האמונה והבטחון בחיי הבית היהודי • תובנה זוגית בפרשה

כמה טוב לחיות בבית בו חיים אמונה! הרב ליאור סיבי במאמר המחזק את יסודות האמונה והבטחון.

פ' מקץ – חיים של אמונה
בפרשתנו אנו קוראים על המפגש של יוסף עם אחיו, כשבשלב זה הם עדיין אינם יודעים שהעומד מולם הוא בעצם יוסף אחיהם האבוד. יוסף מצווה את אשר על ביתו להניח את גביע הכסף באמתחת בנימין ובכך בעצם גרם לאחיו לבסוף – כשיהודה מבטא זאת בפיו – להגיע למסקנא הבאה: "מה נדבר ומה נצטדקהאלוקים מצא את עוון עבדיך".

כתב בספר חסידים(סי' קפג): "אמר יהודה, ברור לי שאחד מעבדיך שם הגביע באמתחתו אלא עוונינו גרם שבא לנו הצער".כלומר, יהודה לא תולה את הקורות אותם בסיבות חיצוניות, אלא הוא יודע בוודאות כי הכל מאיתו ית', ואם עובר עלינו כרגע מצב לא נעים זה בגלל שעוונותינו גרמו לנו זאת ולא שום סיבה אחרת!

זוהי האמונה הזכה לדעת שהכל מאיתו יתברך! לדעת שהוא מכוון את דרכנו, סולל נתיבותינו, בונה את עתיד חיינו, ואנו רק כ'בובות' המהלכות בדרך שנסללה עבורן מבעוד מועד…כמה כיף לחיות בבית שכזה! הרי "ממש אי אפשר לנהל בית אפילו יום אחד מבלי להיות בטוח בה'. כל חיי הפרנסה, כל חיי המשפחה, הריון, לידה, גידול בנים – הכל מראה לבני הבית כל יום ממש, כי אין להם לסמוך אלא על אבינו שבשמים. שלוה נפשית ומנוחת נפש שורה רק בלב אדם הרואה השגחת ה' בחיי ביתו"(עלי שור חלק א עמ' רנח).

לצערנו, ישנם כאלו הטועים ומתלוננים; 'אילו רק הייתי נישא לאדם אחר, או אז הייתי מאושר יותר'…אך עליהם לדעת שמחשבה פסולה זו נובעת מחסרון אמונה ומקורה בחוסר בטחון ללכת כעיוורים אחר מה שהחליט הקב"ה בעבורנו! שכן אם הקב"ה היה חושב שטוב לאי מי מהם להינשא למישהו אחר, הוא לא היה מביא אותם למצב שיעמדו שניהם יחד תחת חופה אחת, וכמאמר הכתוב (עמוס ג, ג): "הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו"?!

בענין זה כתב הרב מיכאל לסרי שליט"א בספרו הנפלא 'זוגיות עם רגש' את ה"אני מאמין" של הזוגיות היהודית, וכך דבריו:

• אני מאמין שהבורא יתברך שמו הוא היחיד המזווג אשה לאיש, ושדכנים אינם אלא שליחים עיוורים.
• אני מאמין שאשתי היא האשה היחידה שמתאימה לי.
• אני מאמין שכל הדמיונות כאילו יש נשים טובות מאשתי הם שקר וכזב.
• אני מאמין שהקב"ה יודע טוב ממני מה טוב בשבילי. לפיכך הוא זיווג לי את אשתי.
• אני מאמין שאשתי היא האדם היחיד שיש בכוחו להביא אותי אל שלמותי.
• אני מאמין שכל המחשבות שעולות בי, כגון: אולי טעיתי שהתחתנתי; ההורים לחצו עלי; הסתנוורתי מהאווירה; אני עדיין צעיר – כל אלה אינן אלא מחשבות שקריות שמקורן ביצר הרע, המבקש לחבל בזוגיות שלנו.

מי שמאמין באמונה שלמה בעיקרי אמונה אלה, פותח את חיי נישואיו ברגל ימין, ומובטח לו שכל חייו יהיו מוצלחים ומאושרים!

על מרן ה'חפץ חיים' זי"ע מסופר, שפעם התלוננה רעייתו הרבנית על רוע מצב הבית, ופלטה מפיה: הלא בית פלוני שהם הדיוטות, אנשים פשוטים וילדיהם גסים ופשוטים, בכל זאת הון ועושר בביתם, ואנו, לעומתם, חיים בדוחק כל כך?השיב לה בעלה הגדול:

"אני רואה לפי יושר לבך, שכך רצונך; האיש פלוני, שלא חנן אותו ה' בדעת רחבה, וגם לא הצליחו ה' בבנים בעלי כשרונות טובים, האם לפי דעתך היה לו להענישו גם בעניות? ולעומת זאת, את שחננך ה' בבעל בן תורה, וגם אותך חנן הקב"ה בהכרת האמת, וכמו כן גם יש תקוה שבנייך יהיו למדנים ותלמידי חכמים גדולים, ואת חפצה כי תתברכי גם בעשירות? היכן הוא היושר האלוקי, שביתנו יתברך בכל, בחכמה, בעושר, ובבנים בעלי תקוה, ואילו בית פלוני ישאר ריק מכל, לא בגשמיות ולא ברוחניות? על כן, הבה ונשמח בחלקנו – כי טוב הוא"…

דוד המלך ע"ה אמר בזמירותיו(קיט, ל):"דרך אמונה בחרתי". זהו משפט המפתח וגולת הכותרת של כל בית יהודי, ועל שני בני הזוג להחליט החלטה אמיצה ביניהם כי כל מה שקורה ביניהם – הן לטוב והן למוטב – הכל מן השמים הוא, ואל להם לרגוז ולכעוס איש על רעהו,כי דרך אמונה בחרנו!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.