מה הגיב הגר"נ קרליץ לאשה שביזתה אותו

איך יתכן שכבוד הרב לא נסער מהתנהגותה של אותה אישה, שפגעה קשות בכבוד הרב, וביזתה אותו בהתנהגותה"? הסיפור המיוחד על ענוותנותו של מרן רבי ניסים קרליץ שליט״א {ענווה}

ויקרא אל משה -א' דויקרא זעירא שמשה לא רצה לכתוב אלא ויקר כדרך שנא' בבלעם כאלו לא נראה לו השם אלא במקרה וא"ל הקב"ה לכתוב גם באל"ף וכתבה קטנה (בעל הטורים)

זהו סיפור על אשה שצעקה צעקות נוראות, והתלוננה בפני מרן רבי ניסים קרליץ שליט״א על כך שבעלה עושה לה צרות, תוך כדי שהיא מפרטת את כל מעלליו הרעים.

הרב שלמה לוינשטיין סיפר מעשה נורא ששמע מיהודי, אברך מארגנטינה, שהיה עד למעשה:

אותו אברך המתין להכנס לרבי נסים קרליץ שליט"א. בתוך החדר שהתה באותה העת אישה שצעקה צעקות נוראות, והתלוננה בפני הרב על כך שבעלה עושה לה צרות, תוך כדי שהיא מפרטת את כל מעלליו הרעים. היא בקשה מהרב שיכתב מכתב חריף לבעלה, שיחדל מהתנהגותו הנלוזה. הרב אמר לה: "לא אוכל לכתב מכתב בטרם אשמע גם את הצד השני! חייב אני לשמע גם את מה שיש לבעלך לומר בנדון! הלא גם הוא 'צד' בעניין!" האישה הגביהה קולה וצעקה כלפי הרב: "כיצד יכול הרב לקרא לו 'צד' בעניין? הוא לא 'צד'! הוא חיה רעה! הרב 'חייב' לכתב לי את המכתב". ור' נסים עונה לה בקול רגוע: "יתכן וכל דבריך אמת. יתכן שאכן הוא 'חיה רעה'. אבל חייב אני לשמוע גם את דעתו בטרם אתייחס לעניין". היא המשיכה לצעק ולצווח, ומשראתה כי לא תצליח לשנות את דעתו של הרב, נתנה דפיקה אדירה על השולחן ויצאה מן החדר בטריקת דלת עזה, תוך שהיא ממשיכה לצעוק על כך שהרב לא מתחשב בדעתה…

לאחריה נכנס לחדר אותו אברך מארגנטינה… הוא היה בטוח כי ימצא את הרב בסערת רוחות… מישהו אחר היה צריך לפחות כמה דקות טובות כדי להתאושש מהסקנדל שעשתה לו האישה… ואלו רבי נסים יושב בחדר כשהוא רגוע לחלוטין, כאלו לא ארע דבר… הוא לא יכול היה להתאפק, אזר אמץ, ופנה אל הרב: "כבוד הרב! שמעתי את כל מה שהלך כאן זה עתה בחדר… איך יתכן שכבוד הרב לא נסער מהתנהגותה של אותה אישה, שפגעה קשות בכבוד הרב, וביזתה אותו בהתנהגותה"?

נענה רבי ניסים ואמר לו: "וכי מה כבר קרה? והרי ממה נפשך: אם אני מכובד שם למעלה – מה אכפת לי אם ביזו אותי כאן למטה. ואם איני מכובד שם למעלה – מה יעזור לי אם יתנהגו אלי כאן, למטה, בכבוד"…

סיים הרב לוינשטיין ואמר: "רבותי! דאס איז א מוראדיגע מעישה, איך יש להתייחס גם ל"כבוד" מחד גיסא, וגם ל "בזיונות" מאידך גיסא, יש לתפוס את הממדים האמתיים שלהם ולהתייחס אליהם בהתאם, וכפי שהשכילו גדולי ישראל להתייחס אליהם".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.