האם מלאכי מ'הפלג' יודח בשל חוב?

חבר מועצת עיריית בני ברק המייצג את תנועת 'בני תורה' שעל ידי 'הפלג' משה מלאכי עלול להיות מודח מחברותו במועצה בשל חוב ארנונה גדול לעיריית בני ברק. {החוב שהצטבר}

חבר מועצת עיריית בני ברק המייצג את תנועת 'בני תורה' שעל ידי 'הפלג' משה מלאכי עלול להיות מודח מחברותו במועצה בשל חוב ארנונה גדול לעיריית בני ברק.

על פי הדיווח ב'ידיעות רמת גן' במהלך דיון בועדת הביקורת של עיריית בני ברק דנו בחוב של חבר המועצה משה מלאכי. בכותרת הסעיף אשר דן בחוב הארנונה נכתב "חוב של אחד מחברי המועצה, בסך 73 אלף שקל, בניגוד להוראות בפקודת העיריות, וזו עילה לפסילת חברותו במועצה".

העירייה כתבה למשרד הפנים כי "רוב רובו של חוב הארנונה היה בטרם כניסתו לחברות במועצת העיר". ועדת הביקורת מפרטת בפרוטוקול כי החוב נצבר בגין שני נכסים. "שני הנכסים הנ"ל אינם בהחזקתו ואין לו נכסים בבעלותו. בד בבד ביצעה העירייה שורה של פעולות אכיפה בשתי הדירות וקיבלה דוח תשובות עיקול מהבנקים".

מלאכי מסר בתגובה כי "מדובר על חוב ישן שחלקו כבר נפרע, וחלקו שלא נפרע נמצא בפריסת תשלומים בהתאם לחוק. עד שהשקל האחרון ייפרע הנושא ישוב ויעלה לביקורת. הכול נעשה כדת וכדין. מחמירים איתי שבעתיים כי אני חבר מועצה. מבחינה חוקית החוב מוסדר".

מלאכי הוסיף: "צר לי שאנשים חסרי תוחלת ועשייה מנסים לחבל בעשייה מוצלחת של חברי מועצת העיר. לא נפל כל רבב בהתנהלות שלי. מי שבאמת מחפש למתוח ביקורת על התנהלות נבחרי הציבור לא יתקשה למצוא דברים במחלקות אחרות של העירייה".

מעיריית בני ברק נמסר: "רוב החוב לארנונה היה בטרם הכניסה לחברות במועצת העירייה. עיקר חובו של חבר המועצה מתייחס לשני נכסים שכיום אינם בהחזקתו".

הם הוסיפו: "בד בבד ביצעה העירייה שורה של פעולות אכיפה בשתי הדירות. העירייה פועלת בנושא מתוך חוות דעת משפטית של יועץ משפטי, שכן, לכאורה, העירייה היתה צריכה לשמוח בפיטוריו, שכן מדובר בחבר מועצה אופוזיציוני קבוע בכל ישיבות המועצה ומצביע בקביעות נגד, או נמנע".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.