האד' מנדבורנה אלעד במסע ל"מסלק העכברים" (תמונות)

​רגשי קודש והתרוממות הרוח במסע הקודש "מצמיח ישועות" בראשות כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א
במרכז המסע שבת קודם יומא דהילולא סמוך לציונו של מחולל הפלאות הרה"ק ר' ישעי'ה מקרעסטיר, והשתטחות על ציון הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע ביומא דהילולא

עשרות מקהל חסידי נדבורנה אלעד הצטרפו למסע הקודש של כ”ק האדמו”ר שליט”א אשר ערך מסע מרומם ונרגש של תפילות ותחנונים על הציונים הקדושים בהונגריה ופולין,

המסע יצא לדרכו בבוקר יום החמישי לסדר "וירא אליכם כבוד ד' " לכיוון העיר בודפשט בירת הונגריה, ומיד עם נחיתתינו יצא המסע לדרכו לכיוון העיירה צאנז לפקוד את ציונו של מאורן של ישראל הרה”ק ה"דברי חיים" מצאנז זי”ע לשפוך שיח לרגל יומא דהילולא דילי'ה, כשעל אם הדרך עצרו בעיירת מישקולץ בהונגריה לתפילת מנחה.

לאחר נסיעה של שעות ארוכות בטלטולי הדרך מהונגריה לכיוון פולין כשבדרך אנו חוצים את סלובקיה מצד לצד הגיעה הפמליה לעיר "נובי סאנוץ" הלא היא העיר צאנז, כשלאחר טבילה במקוה המפואר שנבנה בשנה האחרונה ע"י הארגון המפורסם "ועד בוני צאנז" ניגשו לתפילת מעריב וספירת העומר מתוך רגשות קודש, א פייערדיגע תפילה – בהאי יומא דהילולא קדישא של הרה"ק "דער הייליגער צאנזער רב" זיע"א. לאחר התפילה נתיישבו הקהל לסעודת ההילולא שנערכה בטוב טעם ודעת בהרחבה גדולה ע"י הארגון הנ"ל.

מעמד רב רגש נערך לאחר מכן בעליה לציון הקדוש כשעם הכניסה לאוהל פילסו מאות המשתתפים את המקום בפני כ"ק האדמו"ר שליט"א בגשתו לציון, ולאחר שכ"ק האדמו"ר שליט”א הדליק נרות על הציון החלו באמירת ספר רביעי בתהלים בהשתפכות הנפש והתעוררות הלב, במיוחד התגברו הזעקות והבכיות שעלו עד לב השמים, באמירת ה"יהי רצון" כשהתפילה נאמרת ברגש עצום בקולות בוקעים רקיעים, כשמאות המשתטחים על הציון מצטרפים לזעקת י”ג מדות של רחמים שאינן חוזרות ריקם. לאחמ"כ קרא כ"ק האדמו"ר שליט"א את כל הקוויטלאך שנמסרו לידיו לקראת הנסיעה, לפעול עבור הכלל והפרט ישועות ושפע ברכות והצלחות.

באישון ליל עזבה הפמליה את העיר צאנז כשבשעה ארבע לפנות בוקר הגיעה הפמליה לעיירה קרעסטיר, כששם נתקבלנו במאור פנים ע"י עסקני "ר' ישעי'לעס גאסט הויז" ובראשם הרב משה יוסף פרידלנדר הי"ו יו"ר מוסדות "מעין הישועה – קרעסטיר" שהעמידו האש"ל בצורה מכובדת ביותר, כשהעסקנים יוצאים מגדרם בסידור העניינים הטכניים בצורה יוצאת מן הכלל.

