הגראי"ל: "תמיד יש רשעים שגוזרים גזירות פעם זה לפיד ופעם זה מישהו אחר"

הגראי"ל שטיינמן, שעל שולחנו נידון השבוע גזירת הגיוס התבטא בכאב: "לכולם יש מטרה אחת לעקור את התורה".

על שולחנו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן עלתה השבוע מספר פעמים סוגיית הגיוס, בין היתר בשתי כינוסים שהתקיימו במעונו, כינוס ועד הישיבות ופגישת האדמו"רים במעונו.
החברותא של מרן ראש הישיבה, הרב משה יהודה שניידר סיפר כי באחד מימות השבוע התבטא בכאב על הנושא: "תמיד יש רשעים שגוזרים גזירות, פעם זה לפיד, ופעם מישהו אחר… אך כולם מטרה אחת להם, שרוצים רח"ל לעקור את התורה".

 

החברותא ממשיך ומציין כי השבוע חל יום ההצלה למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, לאחר שלפני כשנה ניסה מעורער בנפשו לפגוע בו פגיעה חמורה בצל הפילוג הליטאי, וכך כותב הרב שניידר: "עד הנה עזרונו רחמיך… ואל תטשינו לנצח… יום י"ט חשון, יום שלא ימוש מאתנו חיוב ההודאה לבוראינו ית"ש, וגמל לנו הטוב, בהצלת רבינו…

 

יאריך הבורא ית"ש ימיו ושנותיו בבריאות איתנה, ולהאיר עינינו בעמוד אש המתהלך לפני כל החרדים לדבר השי"ת, עד ביאת גואל צדק בב"א".

 

עוד סיפר הרב שניידר בעלון המופץ בבתי כנסיות: "בימים אלו הגישו לרבינו כוס שתייה עם ידית, וכשראה את זה אמר מיד "אוזן הכלי", והעלה מה שמוזכר בש"ס אוזן, בכתובות דף ה' ע"ב, מפני מה אוזן כולה קשה והאליה רכה וכו', וכן המשך הגמ' אל ישמיע לאוזניו דברים בטלים שהן נכווין תחילה לאברים. ועבר לדברי התוס' שם על בהן למחיקה וכו'.

 

סוף דבר למדנו כי מי שראשו וכולו נמצא בתוככי הש"ס, לא יראה דבר זולת זה, אלא מיד כשרואה כוס עם ידית, רואה בזה אוזן כלי המוזכר במשניות, ואוזן הנזכר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.