האלמנות במכתב מרגש: שבת "אהבת חינם"

משפחות הנרצחים בטבח בירושלים מפרסמים מכתב בו קוראים לציבור בישראל להתאחד סביב שבת "אהבת חינם" בכל רחבי הארץ.

משפחות הנרצחים בטבח בירושלים מפרסמים מכתב בו קוראים לציבור בישראל להתאחד סביב שבת "אהבת חינם" בכל רחבי הארץ.

בראשית המכתב הוא מביאים את לשון הפסוק:  הרנינו גויים כי יקום דם עבדיו וכפר על אדמתו עמו"  "מתוך הלבבות השבורים והמתמוססים בדמעות על שפך דם הקדושים ראשי משפחותינו הי"ד, "פונים אנו אל אחינו כל בית ישראל בכל אתר ואתר, הבה נתאחד כולנו להרבות עלינו רחמי שמיים ונקבל על עצמינו להרבות אהבה ואחווה, בין איש לרעהו, בין ציבור לציבור ובין עדה לעדה.

האלמנות מבקשות: "בקשתנו, שכל אחד ואחד ישתדל לקבל על עצמו בערב שבת קודש פרשת תולדות, לקדש את יום השבת (ערב ראש חודש כסלו) ליום של אהבת חינם, יום בו נמנע מדיבורי פירוד ומחלוקת, לשון הרע ורכילות.

לסיום הם כותבות:  "ויהיה בזה עילוי נשמה גדול לנשמותיהם של אבות משפחותינו שנטבחו על קדושת שמו יתברך. "ישקיף ה' ממרום, יראה את עניינו וימחה את דמעותינו ויאמר די לצורתינו, ונזכה לחזות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

מכתב האלמנות

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. נראה ששכחו לבקש לזכות הקדושים לבקש שהנשים החרדות ישפרו הצניעות
  זה לשון השולחן ערוך סי´ א:

  שויתי ה´ לנגדי תמיד (תהילים טז, ח), הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך.

  כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה´ (ירמיה כג, כד), מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד, …גם בהצנע לכת ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב. יש לנהוג בצניעות, אף במקום שאין גברים מפני כבוד השכינה.

  הצניעות היא ללא ספק אחד מיסודות היהדות. את הציווי הכללי שבתורה (ויקרא יט, א): "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ" מפרש רש"י: "הוו פרושים מהעריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה". ועוד נאמר לגבי איסור עריות (ויקרא יח, כד): "אַל תִּטַּמְּאוּ בְּכָל אֵלֶּה, כִּי בְכָל אֵלֶּה נִטְמְאוּ הַגּוֹיִם".

  יש קשר בין השמירה על הצניעות וההצטיינות של עם ישראל במשך כל הדורות בתחומי הרוח. גם כשהיינו משועבדים לאומה המצרית, שאמרו עליה חז"ל (תו"כ אחרי פ"ט) שלא היתה אומה שטופה בתאוות זימה ובגילוי-עריות כאומה המצרית, למרות שהיינו משועבדים להם, לא נסחפנו אחרי מנהגיהם ושמרנו על הצניעות, ומתוך אותה שמירה על הצניעות זכינו לעמוד לפני הר-סיני ולקבל תורה מן השמים.

  הפריצות מדגישה את הצדדים הגופניים-חומריים שבאדם, ואילו הצניעות מדגישה את היסוד הרוחני נשמתי שבאדם. יתכן שלטווח קצר נראה כאילו הפריצות מסייעת לגילוי עוצמת החיים, אבל מי שמביט יותר לעומק ויותר לטווח ארוך, מבחין ללא ספק, שדווקא הצניעות מגלה את העוצמה הפנימית שבחיים, את הקדושה, ומתוך כך גם הצדדים החומריים שבחיים מתברכים ומתעלים.

  אין לנו התנגדות לצדדים החומריים גשמיים שבחיינו, להיפך, לכל תחום יש ערך ומקום. אבל מי שאינו שומר על הצניעות, חוטא, בעל כורחו, בהדגשה יתירה של החומריות על פני הרוחניות, הגוף על פני הנשמה. וזאת משום שהרוחניות מטבעה נסתרת, וכדי לעמוד על טיבה של הנשמה, יש להעמיד את הגוף במקומו הראוי לו, ולא להדגישו ולהופכו לעיקר. ורק לאחר שהרוחניות הועמדה על מקומה המרכזי, ניתן להתבונן בצניעות בצדדים הגופניים שבחיינו, ולהפיק מהם את מלוא עוצמת החיים, בלי שהדבר יפגע בנשמה.

  תכונת הצניעות, המוטבעת בעם הישראלי לדורותיו, היתה התשתית לכל ההישגים הרוחניים הכבירים של עם ישראל, ולכן התורה מדגישה כל כך את ערך הצניעות והקדושה.

  …לא ילבש חלוקו מיושב אלא יקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום שהוא מכוסה. ואל יאמר: הנני בחדרי חדרים מי רואני, כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו, ג).

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • את צודקת! נראה שבשעת שהם יושבים שבעה על בעליהם הקדושים ז"ל, נשכח מהם העיקר, (הצניעות).

   משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
   הגב
   • הוי דן לקב זכות…………

    השם יתברך חייב לעורר אותנו? כשאני הולכת ורואה את כל הפאות המסולסלות, ואת הבגדים הצמודים, והפרוצים ביותר, כל חלקי הגוף בולטים!! כן אני יכולה להעיד שאני רואה "כל" חלקי הגוף בולטת, ברוב מאנשי החרדים! אז מה אם הגוף מכוסה.. אבל איפה הצניעות! איפה רבונו של עולם? איפה הלב שלנו? איפה ההרגש שלנו? איפה היראת שמים שלנו? איפה שרה באוהל? איפה הצניעול של יראת ד'? זה מזעזע איך השם יתברך יכול לראות ולסבול את זה ועוד מי דורש את זה?

    נשים תמימות טוענות “אני עושה את זה בשביל בעלי” ועל זה ד’ כועס עכשיו, זה הבושה לחרדים שהבעל לא שומר את העינים שלו ומסתכל ברחוב בנשים פרוצות, ורוצה שאשתו תהיה יפה (שהיא התלבש כזונה כשאר נשי רחדים) שמושכת, בושה!!!! אלף פעם!!! אני פשוט מזועזעת שהשם ישמור את כל עם ישראל וכולם יזכו לעשות תשובה שלמה באהבה ובשמחה.

    הצדיקים הקדושים אמרו זה שנה אחרונה לפני ביאת משיח היא תהיה מאוד קשה וכדי לכולם לקפוץ על הרכבת של הגאולה עכשיו לפני שיהיה מדי מאוחר! אני אוהבת את כל עם ישראל אהבת נפש, ומתפללת בכל יום על כולם ועלי, שנזכה לעבור את העולם הזה בשלום בשורות טובות וגאולה ברחמים אמן!

    “אנחנו” צריכים לעשות משהו, זה ברור שזה מכוון אלינו מן השמים ודורש מאיתנו לתקן את מעשינו ובפרט לתקן ולשפר הצניעות של משםחות “החרדים”, אם לא הבנתם אז אנחנו במלחמה גדולה! שומו שמים. השם תרחם עלינו מהר ומיד! אלוקים תשמור אותנו, והשם ינקום דמם של הקדושים זי"ע,

    ה-ת-ע-ו-ר-ר-ו…

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב