הגראי"ל שטיינמן במכתב: "כנוס את כל היהודים" ביום תענית אסתר

בעקבות איום גיוס בחורי הישיבות, הוציא אתמול ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א קריאה של קודש "כנוס את היהודים", למען יתאספו יחד עם ישראל האבות עם הבנים בבתי הכנסת, ביום תענית אסתר המוקדם, כדי להתחנן ולבקש מהקב"ה שתתבטל הגזירה הנוראה המרחפת עלינו.

הגאון הרב שטיינמן כותב במכתב כי כל מה שנותר לאחר יציאת מצרים הוא רק התורה ולומדיה, וכמובן שהכי קל להבין התורה מגיל צעיר בילדות ובבחרות, ובכל הדורות יש מפריעים למען דבר קדוש ומטרה נעלה זאת, כי זה מה שהחזיק ומחזיק את עם ישראל כל הדורות.

עוד הוא כותב: כי עצם השהות בצבא זה גורם לסכנות רוחניות, וזהו כל ההיפך ממה שאנו מחנכים את בנינו.
ולכן מבקשים אנו מכל אחד אחד שיתפלל ויזעק לאבינו שבשמים שלא יפריעו לנו מדבר זה, כי זה כל עיקר תפקידינו וחיותינו. והאסון הכי גדול הוא שלא נוכל לקיים את רצונו יתברך.

וכן אנו פונים גם לממשלה שיניחו לנפשינו, ובל ינסו לשנות אותנו, ויתנו לנו להמשיך בדרכינו, כי אין ולא תהיה שום פשרה, כדי שח"ו לא תיפסק התורה מישראל.
ומסיים ראש הישיבה מכתבו: בקריאה שיתכנסו אבות ובנים בבית הכנסת לבקש שבזכות זעקתם של תשב"ר יתבטלו הגזירות מעלינו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.