הגברת התחרות בסקטור הבנקאי והפחתת החסמים לכניסת בנקים חדשים

הסכום המקסימלי שיוענק לספק הזוכה יעמוד על סך של 200 מיליון ש"ח

שר האוצר, משה כחלון :"מדובר בצעד גדול וחשוב ביישום הרפורמה להגברת התחרות בענף הבנקאות. תשתית מחשוב מתקדמת לבנקים היוותה חסם דרמטי לשחקנים קטנים ולכניסת שחקנים חדשים. אני בטוח שהמהלך זה לצד העניין ההולך והגובר ברכישת חברות כרטיסי האשראי כמו גם מהלכים נוספים שביצענו ונבצע יביאו לתחרות גדולה בענף שתיטיב עם המשק והאזרחים".

כחלק מיישום החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, משרד האוצר פרסם טיוטת כללים לעידוד הקמת לשכת שירות ומחשוב בנקאי אשר תשרת בנקים חדשים ואגודות פיקדון ואשראי. מהלך זה הוא חלק ממספר רב של צעדים להגברת התחרות אשר נקטו משרד האוצר ובנק ישראל בשנים האחרונות.

בעשורים האחרונים בישראל לא קם בנק חדש. להקמת בנק חדש חסמים רבים המונעים את כניסתו ואת התרחבותו בגיוס לקוחות חדשים. אחד החסמים להקמת בנק חדש ותפעולו השוטף הוא עלות הקמת התשתית הטכנולוגית ומערך המידע המסחרי הדרוש לבנק. לשכת השירות צפויה להביא להפחתת חסם הכניסה לשוק הבנקאות הן לבנקים חדשים והן לאגודות אשראי.

על פי טיוטת הכללים, תנאי הכרחי לקבלת המענק הוא הסכם התקשרות בין ספק שירותי המחשוב לבין בנק קיים (ששווי נכסיו אינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל) או בנק חדש, אחד לפחות. כמו כן, הסכום המקסימלי שיוענק לספק הזוכה יעמוד על סך של 200 מיליון ש"ח וזאת בהתאם למספר וסוג הגופים שיצטרפו אל הקבוצה בראשותו והכל כמפורט במסמך הכללים.

סגן הממונה על התקציבים ויו"ר הצוות המקצועי שגיבש את הכללים יוגב גרדוס: "כניסת גופים פיננסים חדשים צפויה להגדיל את התחרות בשוק הבנקאות וכפועל יוצא מכך להפחית מחירים, להוזיל עמלות, להגביר את הפריון בענף ולעודד הנגשה של שירותים פיננסים בעיקר למשקי בית ולעסקים קטנים או בינוניים. בכך, תחרות זו צפויה לתרום לפיתוח הכלכלה, ליצירת מקורות תעסוקה ולצמיחת המשק".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.