הברנז'ה מקוננת על החורבן • בקליינע

מי העיתונאים החרדים שחזרו מהמילואים? מדוע בירך אופיר אקוניס הגומל? כיצד שברו תעשיית הברנז'ה את הצום? ומה עשו העיתונאים בגבול עזה? המדור השבועי בכל יום חמישי ב'קוקר' עם החשיפות הקטנות על כ-ו-ל-ם

על אלה אני בוכיה: עם ישראל בגולה ובתפוצות, מראשוני המשכימי קום עד אחרון אנשי הברנז'ה הורידו את הרגל לחצי התורן, וקוננו על חורבן בית המקדש.

כשעה לפני צאת הצום, הבטן מקרקרת, פגשנו בקלויז של חב"ד בברכפלד את היועץ האסטרטגי החרדי דוד רוזנטל כשהוא מתפלל מנחה, פניו היו לבנות  כסיד, כמות הסטטוסים בפיסבוק – ירדה באופן  דרסטי. מחוץ למתח