הגר"י יוסף: להצטרף ליוזמה חקיקת גיור בסמכות הרבנות בלבד

לקראת כנס הרבנים הגדול שיתקיים היום בירושלים כנגד הרפורמה בגיור ולחיזוק סמכות הרבנות הראשית בגיור, מתפרסם לראשונה מכתב מיוחד, מפורט ומנומק שנשלח על ידי הראשון לציון הרב יצחק יוסף אל הרב יעקב אריאל רב העיר רמת גן, ובו מובאים באופן בהיר עיקרי התנגדותו של הרב הראשי להמלצות השר לשעבר משה ניסים בעניין הגיור

במכתב, שנשלח מלשכתן של הרב הראשי לישראל יצחק יוסף לרב יעקב אריאל, מפורטת לראשונה התייחסותו של הרב הראשי לשלל הבעיות העולות , מרפורמת ניסים.

בראש המכתב מובהר כי הרבנים הראשיים לא יצאו מיד כנגד המתווה אלא בדקו ושקלו בכובד ראש עד שהכריעו שאין מקום לדון כלל בהצעת החוק. וכן, שעצם "הנחת היסוד לפיה מתווה הגיור צריך להתבסס על דו"ח שנכתב על ידי אדם שלא נתמנה לכך על ידי הרבנות הראשית לישראל, היא שגויה לחלוטין".
בהמשך מפורטים זו אחר זו הנקודות הבעייתיות בדו"ח, ביניהם :
א. נציגים רפורמים וקונסרבטיביים בוועדת מינוי דייני הגיור, מה שלמעשה נותן להם הכרה בתחום מהותי כמו הגיור.
ב. אפשרות לכל רב עיר להקים בי"ד ולגייר שהוא פתח לשחיתות.
ג. הפקעת הגיור מידי הרבנות הראשית.
ד. העובדה שכבר היום דוב ככול דייני הגיור הם מהציונות הדתית ומותחים את הקולות עד הקצה, ואם כן, כיצד אפשר להקל יותר?
ה. שינוי אופן מינוי הדיינים עליו כותב הרב הראשי שאינו יודע מה רע באופן המינוי היום שנעשה בוועדה בראשות הרב הראשי שבה חברים מנכ"ל משרד הדתות, נציב שירות המדינה, וראש מערך הגיור.
לאחר פירוט כל הנקודות, מבהיר הרב יצחק דניאל ראש בית ההוראה של הרב הראשי שמביא את הדברים בשם הרב יוסף, כי שר הפנים דרעי, שהוא המוסמך לחוקק בנושא הגיור, נתבקש על ידו לחוקק חקיקה המעגנת את מערך הגיור תחת הרבנות הראשית ולא תחת שום בית דין פרטי אחר, ומסיים *"יש להצטרף לדרישה זו ולחזקה על מנת שיגיע הדבר לכלל מעשה".*

את המכתב הקורא כאמור לתמוך בחוק מטעם הרבנות הראשית ולא בעקיפת סמכותה, שלח הרב הראשי כהעתק גם לרבנים נוספים בציונות הדתית : הרב דרוקמן, הרב צפניה דרורי, הרב שטיינר, הרב קלונסקי והרב זלמן מלמד.

נציין כי גם שני הראשונים לציון הקודמים הרב שלמה משה עמאר והרב אליהו בקשי דורון הביעו את התנגדותם הנחרצת לחוק.
הרב עמאר ששיגר מכתב לרב דרוקמן ולרב אריאל, פותח את דבריו במשפט "נדהמתי לראות אותו דו"ח והמלצות שיצא ע"י הועדה לבחינה וגיבוש המלצות גיור בישראל", וממשיך הרב עמאר וכותב "אם באתי לסכם תוכן ההמלצות האלו…הרי שהם ממליצים לנתק את הגיור מן הרבנות ומן ההלכה, ולהקים מערך שיגייר גיור חברתי ממלכתי עפ"י רוחם של שוללי ההלכה".
בהמשך הוא מתייחס גם לראש הועדה וכותב הדו"ח "אמרו לי שבראש הועדה עומד ידידי המכובד בנש"ק (-'בנן של קדושים', שכן משה ניסים הוא בנו של הרב יצחק ניסים הרב הראשי לישראל לשעבר) מר משה ניסים, ואני בטוח שלא אצבעות ידיו כתבו דו"ח הזה, ואם הצטרף או חתם בודאי שהוטעה בטעויות גדולות מאוד".
ולרבנים הוא כותב "ובודאי שלא עולה בדעתי אפילו במחשבה שמעלת כב' תורתכם מסכימים למסקנות אלו..ומתוך שאני מכירכם היטב רבות בשנים, בטוחני שיש כאן טעות או הטעיה רבתי ואין לי ספק בזה".
בהמשך מוחרף הטון עוד יותר "לא רק עקירת הגיור מן הרבנות יש כאן, אלא חוששני מאוד שזה יסוד לניתוק הרבנות מן המדינה ח"ו".
ובסיום קורא הרב עמאר לרבנים האלו "אבקשה מכבוד מעלתכם, לכתוב בדחיפות ובבהירות שאכן חתימתכם היא מקח טעות והרי היא בטילה מעיקרא".
יש לציין כי הרב עמאר נחשב כפוסק מתון והוכיח זאת בעבר בעניין הגיורים הצבאיים.
הרב בקשי דורון, צירף את חתימתו למכתבו של הרב עמאר, והוסיף מעט דברים משלו "הנני מצטרף..לעמוד כחומה בצורה לגדור כל פרצה, יש כאן מכירת ההלכה, מכירת היהדות.".
*עמדת הראשונים לציון למנוע רפורמה המנשלת את הגיור מסמכות הרבנות ולקדם תחתיה חוק שמעגן את סמכותה, תבוא כאמור, לידי ביטוי משמעותי בכנס הרבנים הגדול שיתקיים היום במלון רמדה בירושלים*.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.