הבחירות בחדרה: המדינה השיבה לעתירות

המדינה לשתי עתירות שהוגשו לבג"ץ, הנוגעות להליך לבחירת רב העיר חדרה

המדינה השיבה לשתי עתירות שהוגשו לבג"ץ, הנוגעות להליך לבחירת רב העיר חדרה. במסגרת התגובה לעתירת ארגון טבקה נגד מועמדותו של הרב אליהו אסולין לתפקיד רב העיר חדרה, הובאה עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי האמירות והמעשים של הרב אסולין – כפי שהובאו במסגרת "תחקיר המוהלים" והחלטת ועדת המוהלים בעקבות הפרסום – הם פסולים בתכלית ובלתי ראויים, וכי עמדה זו שלפיה קיים קושי משפטי במינויו לתפקיד, תובא לידיעת חברי האסיפה הבוחרת במסגרת ההליך לבחירת רב עיר.

ברקע העתירה, דבריו של הרב אסולין כפי שהובאו בכתבת תחקיר שפורסמה בחודש דצמבר 2016 בעניין הכשרת מוהלים בכאן. בתחקיר זה, הוצגו צילומים של הרב אסולין כשהוא מדריך תחקירן, אשר הציג עצמו כמי שמבקש לעבור הכשרת מוהלים. בתחקיר האמור נכללו צילומים של הרב אסולין מדריך לכאורה את התחקירן שהתחזה למתלמד כיצד לבצע ברית מילה בקרב אוכלוסיות של עובדים זרים. זאת, לאחר שנמסר לרב אסולין מפי התחקירן כי הלה נעדר כל הכשרה ותוך ניצול לכאורה של החולשה של אותן אוכלוסיות. התחקיר כלל גם התבטאויות קשות של הרב אסולין ביחס לקהילת יוצאי אתיופיה וביחס לאוכלוסיית העובדים הזרים. בעקבות התחקיר, התקבלה החלטת הוועדה הבין-משרדית לפיקוח על המוהלים, אשר החליטה לשלול את הסמכתו של הרב ללמד תלמידים במשך שלוש שנים.

כך נכתב בתגובת המדינה ביחס לעתירה, שכוונה כאמור להגשת מועמדותו לתפקיד רב העיר חדרה:"האמירות והמעשים של הרב אסולין, כפי שהובאו בהחלטת ועדת המוהלים (על רקע התחקיר העיתונאי), הם פסולים בתכלית ובלתי ראויים. אמירות הרב אסולין, בנוסף להיותן חמורות ופוגעניות בפני עצמן, עלולות לפגוע באמון הציבור בתפקיד המכובד של רב עיר בישראל שמעניק שירותי דת לכלל האוכלוסייה, לרבות אוכלוסיית יוצאי אתיופיה שהיא חלק לא מבוטל מהציבור בעיר חדרה. גם אם הדברים נאמרו בחדר סגור ולא בפומבי, לא ניתן להתעלם מהקושי המשפטי העולה מהדברים, בשים לב גם להקשר שבו נאמרו – במסגרת תפקידו של הרב אסולין בהכשרה של מוהלים מתלמדים, ואשר בסופו של יום מבצעים פעולה רפואית בגופו של אדם. דברים אלו משליכים מטבע הדברים על מועמדותו של הרב אסולין למשרה הרמה של רב עיר, וחזקה כי יישקלו במסגרת תהליך הבחירה."

לנוכח האמור, סבר היועץ המשפטי לממשלה כי במסגרת הצגת המידע לפני חברי האסיפה הבוחרת יוצג בפניהם הקושי המשפטי הכרוך במינוי זה.

עוד הוגשה תגובת המדינה לעתירה נוספת בנוגע לבחירות לרב העיר חדרה (בג"ץ 9840/17), שבה נתקף ההליך לבחירת רב העיר וכן הועלו באופן פרטני טענות ביחס למועמדותו של הרב ישראל מאיר ביטון לתפקיד. במסגרת תגובה זו הוצגו הצעדים שננקטו בהתייחס לטענות בדבר ניגוד עניינים בקרב כמה מחברי האסיפה הבוחרת, וכן נמסר כי הטענות ביחס למועמדותו של הרב ביטון יוצגו בפני חברי האסיפה הבוחרת, ביחס עם התייחסותו לדברים, והם יבחנו את הדברים במסגרת הפעלת שיקול דעתם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.