לאחר שעות מועטות של מנוחה השכימו הקהל לתפילת שחרית לאחר טבילה במקוה, ולאחר פת שחרית שנערך בהרחבה גדולה עלה כ"ק האדמו"ר שליט"א עם קהל החסידים להשתטחות ואמירת כל ספר התהילים במתון ואריכות גדולה על ציונו הקדוש של הרה"ק מקרעסטיר זי"ע לפעול ישועות נשגבות לכלל ולפרט וידוע כמי שהמציא את הסגולה הידועה לסילוק עכברים.

לאחר אמירת התהילים החל כ"ק האדמו"ר שליט"א בעבודת קריאת הקוויטלעך הרבים שנשלחו ע"י רבים מאנ"ש למסע לפקדם בדבר ישועה ורחמים, כשכ"ק האדמו"ר שליט"א עובר על כל שם במתינות ומעורר רחמים עליהם להיפקד בדבר ישועה ורחמים, כשלאחר סיום קריאת הקוויטלעך השתטח כ"ק האדמו"ר שליט"א על הציון במשך זמן ארוך ואחר התחיל לזמר הניגון "וימלא משאלותינו" בעמדו מול הציון וחזר הניגון שוב ושוב במשך זמן ארוך.

עמוסים ברגשי קודש ירדו הקהל תיכף לכיוון ביתו נאוה קודש של הרה"ק מקערעסטיר למעמד עריכת ה"שליסל חלה" המסוגל לפרנסה, כנהוג לקראת שבת שלאחר הפסח, שנערכה במקום המסוגל כידוע שהתבטא הרה"ק לפני פטירתו שאם יבואו לביתו יוושעו כמו שהיה בימי חייו, לאחר טבילה במקווה נכנס כ"ק האדמו"ר שליט"א ל"קוויטל שטוב" החדר בו פעל הצדיק רבבות ישועות מעל לדרך הטבע לעריכת ה"שליסל חלה", לאחר עריכת העיסה ע"י ציבור המשתתפים, כ"ק האדמו"ר שליט"א אמר פסוקי "ויתן לך" ועוד פסוקים המסוגלים, ולאחמ"כ פתח באמירת התפילה למוצ"ש "ריבון העולמים אב הרחמים והסליחות וכו' ", ובהגיעו לתיבות "ופתח לנו ה' א' שערי אורה שערי אורך ימים ושנים וכו' " תחב כ"ק האדמו"ר שליט"א את מפתח ארון הקודש בעיסה בכל שערי בהתעוררות גדולה ובבכיות.

גולת הכותרת במסע הקודש היה השבת קודש (שבת "געלע מצות" כמקובל מצדיקים) שנערך בצילו של אותו צדיק מופת הדור ומחולל הפלאות הרה"ק ר' ישעי' מקערעסטיר זי"ע שבת שקודם יומא דהילולי'ה כשהשב"ק כולה מתחילתה ועד סופה עברה על כל המשתתפים בעולם הבא ממש, מתוך התעלות עצומה ורצינות רבה.

בזמן כניסת השבת נכנס כ"ק האדמו"ר שליט"א לביהמ"ד במקום, פתח באמירת "הודו לה' כי טוב", בלהבת אש בנוסח רבוה"ק לבית נדבורנה, כשלאחמ"כ ירד כ"ק האדמו"ר שליט"א לפני התיבה לתפילת מנחה נרגשת ומרוממת. ומעלין בקודש – בעת תפילת קבלת שבת, מי ימלל תארו של ריקוד הממושך ב'בואי בשלום', ריקוד עד כלות לכבוד שבת מלכתא, והתפילה החסידית הנלהבת שנשמעה במקום, שנמשכה שעה ארוכה, אשרי עין ראתה.

בסעודת ליל שב"ק שנערכה כיד המלך בהרחבה ברוב פאר והדר נשאו דברים הרה"ג ר' שמואל דוד פלברבוים שליט"א ר"מ בישיבת ויז'ניץ אלעד והמחנך הדגול הרב נתן קאפ שליט"א כשבמהלכה זימרו ניגוני שבת בהתרוננות הלב.

