האדמו"ר מצאנז פרץ בבכי: "הצבא רוצה לשחוט את הבחורים"

כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ארה"ב התבטא השבוע בחריפות נגד גזירת הגיוס, ומחה על דרישת הצבא והסכמת המועצת להתייצב בלשכות הגיוס.

האדמו"ר נשא משא תורני ופלפול הלכתי בפני תלמידיו, ובהמשך התייחס גם לנושאים אקטואליים.

"היכן אנו נמצאים, באיזה עיוורון לקינו?", פתח האדמו"ר את דבריו בכאב. "כל אחד טרוד בדאגותיו ובענייניו ושוכח כי השכינה הקדושה מחוללת מפשעינו. כבוד התורה למרמס. קמים ולועגים על התורה ולומדיה ואין פוצה פה ומצפצף".

בהמשך הוסיף האדמו"ר וזעק: "עד היכן הגענו, כאשר עומדים מרשיעי ברית ומבקשים לעקור את התורה עומדים מבינינו ומתוכנו כלשון המדרש בפרשת בראשית 'מכם ובכם', ואינם מבינים או אינם רוצים להבין כי הרי כל המטרה היא לעקור את התורה ולהעביר את בחורי ישראל בגזרת שמד, ועוד מתווכחים הרבנים מנהיגי עם ישראל על חשבונות שווא והבל וקטנות המוחין.

"במקום להתלכד ולהתחזק כחומה בצורה נגד כל מבקשי נפשנו, משקיעים את הראש בדברי הבל וכזב שאין בהם שום כבוד להשי"ת ולתורתו הקדושה".

האדמו"ר הזכיר את אביו וסיפר כי "היה מצטט את לשונו הקדוש של רבנו הדברי חיים זיע"א בפרשת ויקהל, כי רוב הבעלי בתים ומנהיגים בדורנו הם מהערב רב. היום, לצערנו, מרגישים זאת. אם אותם רשעים היו נתקלים בחומה בצורה שאין בה שום סדק, הם בוודאי היו נסוגים לאחור, כי גם הם מבינים שאי אפשר לכפות העברה על הדת בכפייה. רק ברגע שהם רואים שנכנסים למשא ומתן על הפרטים והנושא ניתן לדיון, הם מקבלים את הכוח להוציא לפועל את גזרותיהם הנוראות".

"שאל אותי בשבוע שעבר אחד מגדולי האדמו"רים שליט"א, סיפר הרבי לחסידיו, מה הייתה דעתו של אבי מורי הקדוש זיע"א אילו היה חי היום בינינו. אמרתי לו, לא צריך להיות נביא ולא בן נביא, כל אחד שהכיר אותו מבין לבד כי האש הבוערת בקרבו הייתה עם חשבון אחד לבד 'כבוד שמים', בלי שום פשרות, ותו לא מידי. וחוץ מזה, אם הייתה שאלה כזאת מגיעה לשולחנו, הרי ברור שההתייחסות הייתה בצורה אחרת לגמרי; מסתמא היה שרוי בתעניות ימים רבים לפני שהיה ניגש לדון בעניינים כאלו שהם נשמת היהדות, וכל עתידו של כלל ישראל תלוי בהם. והיום, מהנאמר ומה נדבר, איזה פנים וצורה יש לנו? יסוד הכל הוא שצריך להשליך חשבונות אחרים וכסף השוחד שמקבלים גבאי הרבנים, ולחשוב רק על כבוד שמים, ואז ממילא אין שום שאלות".

"שורש הבעיה הוא אצלנו", הוסיף האדמו"ר, "כי חסר לנו בבהירות שחיים ללא תורה ויהדות אינם חיים כלל. הבה נתאר, אילו מגיע רוצח ודורש מאתנו כל שנה שלושת אלפי בחורים לרצוח אותם, האם היינו נכנסים לספקות או לחשבונות או לוויכוחים, אולי כדאי לעשות משא ומתן והידברות עם הרוצח? אולי כדאי להתייצב בפניו? אולי נתנהל בחוכמה כנגדו ואז נצליח שלא ישחוט רק בחורים בודדים בלבד? ברור שכל אחד היה תופס את ילדיו ומסתתר במבצר ממוגן וזועק למשחית: 'הרף ממני רוצח! הסתלק מעליי!' אז הרוצח היה רואה שאין לו עם מי לדבר,והיה יורד מכל הרעיון. כל הצרה נובעת מכך שבעינינו לא ברור ומוחשי שמדובר פה בעקירת התורה, כי בניתוק בחורי ישראל מהתורה, בניתוק ילדי ישראל מאווירה של יראת שמים, המשמעותהיא הריגתם ורציחתם הרוחנית. ככל שנחדד בקרבנו יותר ויותר את ההרגשה 'כי הם חיינו', וכי מבלעדי התורה חיינו אינם חיים, אז כבר לא יהיה מקום לשום ספק ושאלה".

במהלך דבריו פרץ האדמו"ר בבכי ואמר: "הרי רק לפני עשרות שנים התחוללה השואה האיומה, ובחסדי שמים למעלה מדרך הטבע קם וגדל דור חדש של עדרים עדרים, יראים ושלמים, בחורי ישראל קדושים הממלאים את היכלי התורה. ועתה, אוי נא לנו מגזרת השמד הנוראה שזוממים להכחיד את כלל ישראל. אף אחד אינו ויכול להשתמט מחובת אחריות, כל יחיד ויחיד מחויב לעשות יותר מכדי יכולתו, לצאת ולהפגין נגדם, להתאמץ בהתמדת התורה, ללמוד הרבה שעות רצופות בלי הפסק, לקבוע סדרים של חמש שעות רצופות לפחות פעם אחת בשבוע, להתאמץ מאוד בעבודת התפילה לשפוך שיח לפני בורא כל העולמים המצפה לשמוע את תפילותינו, לדבר ולהתחנן מלפני השם כעיני הבן אל אביו וכעיני עבדים אל אדוניהם. על ידי התפילה והשיחה אל השי"ת בתחנונים, אפשר לבקוע שערי שמים ולבטל אתכל הצרות וכל הגזרות".

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הם שוכחים שלכל יום יש את המחר,
  רבותי: במוצאי שביעית בן דוד בא, ואז…..

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. כ"ק האדמו"ר אולי לא הכיר את אביו היחסית יותר ציוני מכל אדמורי הארץ שאפילו החיידר שלו לא בחינוך העצמאי אלא בממ"ד בנתניה אז שלא יטיף מוסר מאיפה לוקחים כסף ואפשר לראותו בתמונות מחובק עם חיילים בכותל אז … או שהחבלים דחפו לו חזק…

  נתנייתי ותיק |
  הגב