הגראי"ל שטיינמן נשא דברי חיזוק בישיבת 'גאון יעקב' לאחר שיעור כללי • לבקש רחמים מהקב"ה שיתנו להמשיך ללמוד תורה לל אשינוי

הגראי"ל שטיינמן הגיע אמש למסור שיחת חיזוק בישיבת גאון יעקב לאחר השיעור כללי, בין דבריו התבטא על נושא גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה, ועל רצונם לנתק את הבחורים הצעירים מלימוד התורה,

בין דבריו אמר: "ידוע שגם בימים אלו המצב הוא שצריך רחמי שמים, שהרי עד היום יכלו ללמוד תורה בלא הפרעה על ידי שהיו מקבלים דיחוי מצבא, ולאחרונה בג"ץ ביטל את הסדר זה.  "בנוסף לכך, בימים אלו רוצים לעשות ממשלה חדשה, וצריך רחמים גדולים שנוכל להמשיך ללמוד כמו שהיה עד היום.

ב"ה זכינו שבשנים האחרונות נתרבה תורה, למדו ולימדו וחיברו הרבה ספרים טובים, וצריך רחמי שמים שנוכל להמשיך את כל זה. כי הרי עיקר פריחתו של בן הישיבה הוא בימים האלו שיכול לעסוק בלימוד התורה בלי שום הפרעות ודאגות של פרנסה. ובשנים אלו יש לו את עיקר האפשרות לרכוש ידיעות בתורה.

"וזה התכלית שהם רוצים, לנתק את הבחורים בגיל צעיר מלימוד התורה. ועל ידי זה יתמעטו הרבה מלומדי התורה רח"ל. ובזה הם חושבים לשנות את כלל ישראל וצריך לזה רחמים גדולים שלא יעלה בידם לשנות את המצב הקיים עד היום. "על כן, על כל אחד להשתדל ולהתחזק בלימוד התורה ולבקש רחמים מהקב"ה שיתנו להמשיך ללמוד תורה ללא שינוי ממה שהיה עד עכשיו, והישיבות יוכלו להמשיך להוסיף ברוחניות.  כי רק ע"י התחזקות בלימוד התורה נוכל לעמוד בפרץ.  "ונזכה שכל כלל ישראל יעלו בתורה ויראת שמים ונזכה לכל טוב ולגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן סלה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.