האדמו"ר מויזניץ פרץ בבכי בניחום אבלים אצל הבה"ח דוד דוידוביץ – התמליל המלא

בשעה האחרונה הגיע כ"ק האדמו"ר מויזניץ לניחום אבלים אצל  הבה"ח דוד דוידוביץ שיחי' היושב שבעה על פטירת אחיו הילד שמואל יעקב דוידוביץ ז"ל

בעת הניחום שוחחו האדמו"ר בגדלות הילד ואמונתו הדביקה בבורא כל עולמים, ועל דברי הנוחם שהיה מרגיע את סביבו שמה' מצעדי גבר, ועוד יחגגו יחדיו את שמחת הבר מצווה וכו' אשר לדאבון כל לב נגדע באיבו כחצי שנה לפני כן.

האדמו"ר שפרץ בבכי  במהלך ניחום האבלים, ציין בשבחו של הילד ואמונתו, והפליא רבינו את מידותיו האציליות, רבינו אמר ששוחח עמו פעמים אחדות בתקופה האחרונה, הן אחר חופת הנכד ביום ב' אלול, והן לפני ימים אחדים, והילד תמיד באמונתו בבורא כל העולמים אשר יכול להצילו ברגע קט, הוא השריש אמונה בסובביו התבטא האדמו"ר .

הוא לא היה ילד פשוט, היה לו השגות אחרות מילדים אחרים, כבר סיפרתי פעם, אל בעל הקהילות יעקב נכנס פעם הגה"צ רבי אברהם חיים ברים זצ"ל עם עוד יהודי שהיה בעת צרה והרופאים התייאשו מחייו, וכידוע שבעל הקהילות יעקב סבל ממחושים באוזניו והצריכו לכתוב על דף והוא היה עונה תשובה, והנה כתב הנ"ל שהרופאים התייאשו מחייו ואין הוא יודע מה לעשות, נזעק בעל הקהילות יעקב מה זאת אומרת התייאשו ? כלום הקב"ה לא יכול להצילך ברגע אחת ? ליהודי אסור לחיות עם יאוש עד הרגע האחרון.

במעמד הניחום ציינו במקום את לשבח את הנגיד  ר' דן גרטלר  שעמד לימין הילד ולימין כל המשפחה והסובבים בתקופת מחלתו הקשה, התבטא האדמו"ר  כבר אמרתי לו בערשב"ק כל מה שעשה יעמוד לו לזכות גדול, הוא יהודי בר דעת, יודע מה צריך לעשות עם הכסף, לתת אותם לכאלו מקרים ועוד, כן אמרתי שח"ו לא יאמרו כה רבות התפללתי לרפואת הילד וכי למה עשה ה' ככה ? הכל משמים ושום תפילה לא חוזרת ריקם, הקב"ה רוצה שיתפללו ויש לו את חשבונותיו מה לעשות, מי אנו שנחשוב. אמר האדמו"ר

כן ציינו במקום לשבחם של כל בני הקהילה וכל סובביו שעמדו לימינו לסעדו ולתמכו בעת זו, הנגיד ר' אביגדור בערקוביץ שיחי' ועוד, אחיו ציין שהילד היה כעת באמצע לסיים את כל ששה סדרי משנה לקראת שמחת הבר מצוה שהיתה אמורה להתקיים בחודש אדר הבעל"ט, ונגדע באיבו.

סביהם של הילד ז"ל, הרה"ח ר' אחיהוד והרה"ח ר' נתן אלי' רוט שיבלחט"א, ציינו לשבחו של אבי הילד הרה"ח ר' משה ראובן שהתקשר אליהם

לנחמם ולעודדם שכך רצון ה' ומי אנו שנחשוב במעשי שמים

בסיום הניחום אמר האדמו"ר  – כבר הזכרתי בשב"ק, ראו גודל עם ישראל, לפני שבת הצטערנו וליוונו למנוחות את הילד ז"ל וכבר מיד לאחמ"כ קיבלו את פני שבת מלכתא ברוב חדווה, כפי שאמר זקיה"ק בעל האמרי חיים זיע"א להרה"ח ר' משה מיכל ויסבלום ע"ה שפרץ בבכי נסער בליל שב"ק אחר הסתלקותו הסב"ק בעל אהבת ישראל זיע"א, 'משה מיכל ס'איז שבת היינט', בשבת לא מצטערים.

המקום ינחם אתכם – מפרש אבי הק' זיע"א, ישנם פעמים שקשה לנחם, – ורק הקב"ה 'המקום' יכול לנחם בכאלו מקרים, וזה אנו מבקשים כעת ש'המקום' ינחם את כל המשפחה, מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די.

בסיום דברי החיזוק, ניחמו האדמו"ר  בברכת תנחומין ונדב צדקה לעילוי נשמתו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.