ערב היום הקדוש: זקן ראשי ראשי הישיבות זצ"ל מנגן "ארשת שפתינו"

ערב היום הקדוש –יום הכיפורים. אנו מגישים בפניכם הקלטות נדירות ובהם ניגוניו המיוחדים של זקן ראשי הישיבות הגאון ר' משה שמואל שפירא זצ"ל אותם ניגן עם קבוצה מתלמידיו.

ערב יום הכיפורים. אתר 'קוקר' מגיש ביצוע מרטיט אותו ניגן הגרמ"ש שפירא זצ"ל.

ערב היום הקדוש –יום הכיפורים. אנו מגישים בפניכם הקלטות נדירות ובהם ניגוניו המיוחדים של זקן ראשי הישיבות הגאון ר' משה שמואל שפירא זצ"ל אותם ניגן עם קבוצה מתלמידיו.

בין הפיוטים שניגן, ניתן לשמוע את "ארשת שפתינו יערב לפניך". ו"שמך מעולם עובר על פשע".

הגרמ"ש שפירא זצ"ל נהג לשיר עם תלמידיו באירועים מיוחדים. שיריו היו ממסורת משפחתו מוואלוז'ין, מישיבות ליטא, מהרב ברוך בער ליבוביץ זיע"א ולחנים אישיים.

הרב שפירא ניחן בחוש מוזיקלי מפותח, והוא נהג לספר שכשהיה אצל הרב מבריסק, כיבדו הרב לשיר והוא אמר שאינו יודע לשיר. לאחר מכן שמעו הרב מבריסק שמפזם דרך לימודו ואמר לו בציניות  שבאמת אינו יודע לשיר.

שמך מעולם

[alooma ref="24a5305418401f288147d6580a1c848c.mp4" src="1" autoplay="0" pid="0"]

ארשת

[alooma ref="d3445a3a8a7b9edf52f33b3c8cbcf4e6.mp4" src="1" autoplay="0" pid="0"]

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.