הבחינה בחשבונאות: 2/3 מכלל הנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה עברו בהצלחה

שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הינו 60.3%

להלן הנתונים הראויים לציון בקשר עם הבחינה:

· לבחינה ניגשו 972 נבחנים ונבחנות.

· 855 נבחנים ניגשו לראשונה לבחינה. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 66.2%.

· כ- 12% בלבד מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים (117 נבחנים).

57 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 18% בלבד.

60 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השלישית ומעלה. שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד 17% בלבד.

· כ- 90% מסה"כ הנבחנים במועד זה ניגשו לבחינה לאחר שהשתתפו בשנת השלמה (877 נבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 61.3%.

· כ- 10% מסה"כ הנבחנים במועד זה ניגשו לבחינה מבלי שהשתתפו בשנת השלמה (95 נבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 50.5%.

· כ- 5% מסה"כ הנבחנים במועד זה ניגשו לבחינה במסלול ללא לימודים אקדמאיים קודמים (51 נבחנים). שיעור המעבר של הנבחנים בקבוצה זו עומד על 67%.

· שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה הינו 60.3%

בהמשך לטענות שעלו בכלי התקשורת השונים ובפניות שהתקבלו במועצה בעניין איכות הבחינה, מובהר בזאת כי הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת נכתבה במסגרת תהליך מבוקר, וכי בוצעה בקרת איכות קפדנית על שאלון הבחינה גם לאחר מועד הבחינה, בהתאם לנהלי בקרת האיכות של המועצה ועל ידי גורמי המקצוע הבכירים בתחום ובהתבסס על תגובות מקצועיות המתקבלות מכל המוסדות האקדמיים המוכרים.

יו"ר המועצה קיימה פגישה עם נציגי הנבחנים והתרשמה מטענותיהם, שאף הן נבדקו באמצעות בקרה נוספת. הבחינה זכתה לביקורות חיוביות מאוד ולגיבוי מצד המרצים הבכירים ביותר באקדמיה ובשנת ההשלמה, אשר נפגשו גם הם עם יו"ר המועצה וחבריה וציינו בפניהם כי בחינה זו היא דוגמה ראויה לבחינה איכותית הדורשת חשיבה ולא רק טכניקה. עוד הבהירו המרצים, כי ניכר שהושקעו מאמצים רבים בכתיבת הבחינה ובבקרה עליה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.