הגראי"ל: "בזכות התורה לא יאונה רע"

שרשרת הפיגועים הפיגוע שהכו את ישראל בימים האחרונים מביאים את גדולי ישראל להתבטאויות חריפות ונדירות. הבוקר התבטא הגראי"ל שטיינמן לקראת פתיחת זמן חורף: "בזכות התורה לא יאונה כל רע בארץ הקודש" {תחילת הזמן בצל גל הטרור}

שרשרת הפיגועים הפיגוע שהכו את ישראל בימים האחרונים מביאים את גדולי ישראל להתבטאויות חריפות ונדירות, על רקע המצב הביטחוני המתוח קרא ביום שישי מנהיג הציבור הליטאי הגראי"ל שטיינמן לעם ישראל לפשפש במעשיו ולהתחזק במצוות.

היום התבטא מרן ראש הישיבה לקראת פתיחת זמן חורף בעולם הישבות הערב ומחר: "בזכות התורה לא יאונה כל רע בארץ הקודש".

הבוקר לאחר תפילת שחרית התבטא בפני מקורביו: "ברוך השם היום מתחיל הזמן בהיכלי הישיבות. ובזכות התורה זאל נישט געשיין קיין שלעכץ אין ארץ הקודש" – "בזכות התורה לא יאונה כל רע בארץ הקודש".

כמו כן במכתב שפורסם ביום שישי בשמו ביומונים החרדיים 'יתד נאמן' ו'המבשר' מבקש הגראי"ל שטיינמן להתחזק. "לאחינו בני ישראל יושבי ארץ הקודש, שמעתי שהחפץ חיים זצ"ל ביאר הפסוק בקהלת (פרק ה') אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלקים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים, בדרך משל, שכשמסתכלים על חותמת לא מובן שום דבר מה כתוב שם כי האותיות הפוכות, אבל כשחותמים ונהפך אז רואים שהכל טוב וישר.

"פשוט שהבורא יתב' שמו, ברא העולם להטיב עם בריותיו, וכי יעלה על הדעת שברא בריאה להרע להם, אבל תפקידו של האדם בזמנים כאלו לפשפש במעשיו, ולב יודע מרת נפשו מה עליו לתקן".

בין היתר קורא הרב שטיינמן להתחזק בתורה ובמעשי חסד עם הזולת. "ואולי כדי לעורר זכות הרבים אפשר להציע שיתחזקו בפרט בתורה וחסד, ונזכה כי ע"י זה יתעורר רחמי שמים עלינו ולא ישמע עוד ושבר בגבולנו".

בהמשך מצוטטים גדולי ישראל המבקשים מהציבור לומר את פרקי התהילים פ"ג, ק"ל, קמ"ב, ולהוסיף את תפילת 'אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה'.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.