הגראי"ל התבטא: "ער דארף פרנסה, פארקויפט ער די נשמה"

על רקע הכינוס לבנות כנגד האקדמיה שנערך בירושלים התייחס מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לסערת האקדמיה וקרא בדבריו שלא להיסחף אחר מקצועות שאינם הולמים.{סערת האקדמיות }

על רקע הכינוס לבנות כנגד האקדמיה שנערך בירושלים התייחס מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן לסערת האקדמיה וקרא בדבריו שלא להיסחף אחר מקצועות שאינם הולמים.

בעלון פרי חיים שיוצא על ידי בני הבית, נכתב כך  "בדורות האחרונים זכינו שחלק גדול מבנות יעקב לוקחות על עצמן את חלק הארי של עול הפרנסה, במטרה שהבעל יוכל לשבת וללמוד בהתמדה בלי הפרעות, אשרי חלקן. אך ממילא עלו וצמחו שאלות חדשות היכן מותר לעבוד והיכן אסור, מה מותר ללמוד ומה אסור. כי ברור "שהמטרה לא מקדשת את האמצעים", ועל אף שהמטרה היא עליונה ונשגבה, כדי לזכות ל"בית של תורה", אך איננה מתירה אפילו כקוצו של יו"ד, דבר שיש בו איזה נדנוד וחשש איסור.

והנה בא היצר "בדלת האחורית" – כהגדרת רבינו לפני כמה שנים על נושא זה, ואומר לבנות ישראל בואו להגדיל את פרנסתכן באופנים שונים, וכך תזכו עוד יותר בתורה של הבעל והצאצאים, ופורס לפניהן שטיח טהור – כביכול, וכך מוליכן חלילה וחס לשאול תחתית! ה' ישמרנו.

 

מרן הגראי"ל מתייחס לעניין התארים: "אחד הנסיונות של דורינו הוא ההכשרה לתוארים ויידע בלימודים שונים במקומות שונים, כדי להגדיל את אמצעי הפרנסה. ובאים רבותינו חכמי הדור שליט"א ואומרים "השמרו לכם מעלות בהר ונגוע בקצהו…" אל תתקרבו למקומות שאינן "בית יעקב", הדרך מסוכנת ומליאה מוקשים, כי לא זו הדרך אשר בחר ה'. עד שזעק השבוע מרן שר התורה שליט"א "זה חילול ה'".

כשנשאל ע"י נכדו היקר ידידנו הרב דוד שפירא שליט"א, מה אומרים לבנות שרוצות ללכת למקומות אלו כדי שתהיה יותר אפשרות לפרנסה, השיב רבינו "הכסף לא יחסר". בואו ונלך בכח זה, ונזכה כולנו לראות הבטחתו של רבינו, כי "הכסף לא יחסר".

ועלינו לשנן לעצמנו כי הנושא הנידון אינו ענין "מוסרי" ויתרון מעלה ביראת שמים וכו', וממילא מוצא היצר מקום להיתפס אנחנו לא בדרגה הזאת… וכו', אלא זה "פסק הלכה" בדיוק כמו הלכות שבת, ודיני חושן משפט ורבית וכו'. וכפי שכתב רבינו במכתבו לסמינר הרב וולף במלאת היובל להקמתו, וז"ל: כידוע שהבית הזה נוסד מלפני כחמשים שנה ע"י הרה"ג הצ' ר' יוסף אברהם וולף זצ"ל אשר שם לו לעיקר להתנהג עפ"י ההלכה וזה ע"י שכל דבר כקטן כגדול התיעץ עם גדולי החכמים והצדיקים שבדור. ע"כ. זאת אומרת שהשאלות המתחדשות בכל דור, מסר הקב"ה את הכרעת ההלכה בידי גדולי אותו הדור, ומה שהם מכריעים "זהו השולחן ערוך" והסוטה מהוראתם כמלא נימא, הרי הוא עובר על פסק השולחן ערוך.
לסיום מצוטט התבטאות של מרן ראש הישיבה  על נושא האקדמיה : "ער דארף פרנסה, פארקויפט ער די נשמה, – הוא צריך פרנסה ומוכר בשביל זה את הנשמה..".

כאשר נשאל  הגראי"ל בימים אלו בנוגע לפרנסה מסוימת שהציעו לאשת אברך, וחושש האברך שיגרם לו קצת ביטול תורה מזה, השיב כי אדרבה "עצת היצר" היא מה שחושש בזה לביטול תורה, ועליו לקחת פרנסה זו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.