'מדרגות המוות': "הרומסים צריכים כפרה"

התבטאות חריפה של הגראי"ל שטינמן בעקרבות 'אסון הלויה'. ומה השיב הגראי"ל לשאלה האם קיימת ח"ו תביעה על הנפטר? כל הפרטים

עשרות אלפי בני אדם השתתפו בהלוויית הגר"ש וואזנר זצ"ל, הלוויה שבצידה אסון קשה בו מצאו את מותם מרדכי גרבר ויצחק סמט ז"ל שנרמסו למוות בין ההמונים.

החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הגאון רבי משה יהודה שניידר מספר על שהתרחש בחדרו של ראש הישיבה כאשר שמע על האסון הנורא: יגון על יגון הושברנו כאשר בעצם המעמד הנשגב בנסוע הארון… אשכבתיה דרבי, שהפליגו בו חז"ל כ"כ, אירע דבר מבהיל ונורא עד מאד, שנרמסו נפשות יקרות תחת כפות רגלי קדושים,, ושניים הסתלקו מעמנו במיתה משונה כ"כ, אוי לנו. מה נאמר ומה נדבר… והרבה מצטער רבינו על הדבר הנורא הזה, וכששמע את הדבר נאנח באנחה קורעת לב "אוי וויי וויי…"

הרב שניידר הוסיף כי הגראי"ל נשאל מה מוטל על הציבור לעשות, ואמר – "הנשק הכי טוב שיש בידינו הוא "תורה וחסד" כמו שאחז"ל הרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. והוסיף כי בן ישיבה שלומד שטיקעל תוס' עם השני זה ג"כ חסד".

צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר

הגראי"ל הוסיף להתבטאות: "צריך לדעת שהכל נגזר, ואף אחד לא מת בלי שנגזר עליו ח"ו למות… ואמנם אלו שעברו ברגליהם צריכים כפרה, דגם שוגג צריך כפרה".

הגראי"ל נשאל אם אין תביעה ח"ו על מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל שאירע כן בהלויתו, וכביכול מחמתו, ואף שאינו אשם כלל, הרי מצינו שדוד המלך נענש בעוון נוב עיר הכהנים אף שלא עשה כל עול. השיב הגראי"ל כי תביעה כזאת שייך רק למי שהוא בדרגה של דוד המלך.

בתוך כך ל'קוקר' נודע כי הגראי"ל הגיב בצער על פטירת הגר"ח גריינמן זצ"ל כאשר סופר לו כי הגר"ח נתייסר בייסורים קשים בשש שנותיחו האחרונות לאחר שנפל ונחבט בכתפו, אמר הגראי"ל בדמעות: "מי במים, ומי באש"… כלומר כל אחד נגזר במה יתייסר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.