"הבנות יצטרכו להגיע ללשכת הגיוס": ההחלטה הדרמטית שתבעיר את ירושלים?

סא"ל ישראל שטרית מפקד לשכת גיוס ירושלים החליט לשנות את נוהל הגשת 'הצהרת דת' בלשכת גיוס ירושלים. ח"כ יעקב מרגי פנה לשר הביטחון:" מדובר בהוראה אשר אין לה אח ורע בלשכות הגיוס ברחבי הארץ"

מי מנסה להבעיר את ירושלים? לאחרונה שונה נוהל הגשת 'הצהרת דת' בלשכת גיוס ירושלים. החלטת מפקד לשכת גיוס ירושלים סא"ל ישראל שטרית לפיה כל בת חרדית המוזמנת ללשכת הגיוס למסור את הצהרת הדת לא תוכל לבצע זאת ע"י משלוח הטופס בדואר רשום או בהפקדת המסמכים בש"ג שבלשכת הגיוס. אלא תצטרך להתייצב באופן אישי ולמסור את תצהיר הדת. מדובר בשינוי ההוראה שהייתה קיימת עד עתה. ואינה נוהגת באף לשכת גיוס למעט בירושלים.

בחודשיים האחרונים הגיעו ללשכתו של ח"כ יעקב מרגי יו"ר ועדת החינוך פניות של הורים לבנות סמינרים חרדים שבקשו להגיע ללשכת הגיוס בירושלים על מנת למסור את הצהרת הדת של בנותיהם אלא בשער הכניסה ללשכה נאמר להם שרק הבת תוכל למסור את התצהיר ולא ניתן לשלוח אותו בדואר. בנות שהתייצבו בלשכת הגיוס למסירת התצהירים דיווחו שהוזמנו לראיון דת קצר.

ח"כ יעקב מרגי שיגר מכתב בנושא לשר הביטחון וביקש את התערבותו בעניין במכתבו כתב ח"כ מרגי:" אבקש להבהיר, אני ער למצב הנפיץ בו נמצאת לשכת גיוס ירושלים. המורכבות העומדת בפני החיילים והמפקדים בלשכה זו המעניקה שירות לאוכלוסייה החרדית, אולם לאחרונה החלה הוראה חדשה בכל הקשור לנושא הענקת פטור מטעמי דת ומצפון לבנות.

ההחלטה החדשה של מל"ג ירושלים כי על כל בת חרדית חלה חובת התייצבות באופן אישי לצורך הגשת הצהרת דת ולאחריה היא מחויבת בראיון בלשכה. מדובר בהוראה אשר אין לה אח ורע בלשכות הגיוס ברחבי הארץ. הנוהל המקובל כיום כי מוסד הלימודים / הסמינר שולח בצורה מרוכזת את כל הצהרות הדת. במקרה של בחורה בודדת עליה להעביר את הצהרת הדת ללשכת הגיוס באופן ישיר (ע"י הפקדת המסמכים בש"ג) או על ידי דואר ישראל בדואר רשום" כתב מרגי ופירט מספר מקרים שהגיעו ללשכתו.

את מכתבו חתם ח"כ מרגי :" איני מעלים עין מהצורך לחקור ולהתחקות אחר מקרים של בנות אשר אינן זכאית לפטור ומגישות תצהירי כזב, אולם ברור כי מוטלת חובה על מיטב והמערכת הצבאית להעמיד איזונים ראויים בהערכה נכונה של המצב במטרה לייצר שיח בונה ונכון ולא שיח מפלג המגביר את הקיטוב והמתח ברחוב החרדי בפרט והעיר ירושלים בכלל".

 

תגובת דובר צה"ל: טענות הכתב אינן נכונות. כל בת חרדית יכולה לבחור לשלוח את הצהרתה דרך סמינר במרוכז, בדואר רשום וכן בהגעה ללשכת הגיוס.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. חתנו של מרנן ורבנן הגר"ח קנייבסקי שליט"א , יצחק קולדצקי, חשוד שאמר במתקפה נגד 'הפלג', כי זה ראש עקום ולא דעת תורה, ומוסיף השוטה כי הרב אלישיב ז"ל מתהפך בקברו שהנינים שלו יושבים בכלא בשביל הפגנה של קידוש שם שמים ברבים, ועדיף להיות מפלג בני ברק המשומדים מזרע עמלק כמ"ש מבני בניו של המן למדו בבני ברק, ולהתייצב למקום שמד וניאוף בפועל, ולא לחשוש על כבוד שמים כלל וכלל. והנה ידוע שברור כחמה שהרב אלישיב זצוק"ל מתהפך בקברו רק בגלל שיש לו נכדים כמו יצחק קולדצקי, שתוקף הצדיקים הטהורים והקדושים של 'הפלג', המוסרים נפשם על קידוש השם!!! והוא {יצחק קולדצקי} מדבר דברי כפירה ופשוט שיש לו ראש עקום ולא דעת תורה רק דעת חמור - בלי דעת. אב הרחמים שוכן מרומים - ברחמיו העצומים - הוא יפקוד ברחמים החסידים הפלג הירושלמי הישרים והתמימים קהלות הקודש שמוסרים נפשם על קדושת השם - הנאהבים והנעימים בחייהם המקדשי שם שמים למען כבור הקב"ה... שומו שמים איך המשכיל הזה מיעיז לדבר דברי נבלה נגד הצדיק הגאון הגדול ומנהיג הדור הרה"ג ר' שמואל שליט"א? עליו {יצחק קולדצקי} כבר אמרו חז"ל בעון נבול פה צרות רבות וגזירות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקין ואינן נענין, שנאמר על כן על בחוריו לא ישמח ד', ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם ח"ו, כי כלו "חנף" ומרע וכל פה דובר נבלה, והיינו דכתיב: ויתד תהיה לך על אזנך - רמז שאם שמע נבול פה, שיכוף אצבעו לתוך אזנו, וזהו ויצאת שמה חוץ - כדי שלא לשמע ניבול פה אתה צא חוץ מן הבית, או תכוף אצבעך לתוך אזנך... וע"פ פרד"ס פירושו הנכון של - וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל אֲזֵנֶךָ וְכִסִּיתָ אֶת צֵאָתֶךָ היינו פשוט שעם ה"יתד" כִסִּיתָ אֶת צֵאָתֶךָ ואכמ"ל. וד"ל. אשריכם בחורי חמד שנתפשתם על דברי תורה !! אל תראו ואל תפחדו ואל תחלשו מפני המלעיגים עליכם העמלקים המנסים בכל מאודם לקרר את המערכה הקדושה ולהכניס ריח של קרירות בקדושה.

