הגראי"ל: "כל חילוני הוא תינוק שנשבה"

האם כל חילוני הוא בגדר 'תינוק שנשבה'? מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן השיב השבוע ש"מסתמא כן". וגם, שו"ת מיוחד בענייני שידוכים {שו"ת פרי חיים}

האם כל חילוני הוא בגדר 'תינוק שנשבה'? מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן השיב השבוע ש"מסתמא כן". החברותא של ראש הישיבה, הרב משה יהודה שניידר כתב בעלון 'פרי חיים 'היוצא לאור מדי שבוע כי זו הייתה תשובתו של הגראי"ל כשעלה הנושא על שולחנו.

הגראי"ל נשאל: "מה הגדר של תינוק שנשבה בזמנינו, אם כל חילוני יכולים להחשיבו תינוק שנשבה, ואמר הגראי"ל שמסתמא כן. וכשדברו אם אפשר שיחזרו כולם בתשובה, גם הרשעים שרוצים לעקור את התורה, אמר הגראי"ל שאין ראיה, וכמו שמצינו בחז"ל שיצאה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים "חוץ מאחר…."

הרבה שאלות מתעוררות יום יום בענייני שמות בשידוכים, מחמת שמקפידים שלא להשתדך עם שמות שווים. הרב שניידר סיפר: "בנושא של השמות רואים אצל הגראי"ל שלפעמים מחמיר מאד, ולפעמים מיקל יותר, וכמו שהיה היום אצלו ת"ח חשוב בענין מי שיש לו שתי שמות, אך משתמשים רק באחד מהם, ושם זה הוא כמו אבי המדוברת, אלא שמכנין אותו ולא קוראים לו בשם המלא, כמו למשל יצחק אבל מכנים אותו איציק, ואמר לו הגראי"ל אם אתה רוצה אתה יכול להקל! וחזר ושאל האם אין מה לחשוש? אמר לו כבר אמרתי לך… ובירכו על השידוך".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.