הבדחן הידוע ר' יענק'ל מילער ישמח את הקהל בליל פורים לראשונה בב"ב אצל מרן הגרש"א שטרן שליט"א

שמחה גדולה ברחבי בני ברק, עם היוודע דבר בואו לישראל של הבדחן הידוע ר' יענק'ל מילער משמח הרבים. שאף זכה לשמח את גדולי ומאורי הדור כדוגמת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ועוד.

הבדחן הידוע בכינויו 'די יארמער רב' יופיע בעז"ה מוצאי שבת קודש תצוה בליל פורים אצל בית מדרשו של הגאון הגדול מרן רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, רבה של מערב בני ברק. בית מדרשו "מתיבתא" שוכן כבוד ברחוב הרב קוק 1.

ההיערכות לקראתו גדולה מאוד, ואף נתלו מודעות בכל רחבי העיר על בואו של הבדחן הידוע, אשר ילווה בתזמורת וכלים מכלים שונים. ויין מלכות רב כיד המלך.