  חתנו של מרנן ורבנן הגר"ח קנייבסקי שליט"א , יצחק קולדצקי, חשוד שאמר במתקפה נגד 'הפלג', כי זה ראש עקום ולא דעת תורה, ומוסיף השוטה כי הרב אלישיב ז"ל מתהפך בקברו שהנינים שלו יושבים בכלא בשביל הפגנה של קידוש שם שמים ברבים, ועדיף להיות מפלג בני ברק המשומדים מזרע עמלק כמ"ש מבני בניו של המן למדו בבני ברק, ולהתייצב למקום שמד וניאוף בפועל, ולא לחשוש על כבוד שמים כלל וכלל.
  והנה ידוע שברור כחמה שהרב אלישיב זצוק"ל מתהפך בקברו רק בגלל שיש לו נכדים כמו יצחק קולדצקי, שתוקף הצדיקים הטהורים והקדושים של 'הפלג', המוסרים נפשם על קידוש השם!!! והוא {יצחק קולדצקי} מדבר דברי כפירה ופשוט שיש לו ראש עקום ולא דעת תורה רק דעת חמור – בלי דעת. אב הרחמים שוכן מרומים – ברחמיו העצומים – הוא יפקוד ברחמים החסידים הפלג הירושלמי הישרים והתמימים קהלות הקודש שמוסרים נפשם על קדושת השם – הנאהבים והנעימים בחייהם המקדשי שם שמים למען כבור הקב"ה…
  שומו שמים איך המשכיל הזה מיעיז לדבר דברי נבלה נגד הצדיק הגאון הגדול ומנהיג הדור הרה"ג ר' שמואל שליט"א? עליו {יצחק קולדצקי} כבר אמרו חז"ל בעון נבול פה צרות רבות וגזירות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקין ואינן נענין, שנאמר על כן על בחוריו לא ישמח ד', ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם ח"ו, כי כלו "חנף" ומרע וכל פה דובר נבלה, והיינו דכתיב: ויתד תהיה לך על אזנך – רמז שאם שמע נבול פה, שיכוף אצבעו לתוך אזנו, וזהו ויצאת שמה חוץ – כדי שלא לשמע ניבול פה אתה צא חוץ מן הבית, או תכוף אצבעך לתוך אזנך…
  וע"פ פרד"ס פירושו הנכון של – וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל אֲזֵנֶךָ וְכִסִּיתָ אֶת צֵאָתֶךָ היינו פשוט שעם ה"יתד" כִסִּיתָ אֶת צֵאָתֶךָ ואכמ"ל. וד"ל. אשריכם בחורי חמד שנתפשתם על דברי תורה !! אל תראו ואל תפחדו ואל תחלשו מפני המלעיגים עליכם העמלקים המנסים בכל מאודם לקרר את המערכה הקדושה ולהכניס ריח של קרירות בקדושה.

  נגד 'הפלג', |
  הגב
  • איך הוא מעיז לדבר בזלזול נגד הגאון הרב אלישיב זצ"ל? אכן ניכרין דברי שקר בפיו! כולם יודעים ש-לפלג יש קידוש ד', ומסירות נפש שאין כדוגמתה. והוא מוציא מיץ גרינים עם ריח של אפיקורסות מהאצבע?

   מי שזוכר יודע טוב שבני ממשפחת קולדצקי לחמו בכל כוחם בכל מה שזז בבית הרב אלישיב זצ"ל, לא קיבלו את דעתו בכל שהיו אז, ואף הם היו גדולי הלוחמים נגדו, ונגד דעתו, פתאום היום הוא (יצחק קולדצקי) מביע דעה מה הרב אלישיב אחז? כאילוי הוא יודע.

   איך הוא מעיז לדבר בזלזול נגד הגאון הרב אלישיב זצ"ל? אכן ניכרין דברי שקר בפיו! כולם יודעים ש-לפלג יש קידוש ד', ומסירות נפש שאין כדוגמתה. והוא מוציא מיץ גרינים עם ריח של אפיקורסות מהאצבע?

   מרנן ורבנן רבי שמואל שליט"א הוא מי שקובע איך להתנהג זה מי שממשיך את פך השמן הטהור ממרן הרב שך זצוק"ל והוא קובע מה ההשקפה הטהורה ולא אף אחד אחר. כל הכבוד למרנן ורבנן רבי שמואל שליט"א! סוף סוף מישהו מדבר האמת! את האמת לאמיתה של תורה!

   איך הוא מעיז לדבר בזלזול הוא מוציא מיץ גרינים עם ריח של אפיקורסות מהאצבע? |
   הגב