הגרי"ש על חתנו: "אין אצלו ביטול תורה"

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לא עלה השנה לציונו של חמיו הגרי"ש אלישיב זצ"ל ביום היארצייט אך למד משניות לע"נ. מה חשב חמיו זצ"ל על חתנו? "לא שייך אצלו ביטול תורה". {"לומד גם במחשבה"}

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לא עלה השנה לציונו של חמיו הגרי"ש אלישיב זצ"ל ביום היארצייט אך למד משניות לע"נ. מה חשב חמיו זצ"ל על חתנו? "לא שייך אצלו ביטול תורה".

בעלון דברי שי"ח המביא מדי שבוע מתורתו ונהגותיו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי הובא כי בשנים קודמות עלה מרן שר התורה על קברו ואמר כמה פרקי תהלים כמקובל,

השנה לא עלה, אך במהלך היום מיד כשגמר את סדרי הלימוד הקבועים, הוא עשה לעילוי נשמתו דבר המועיל הרבה יותר מהעליה על קברו הקדוש: במשך שעה ארוכה הוא למד פרקי משניות המתחילים באותיות של שמו יוסף שלום 8 ,פרקים, ואמר את הבקשה לפניה ולאחריה".

(הגר"ח קנייבסקי בביקור אצל חמיו זצ"ל עם הרבנית בת שבע ע"ה)

בעלון סופר כי באחד הימים השבוע סיפר אדם לשר התורה כי שמע לפני כמה שנים שדיברו עם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אודות מעלת הסנדקאות ועד כמה כדאי לבטל תורה עבור זה, בתוך הדברים הזכירו כי לו הנה ידוע בשער בת רבים על חתנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א שטורח ומבטל הרבה זמן עבור בריתות, ובפרט ידוע בשנים קודמות שהיה כוחו במותנו היה נוסע כמעט יום כל אפילו מדן ועד באר שבע כדי להיות סנדק בברית. מיד כששמע הגרי"ש את הדברים, ידו הניף בביטול ואמר 'אצל החתן לא שלי שייך ביטול תורה, ואין ראיה ממנו כי תמיד לומד גם הוא במחשבה ובכל מקום'.

כששמע מרן שר התורה את הסיפור חייך בענווה ואמר לאיש שיחו: ומה תרצה שהוא יגיב? סך הכל לא רצה לדבר בגנות 'העדים' …שלו"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.