הגר"ח קניבסקי התפעל מ'ערבות הנחל': "ס'איז שיינע ערבות"

לאחר שנים ישווקו בישראל ערבות שגדלו על גדות נחל ומהודרות לפי כל הפוסקים תחת המותג 'ערבות הנחל' * מרן שר התורה שבחן את הערבות ביקש להשתמש אף הוא בערבות אלו בחג הסוכות * מרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: "ראוי לדקדק ולהשיג ערבות נחל ממש"

הידיעה כי השנה ניתן יהיה להשיג ערבות נחל מהודרות על פי כל הפוסקים שימחה רבים שהתבשרו כי לראשונה מזה שנים ניתן יהיה להשיג בישראל ערבות נחל שגדלו על גבי הנחל ממש תחת המותג 'ערבות הנחל'.

העוסקים במלאכת גידול הערבות שנכנסו למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זכו לברכה לבבית על פעילותם להידור מצווה.

לאחר שבחן מרן את הערבות והתעניין על שלבי גידולם הוא הביע קורת רוח רבה מהעובדה כי לאחר שנים רבות ניתן יהיה להשיג ערבות הגדלות על גבי נחל ממש ואמר כששביעות רצון על פניו, "סאי'ז שיינע ערבות" וביקש להשתמש אף הוא בערבות אלו בחג הסוכות.

מרן הגר"ח קניבסקי הרחיב בדבריו על עיקרי הפוסקים במעלת ערבות הנחל ואמר כי "ראוי למי שיכול להדר בערבות נחל אלו למצוות ד' מינים".

כמו כן, פורסם פסק הלכה ממרן ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך בו מובא דברי הבית יוסף על כך "שיש פוסלין אפילו בדיעבר כשאינו מנחל". בפסק ההלכה כתב הגר"מ שטרנבוך: "אודות הידור ערבה מן הנחל דווקא, עיין בספר "נזירות שמשון" מאת הרב הגאון רבי שמשון חסיד זצ"ל שנדפס עם השו"ע, על דברי השו"ע שבהרים כשר וכתב בגליון עיין בב"י שיש פוסלין אפילו בדיעבד כשאינו מנחל ורוב הפוסקים פוסלין לכתחילה לכן יש להחמיר שהוא דאורייתא" וסיים ראב"ד העדה החרדית בכותבו: "ודבריו ברורים שיש להחמיר, ועכ"פ אם יכול להשיג ראוי לדקדק כן".

על מנת להבין את גודל מעלת הידור ערבות נחל יש להזכיר את מחלוקת הראשונים בעניין ערבות נחל. בעוד שרש"י מציין כי ערבות הגדלים על גדות נחל הינם הידור, הרי שתוס' וראשונים נוספים טוענים כי המצווה נדרשת בערבות נחל ממש והדבר הכרחי לקיום המצווה. גם בעל הערוך לנר שטוען כי מדובר בהידור מציין כי כאשר בפני האדם מונחים 2 האופציות ברור שעליו להעדיף את ערבות הנחל ממש.

בשנים האחרונות החלו העוסקים במלאכה לעסוק בסוגיה על מנת לאתר נחל שיאפשר גידול נרחב של ערבות על פי כל ההידורים.

לאור פנייתו של אחד מגדולי ישראל פנו העוסקים במלאכה למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי וביקשו לשאול האם ראוי להשקיע מאמצים ודמים רבים על מנת לגדל את ערבות הנחל. תשובתו של מרן הגר"ח קניבסקי הייתה חד משמעית. "וודאי כדאי לעשות כל מאמץ. זה הידור גדול ויש דעות שזה אף מעכב". אמר.

בעקבות הוראתו הנחרצת השקיעו העסקנים מאמצים רבים במשך מספר שנים כדי לאתר נחל תוך אפשרות חוקית לקטיפת הערבות.

רק בשנה האחרונה נמצא הנחל המושלם עם יובלים רבים שנמצא מתאים לגידול ערבות נחל על פי כל ההידורים ללא כל תוספת השקיה ודישון.

ואכן, כאמור, בשנה האחרונה קודם שנת השמיטה נמצא הנחל המתאים. העסקנים חכרו מהקיבוץ שלו שייך הנחל את השטח, וגידלו במקום את הערבות טרם השמיטה, והתוצאות משובבות נפש. ערבות מהודרות, שגדלו בנחל בצורה טבעית עם לבלוב ובעלי קנה אדום.

בחג הסוכות הקרוב יוכלו עם ישראל המהדרים במצוות ארבעת המינים להדר אף בערבות ולרכוש ערבות נחל אמיתיות אשר ראויים על פי כל הפוסקים להוות את החוליה הרביעית במינים.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. בשולחן ערוך הרב שהוא הגדול מליטא אין זכר כלל שיש מעלה בערבה שגדל על הנחל
    ולכן הכל כסף כסף כסף……………………………………………..

    ירוחם |
    הגב