שעות של 'להתענג על ה" היה מנת חלקם של משתתפי המסע וקהל האורחים בעריכת השוה"ט של כ"ק האדמו"ר שליט"א ברוב התעלות והתרוממות ובהרגשה עילאית, בדא"ח הרחיב כ"ק האדמו"ר שליט"א בגודל קדושת המקום והזמן, והאריך בגודל צדקתו ומדריגותיו של אותו צדיק, כשעלינו מוטלת החובה מעט מזעיר לגעת בדרכיו ובפרט בענין המידות טובות והענווה ושפלות שהצטיין בהם עד כדי כך שחרות על מצבת קדשו "מעולם לא כעס", מכיון שהיה עפר לכל, בהמשך קרא כ"ק האדמו"ר שליט"א קטע מהספה"ק "נועם אלימלך" על הפרשה בהזכירו שרבינו לא נהג לומר תורה בשולחנו רק היה קורא מתוך הספר "נועם אלימלך" וגם זה מגודל ענוותנותו, וסיים בברכות לרוב בזכותו של אותו צדיק, במהלך השוה"ט זימרו זמירות שב"ק כנהוג, וכן עוד ניגוני התעוררות, "אנא מלך" ו"רחם בחסדך", לאחר ריקוד "שבח" ושירת "צמאה לך נפשי" כנהוג, הסתיים השוה"ט בשעה אחת לאחר חצות.

ביומא דשבתא התפילה עברה ברעותא דליבא מיוחדת, בקריאת התורה עלה רבינו לעליית 'שישי' שקנה ידידנו הדגול הרה"ח ר' ישראל פרוש הי"ו ראש העיר שהשתתף עמנו בכל מהלך המסע, לברכת החודש זכו לשמוע קולו בקודש של כ"ק האדמו"ר שליט"א לפני התיבה.

חדו השתא בהאי שעתא, רגעי נעילה עילאיים נחרתו בעת עריכת השולחן הטהור בעידן רעוא דרעוין, מה נאדר היה המראה במקום קדוש זה כשהקהל מזמרים בהשתפכות הנפש ניגוני קודש כשבסיומו חילק כ"ק האדמו"ר שליט"א לכל הקהל שיריים מה"שליסל חלה" לסגולה ולשמירה.

אחר תפילת מעריב והבדלה, הזדרזו הציבור לעבר ביתו נאוה קודש של הרה"ק לעריכת סעודת מלוה מלכה ע"י כ"ק האדמו"ר שליט"א באותו מקום שערך הרה"ק סעודות ה"מלוה מלכה" המפורסמות שהיו נוהרים אליה המוני יהודים מכל רחבי הונגריה מידי שבוע בשבוע, במהלכה האריך כ"ק האדמו"ר שליט"א לספר עובדות וסיפורים, לאחר חילק כ"ק האדמו"ר שליט"א שום וקוביות סוכר כמנהג קדשו של הרה"ק בעת מלוה מלכה, לברכת המזון נתכבד הרה"ח ר' משה יוסף פרידלנדר הי"ו יו"ר מוסדות "מעין הישועה קרעסטיר".

לאחר סעודת מלוה מלכה נכנס כל אחד מהמשתתפים ליחידות להתברך אצל כ"ק האדמו"ר שליט"א שקיבל את הציבור לעצה וברכה ב"קוויטל שטוב" של הרה"ק עד לשעה 3 לפנות בוקר אז מיהרו לכיוון שדה התעופה בעיר "דברעצין" לשוב ארצה כשכל הקהל חורט בנפשם את רשמי המסע , שאין כל ספק שלא יסורו מקרבם לעולמי עד.

המשתתפים במסע הביעו את הוקרתם למארגנים שעמלו וטרחו להצלחת המסע ובראשם למנכ"ל המוסדות הרב חיים שפר הי"ו שעמל ביגיעה וטירחה עצומה ללא לאות למען הצלחת המסע על צד היותר טוב.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.