הגוף הציבורי בו השכר הממוצע בשנת 2016 היה הגבוה ביותר הוא נמל חיפה

השכר הממוצע בו עמד על 30,958 ₪ בחודש

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, ערן יעקב, הגיש הבוקר לכנסת סקירה רחבה על מצב הוצאות השכר במגזר הציבורי בישראל. הסקירה פורסמה במסגרת דו"חות הוצאות השכר בשירות המדינה ובגופים הציבוריים לשנת 2016, הכוללים גם את נתוני עובדי קבלן כוח אדם. הדו"חות מפורסמים בכפוף לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

• השכר הממוצע למשרה בשירות המדינה הגיע בשנת 2016 ל-17,190 ₪, עליה ריאלית של 3.48% לעומת 2015, זאת בעוד שהשכר הממוצע בגופים המתוקצבים והנתמכים באותה שנה עמד על 15,796 ₪ – עלייה ריאלית של 2.7% ביחס לקודמתה. יצוין שלפי נתוני הלמ"ס, השכר הממוצע במשק כולו עמד על 9,799 ₪ בלבד ב-2016.

• השכר הממוצע למשרה בשירות המדינה הגיע בשנת 2016 ל-17,190 ₪, עליה ריאלית של 3.48% לעומת 2015, זאת בעוד שהשכר הממוצע בגופים המתוקצבים והנתמכים באותה שנה עמד על 15,796 ₪ – עלייה ריאלית של 2.7% ביחס לקודמתה. יצוין שלפי נתוני הלמ"ס, השכר הממוצע במשק כולו עמד על 9,799 ₪ בלבד ב-2016.
• כמו כן, בשנת 2016 השכר הממוצע לעובד במשרדי הממשלה עמד על 15,772 ₪. שכר זה משקף כמה עובדי המדינה השתכרו בממוצע בפועל, שכן מעל 15% מהם לא הועסקו במשרה מלאה.
• הגוף הציבורי בו השכר הממוצע בשנת 2016 היה הגבוה ביותר הוא נמל חיפה, והשכר הממוצע בו עמד על 30,958 ₪ בחודש.
• 60% מהמועסקים בגופים הציבוריים בשנת 2016 היו נשים. במשרדי הממשלה ובגופי הביטחון שיעור הנשים באותה שנה עמד על 63.2%.
• בכל קבוצות הגופים הציבוריים שנבחנו, היה ממוצע השכר לנשים נמוך משל גברים. בדו"חות השנה ניתן למצוא הרחבה והסברים בנושא זה, באופן שלא היה קיים בעבר.
• השכר הממוצע של עובדי קבלן כוח-אדם בגופים הציבוריים ובמשרדי הממשלה ב-2016 עמד על 6,686 ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.