הבית השלישי-חזון שהוא מציאות – טורו של הרב יעקב גלויברמן

איך ייבנה בפועל בית-המקדש? רק על ידי אהבת חינם, שתבטל את השנאת חינם שבגללה נחרבו שני בתי המקדש.

פרשת 'דברים' שאנו מתחילים השבוע, פותחת בדברי תוכחה שהשמיע משה רבנו כלפי בני ישראל 'דור המדבר', על מעלליהם בשנות ההליכה במדבר מאז גלות מצרים והניסים הגדולים שנעשו להם שם. אולם, את כל ספר דברים למעשה אמר משה לאחר שמתו כל אנשי 'דור המדבר', כשהוא פונה לדור שאמור להיכנס לארץ ישראל בהנהגתו של יהושוע בן נון תלמידו. השבת שלפני תשעה באב, נקראת שבת 'חזון', על שם ההפטרה "חזון ישעיהו בן אמוץ". אמר על כך רבי לוי יצחק מברדי'צוב שהמילה 'חזון' היא מלשון 'מחזה' – ולכן מראים לכל יהודי בשבת זו בחזון את בית המקדש השלישי. הוא המשיל זאת, לאב שתפר לבנו בגד נאה והבן קרעו. תפר לו האב בשנית בגד יפה ושוב קרעו הבן למגינת ליבו של אביו.

תפר האב בגד שלישי לבנו, אך לא מסרו לו, אלא הראהו לו מדי פעם, בכדי שייטיב את דרכיו ואז יקבלו. כך אנו גרמנו בחטאינו לחורבן שני בתי המקדש, ועתה הכין עבורנו הקדוש ברוך הוא את הבית השלישי. בשבת שלפני תשעה באב, מראים לנו אותו בחזון, בכדי שנתעורר לתשובה. ואיך ייבנה בפועל בית-המקדש? רק על ידי אהבת חינם, שתבטל את השנאת חינם שבגללה נחרבו שני בתי המקדש.

מסופר על צדיק שהלך בעיצומו של צום תשעה באב להשכין שלום בין איש לאשתו. שאלו אותו: "וכי אי אפשר היה להמתין עוד יום, עד לאחר הצום?" ענה הצדיק: "בית-המקדש נחרב בעוון שנאת חינם, ומה יכול לתקן את סיבת החורבן יותר מעשיית שלום?…"

 

חד וחלק: שנאה מחרבת עולמות – אהבה בונה עולמות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.