האפליה בשכר: מה הגיב חייס ביבס לפרוש?

יו"ר מרכז השלטון המקומי לסגן שר החינוך הרב פרוש:

"נדרוש השוואת תנאי שכר מנהלי מחלקות חינוך חרדים ברשויות לעמיתיהם מהמגזר הכללי"

 

 

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס, הודיע אמש במכתב לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש כי אפלייתם לרעה של מנהלי מחלקות חינוך חרדים ברשויות אל מול עמיתיהם מהמגזר הכללי טעונה הסדרה וכי תיבחן השוואת תנאי שכרם.

את הדברים אמר בעקבות מכתב ששיגר סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש לביבס אודות האפליה סביב תנאי השכר של מנהלי מחלקות חינוך חרדי ברשויות המקומיות.

"פנו אלי כמה מנהלי מחלקות חינוך חרדי מרשויות שונות, וביקשו את עזרתי אודות הנושא שבנדון כדלהלן", פתח הרב פרוש את מכתבו. "לטענתם, בתאריך ח' תמוז תשע"ב – 28 ביוני 2012 נחתם הסכם בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המורים, ועל פי הסכם זה מדורגים עובדים באגפי החינוך בעיריות ברמת שכר של מנהלי מחלקות. הסכם זה חל על מנהלי אגפים וסגניהם, מנהלי מחלקות בתי ספר יסודיים ועל יסודיים וסגניהם, מנהלי מחלקות גני ילדים וסגניהם ומנהלי מחלקות חינוך מיוחד וסגניהם.

"דא עקא, שהסכם זה מתעלם לחלוטין מהעובדה שברשויות מקומיות, בהן קיים ריכוז משמעותי של מוסדות חינוך חרדיים, ישנם גם מנהלי מחלקה לחינוך חרדי, ולמרות שעבודתם זהה למנהלים מקבילים בחינוך הכללי, הרי שרמת שכרם נמוכה בהרבה ואינה מבטאת בצורה הוגנת את תפקידם ומעמדם.

הרב פרוש הבהיר כי יש לתת על כך את הדעת לקראת הדיונים סביב השינויים המתבקשים בהסכם. "כפי שהובא לידיעתי, אמורים להיערך בקרוב דיונים על התקנים, וזאת במסגרת השינויים המתבקשים בהסכם שבין המדינה למרכז השלטון המקומי. לכן, חשוב מאד לדאוג להתאים את תנאי שכרם – של מנהלי מחלקות חינוך חרדים ברשויות – לרמה הנהוגה אצל עמיתיהם מהמגזר הכללי.

 

"אבקשך, בכל לשון של בקשה, לפעול להשוואת שכרם של מנהלי מחלקות חינוך חרדי ברשויות המקומיות במסגרת ההסכם הקיבוצי, כדי למנוע אפלייתם לרעה לעומת מנהלים אחרים, וכן כדי לאפשר מינוי מנהלים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

מכתב דומה שיגר הרב פרוש לאבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך השלטון המקומי. "החינוך החרדי (המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור) במשרד החינוך הינו תחת המחוז החרדי", הסביר הרב פרוש בפתח מכתבו. "מודל זה היה במשך שנים כאשר החינוך החרדי היה תחת האגף המוכש"ר והתעצם עם הזמן בפתיחת המחוז החרדי.

 

ידוע לי שרשויות מעורבות, יוזמות הקמת מחלקה לחינוך חרדי בתוך אגף החינוך של השלטון המקומי, דבר שמעצים וממקצע את החינוך החרדי, ומנגיש אותו לכלל הציבור החרדי בשיח מקצועי ובאווירה חרדית. כמי שיזם את ההסכם הקיבוצי של מנהלי מחלקות חינוך, אבקשך לפעול ולהכניס גם תפקיד זה של מנהלי מחלקות חינוך באגפי ומינהלי חינוך להסכם הקיבוצי – שנחתם ביוזמתך בתאריך ח' בתמוז תשע"ב, 28 ביוני 2012.

 

סגן השר הוסיף כי "נמסר לי על כך, שבימים אלו כבר נעשית על-ידך פעילות מול האוצר, השלטון המקומי והסתדרות המורים בנושא זה, והיה מכתבי זה בגדר 'אין מזרזין אלא למזורזין'".

 

כאמור, בתגובה למכתב הודיע ביבס כי תיבחן השוואת תנאי מנהלי מחלקות חינוך חרדים ברשויות אל מול עמיתיהם מהמגזר הכללי. "הסכם מנהלי מח' לחינוך נחתם לפני למעלה מ – 3 שנים (לאחר ניהול מו"מ של כ – 3 שנים) אז סוגיית מנהלי מח' לחינוך חרדיים הייתה קיימת ברשויות בודדות בלבד", כתב ביבס במכתבו לסגן השר.

ביבס הוסיף כי "לאור ההתפתחות בתחום זה ואיוש המשרה על ידי יותר ויותר רשויות מקומיות, הנושא יועלה על ידינו בדרישה להחלת ההסכם גם על מגזר זה, במסגרת ההסכם הקיבוצי הבא.

בדבריו הבהיר כי "אנו סבורים שסוגיה זו טעונה הסדרה. בחודשים הקרובים נכנס למשא ומתן להסכם עבודה חדש ובו הנושא יועלה על ידינו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.