האם רב הכותל יתחיל לתווך בין תורמים לנזקקים ?

"באופן מסורתי עסקו רבני קהילות לאורך הדורות בעזרה לנזקקים"

הצעה מענינת הגיעה לשולחן הממשלה בה הוצע שרב הכותל שמואל רבינוביץ' יתווך בין בעלי הון לבין נצרכים. היות והרב חשוף מתוקף תפקידו לבעלי הון הן בארץ והן בעולם שמגיעים לבקר בכותל הרב ישמש כמעין קרן סעד.

המטרה בהצעה שהונחה היא לעקוף את ההוראה לפיה עובדי מדינה אינם יכולים לגייס תרומות :"לא יתרים עובד המדינה כל כספים ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו למטרה שהיא זולת לאוצר המדינה".

ח"כ אזולאי שעומד מאחורי ההצעה כתב :"באופן מסורתי עסקו רבני קהילות לאורך הדורות בעזרה לנזקקים", בכובעו כרב מקבל רב הכותל כעניין שבשגרה פניות מנזקקים שמתדפקים על דלתותיו. במסגרת כובעיו הנוספים הוא מכיר תורמים בעלי הון וזוכה לאמונם. חלק מהם מבקשים להסתייע ברב לצורך איתור נזקקים הזקוקים לכספי תרומות". לטענתו, מטרת ההחלטה היא לסייע לרב בחלוקת תרומות לנזקקים, "תוך הצבת הסייגים הדרושים לכך בהתחשב בהיותו עובד מדינה".

היועץ המשפטי של הרבנות הראשית עו"ד הראל גולדברג אמר : "התרמת כספים על ידי עובד מדינה עלולה בין היתר ליצור מחויבות שלו כלפי התורם ולהשפיע על שיקול דעתו של העובד בכל הנוגע להחלטות שיקבל במסגרת תפקידו בעניינו של התורם. כמו כן, קיים חשש שהעובד ינצל את מעמדו וייתן העדפה לגורמים שונים, כגון מקורבים אליו, בחלוקת הכספים שהתרים".

בתגובה לנושא אמר הרב רבינוביץ : "הנושא נבדק במערכת המשפטית והיא שגיבשה את החלטת הממשלה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.