צורך_בהבאת_ספרים resized_אורח_הכבוד_הרב_גרשון_לוי_במשא_המרכזי resized_בקביעת_עיתים_-_לפני_האירוע resized_בריקוד resized_הדומ''ץ_הגרמ''ד_רכניצר_בברכת_המזון resized_המנכ''ל_ר'_אליעזר_נחמן resized_הרב_א.ש._צבי_רוקח_שליט''א_נכד_מר''ש_בקריאת_מכתב_קודש resized_הרב_א.ש._צבי_רוקח_שליט''א_נכד_מר''ש_בשיעור_הלכה_יומית_לפני_האירוע resized_הרב_זאב_נחמן_-_חבר_וועד_הנהלת_המוסדות__בדברי_פתיחה resized_חותמים_על_שטרי_התחייבות_לסכומים_הגונים resized_חלק_מהציבור resized_מכתב_קודש

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.