האם מותר לנהג 'אגד' לנהוג באוטובוס שיש עליו פרסומי תועבה?

נהג אוטובוס אגד המקפיד על קלה כבחמורה קיבל לנהוג באוטובוס עליו יש פרסומי תועבה, הנהג חושש שאם יסרב לנהוג – יפוטר. כיצד עליו לנהוג? מה הכריע הגר"ח

נהג אוטובוס אגד המקפיד על קלה כבחמורה קיבל לנהוג באוטובוס עליו יש פרסומי תועבה, הנהג חושש שאם יסרב לנהוג – יפוטר. כיצד עליו לנהוג?  – את השאלה הזו נשאל רבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין שהביא אותה בפני גיסו מרן הגר"ח קנייבסקי שהורה כי אין חשש לנהוג על האוטובוס.

מרן הגר"ח נימק בפני הגר"י זילברשטיין את התשובה: "כתוב בתורה ולא תתורו אחר לבבכם', הגמרא מבארת שהעיניים רואות והלב חומד. שואל הגר"א: והיה צריך להיות כתוב 'ואחרי עינכם ואחרי לבבכם?', אלא על הראייה אדם לא נענש כי היה אנוס. הוא ייענש רק על החמדה שהייתה בליבו. ולכן אמר הגר"ח קנייבסקי שעל ההסתכלות הראשונה לא נענשים, ולכן הנהג לא ייענש כדי שלא לאבד את פרנסתו  -יש ללמד עליו זכות.

 

הדברים הובאו בגיליון קול ברמה – בהגשת העיתונאי והסופר מיכאל משה צורן

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.