הגדלת ההשקעה בתשתיות בישראל

החשב הכללי במשרד האוצר, מר רוני חזקיהו: "במסגרת תכנית "תשתיות 2030" אנו פועלים לקידום מהיר של פרויקטי תשתית, הרחבת ההשקעה בתשתיות וגיוון מקורות המימון. הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות מהווה צעד נוסף בקידום תכנית זו, שכן תאפשר לציבור כולו להשתתף בהשקעה בפרויקטי התשתית, הצפויה לגדול משמעותית עם יישום התכנית".
יו"ר רשות ניירות ערך, גב' ענת גואטה: "אני ערה להתעניינות הרבה של השחקנים השונים בשוק ההון לקידום הקרנות הנסחרות להשקעה בתשתיות, מתוך הבנת הפוטנציאל הגלום בהן. הגדרתי את ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי כיעד מרכזי בתכנית האסטרטגית שגיבשנו ברשות והקמת הקרנות היא נדבך חשוב למימוש יעד זה. השקעה בניירות ערך בקרנות לתשתיות היא בבחינת מוצר מוצלח הן למשקיעים, הן ליזמים כאפיק מימון והן למדינה באמצעות קידום פרויקטים לאומיים אשר ישרתו את אזרחי המדינה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.