האם בנתב"ג ערוכים למנוע תקריות חמורות מרחפנים?

לצפייה :