הגר"י אזרחי בהכנסת ס"ת לישיבה בבית שמש (תמונות)

במעמד מפואר ובהשתתפות ראשי הישיבות. רבני ופרנסי הערים בית שמש וביתר הוכנס ספר תורה לישיבה החדשה "הישיבה  לצעירים"- בית שמש.
בראשות ראשי הישיבה הרה"ג רבי מיכאל ויצמן והרה"ג רבי יניב ביטון .
בדברים שנשא הגר"י אזרחי בסעודת המצווה עמד על דרכי ההצלחה לבן ישיבה: "יש שני תנאים בהצלחת בן ישיבה, האחת שבן הישיבה ידע שזהו מקום גידולו, יש פעמים שהבחור רצה ישיבה מסוימת ולא התקבל ובדיעבד נדמה לו שהתקבל למקום אחר ואינו מעריך כראוי הוא אינו מצליח. ומאידך יש גם תנאי למלמד, הגמרא אומרת שהקב"ה נתן תורה לישראל ופלפולה של תורה נתן למשה ובניו ומשה נהג טובת עין ומסרה לישראל, התנאי במסירת התורה הוא טובת עין,את ראשי הישיבה כאן אני מכיר והתנאי הזה קיים בהם".
בסיום דבריו בירך את בני הישיבה שיצליחו בלימודם ויעלו מעלה מעלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.