האדמו"ר מויז'ניץ: "חלילה לפנות לערכאות או לעירייה"

מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א התריע בדרשה שנשא לפני מספר שבועות בפני קהל חסידיו בבית מדרשו בשיכון ויזניץ בבני ברק מפני ההולכים לערכאות..

מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א התריע בדרשה שנשא לפני מספר שבועות בפני קהל חסידיו בבית מדרשו בשיכון ויזניץ בבני ברק מפני ההולכים לערכאות.. "חמורה היא ההליכה לערכאות מאד ואין צריך להרחיב על כך במילים", הוסיף האדמו"ר, "אך באתי להתריע על קלות הדעת שנוהגים אנשים לגבי מסירה לעיריה, מדמים כי בעיריה המנוהלת על ידי אנשים ממחנה החרדי אין חשש, איני יכול לשמוע כזאת, הן זה היפך דעת התורה, היפך הוראת השולחן ערוך. גם אם מבקשים רק 'צו מניעה' לעצור את העבודות, אבל כיון שהגיעו הדברים לידי הממונים בעיריה, הם עושים על פי דעתם ומסבים נזק רב, הרבה הפסידו דמים מרובים בגלל התערבותם. לא תהא כזאת בשום פנים".

"הרוצה להרחיב דירתו יבוא תחילה בדברים עם כל שכניו ויבואו יחד לעמק השווה מתוך התחשבות ועין יפה זה לזה. גם הרוצה לבנות ישים מחשבתו שלא יצא היזק לאף אחד משכניו, וגם השכנים יתחשבו בו בכל האפשר, ואם יש ביניהם דין ודברים יבוא דבר שניהם אל הרב וישטחו לפניו הצדדים, והוא יורם מה לעשות כדת תורה, אבל חלילה וחלילה לא לפנות לערכאות או לעיריה. רק על פי הכרעה ברורה של בית דין מותר לפנות לעיריה, ובל יתרץ עצמו כי שכנו יסרב לבוא לבית דין, וכי מנין לו זאת, רק בית דין יכול להתיר כן".

האדמו"ר מויזניץ שליט"א סיפר עוד "היו מעשים שפנו לעירייה, ואמרו לי כי יש בידם היתר מרב. לשאלתי מי הוא הרב הזה, כבר מצאו מענה עיקש ופתלתל. זה לא דבר פשוט כלל ועיקר, לא תהא כזאת, דברים כאלו בוערים בקרבי, יש להתנהג על פי תורה, ולנהוג רק לפי הוראת בית דין".

"תסמרנה שערות ראש על הדבר הזה שיהודי המניח תפילין מסוגל למסור לערכאות, דומני כי העושה כן אין לצרפו למנין ואין לקראו לתורה, אף אם רק העלה על פיו לומר אלך ואמסור – מחוסר אמנה הוא לדידי, יתכן שבקרב קהל ועדה מחשיבים אותו ליהודי ישר, אולם אני הייתי נמנע מלהתעסק אתו, איש כזה אסור לעשות עמו שום עסק. כך היא דעתי", חתם מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א את דברי ההתעוררות שנשא בפני קהל ועדה.

בשבת האחרונה הוסיף מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א בהתייחסותו לנושא: "מצוי בזמנינו רבות שנכשלים בדבר רשות, לגבי עסקי שכנים והמסתעף. שומעים מעשים אשר תסמרנה מהם שערות ראש ורעדה תאחזנו, יהודים המניחים תפילין כל יום, ואף נקראים חסידים – האמורים לנהוג לפנים משורת הדין, ועושים מעשים אשר אינן עולים כלל וכלל בקנה אחד עם לפנים משורת הדין".

"לדוגמא", הוסיף האדמו"ר ואמר "אחד קיבל אישור מהעירייה לבנות 20  מטר, והוא הוציא 21 או 22 והשכן מלבה אש גדולה על אשר פרץ הגבול במעט. השתוממתי הרבה פעמים מדברים אלו, איה היא ההנהגה לפנים משורת הדין. הנני מגנה זאת מאד. או לאידך גיסא, שהנצרך להרחיב דירתו סומך על איסור המסירה ומוסיף ככל העולה על רוחו על חשבון שכניו. יהודי צריך לנהל חייו כדבעי, מתוך רוממות ופנימיות".

אכן יש שכנים שעושים עוולות, יש שכנים שמנצלים את טוב ליבם של שכניהם ועושים דברים שאסור להם לעשות, אבל אסור לנו לשכוח כי בשעה שכזו אנו יהודים ויש לנו את אותם מצוות. אם יש עוולות ופגיעה בשכנים יש בתי דין בבית שמש ויש גם בבני ברק ובירושלים, וכפי ששמענו בתי הדין כלל לא מקילים ראש במקרים שכאלו, ואם יש עוולות הם מוציאים צווי-מניעה במהירות, הם דואגים את דאגת הנעשק והנגזל, אבל זה במסגרת דין תורה, לא דברים שהם באל-חזור.

הכתבה באדיבות אתר 'ביזנעס'

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.