הארכת המועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה שעורכי דין גובים מניצולי שואה

"עצוב שבכלל צריך לחוקק חוק כזה"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (תיקון – הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה), התשע"ח-2018 של חברת הכנסת טלי פלוסקוב אליה הוצמדה הצעה דומה של ח"כ אלעזר שטרן.

תיקון מס' 20 לחוק קבע תקרה לשכר הטרחה שעורכי דין רשאים לגבות מניצולי שואה בעת ייצוגם בתביעה לקבלת תגמול שניתן לקבלו עקב החלטה מינהלית. כן נקבע כי ניצולי שואה שתביעותיהם טופלו לפני כניסת התיקון לתוקף, יהיו רשאים להגיש בקשה להחזר עודף שכר הטרחה שנגבה מהם, עד ליום 31.12.16. כדי לאפשר לניצולי השואה למצות את זכויותיהם, מוצע להאריך את המועד להגשת בקשות להחזר עודף שכר הטרחה עד ליום 31.12.2020.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20), התשע"ה–2014 (להלן – תיקון מס' 20), שנכנס לתוקפו ביום 31.12.2014, קבע כי ניצולי שואה יהיו רשאים להגיש תביעה להחזרת עודף שכר טרחה שנגבה מהם על ידי עורכי דינם שטיפלו בתביעותיהם לתגמולים. חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 21), התשע"ו–2016, האריך את התקופה להגשת התביעה כאמור עד לתאריך 31.12.2016.

על פי אומדן מספר ניצולי השואה, רבים מהם טרם מימשו את אפשרותם למצות את זכויותיהם להשבת שכר הטרחה העודף. מדובר בניצולי שואה מבוגרים המתקשים בניהול הליכים בירוקרטיים, בייחוד כנגד גורמים אשר גבו מהם שכר טרחה ביתר. קיים חשש מהותי כי ניצולי שואה רבים החמיצו את הזדמנותם למצות את זכותם להחזר שכר טרחה עודף, ומשכך מוצע להאריך את המועד האמור עד ליום 31.12.2020."

ח"כ פלסקוב: "עצוב שבכלל צריך לחוקק חוק כזה, אבל גם שמחה שהצלחנו להעביר היום את הצעת החוק החשובה הזאת. מדובר בהצעת חוק אשר תשים סוף לכל אותן "נשמות טובות" אשר ניצלו את מצוקתם של ניצולי השואה וגבו מהם שכר טרחה מופרך. בקרוב מאוד, כל אותם ניצולים יוכלו לדרוש בחזרה את כספם."

סגן שר האוצר איציק כהן: "היה פה ניסיון נואל להעלים את החוק הזה שסייע לניצולי שואה מאותם עורכי דין שעשקו אותם ועדיין עושקים אותם. אנחנו נאריך את החוק עד שאחרון הניצולים יקבל את כספו חזרה. אני מזהיר אות אותם גורמים שמנסים למנוע את החוק הזה, היה לא תהיה"

47 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכנסת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.