הבנקים הגדולים חוגגים את רווחי הרבעון השני ומחלקים דיבידנדים במאות מיליונים

בנק הפועלים יחלק דיבידנד של 325 מיליון שקל בנק לאומי יחלק דיבידנד של 175 מיליון שקל

בנק הפועלים ברבעון השני של 2017 רושם רווח נקי של 812 מיליון שקל ירידה של 27% לעומת הרבעון המקביל, כך עולה מדוחות הבנק שפורסמו הבוקר

בהתאם למדיניות שעליה הצהיר, דירקטוריון הבנק החליט על תשלום דיבידנד של 325 מיליון שקל לפי שיעור חלוקה של 40% מסך הרווח הרבעוני.

ההכנסות מריבית נטו של הבנק הגדול במדינה הסתכמו ב-2.23 מיליארד שקל, עלייה של 5.2% לעומת הרבעון המקביל באותה התקופה אשתקד.

תיק האשראי לציבור הסתכם ברבעון השני בכ-273 מיליארד שקל, עלייה של 1.1% לעומת הרבעון קודם (רבעון ראשון). כאשר ברבעון הקודם נרשמה ירידה של 0.8% לעומת התיק של סוף 2016. האשראי למשקי בית צמח ב-2.7% והסתכם ב-118 מיליארד שקל כאשר האשראי לדיור וזה שלא לדיון צמחו בשיעור של 3.7% ו-1.9% בהתאמה.

לאומי: ההכנסות עלו ב-6% – יחלק דיבידנד של 175 מיליון שקל
הבנק חתם את הרבעון השני עם הכנסות מריבית נטו של 2.1 מיליארד שקל; הרווח ירד ב-10% ל-876 מיליון שקל. התשואה על ההון עמדה על 11.3%; המשיך במדיניות חלוקת דיבידנד בגובה של 20% מהרווח הנקי הרבעוני

בנק לאומי סוגר את הרבעון השני של 2017 עם הכנסות מריבית נטו של 2.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-6% מ-2.03 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנת 2016.

הרווח הנקי של לאומי הסתכם במהלך הרבעון שחלף ב-876 מיליון שקל, ירידה של 10% מ-970 מיליון שקל ברבעון המקביל.

עוד עולה מהדוח הכספי כי בהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד בגובה של 20% מהרווח הנקי הרבעוני – עליה הצהיר הבנק ברבעון הקודם (רבעון ראשון) – הוא יחלק דיבידנד בסך של 175 מיליון שקל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.