הגר"מ מאזוז: בחור מהישיבה שלנו הלך לצבא – ותוך עשרה חודשים זרק הכל

הגר"מ מאזוז אמש בשיעורו השבועי חיזק את עצרת הרבנים הספרדים שהתקיימה בשבוע שעבר: "אדם צריך לדבר מה שכואב לו, ואם כואב לך תדבר. ואפילו אנשי הפוליטיקה יכולים לבוא ולהצטרך לעצרת תפלה" ועל הבחור שהלך לצבא

הגאון רבי מאיר מאזוז התייחס אמש (מוצאי שבת) בשיעורו השבועי לעצרת גדולי התורה הספרדים בשבוע שעבר כנגד חוק הגיוס החדש,
הרב "ראיתי דברים שאמר הרב בוארון, והעבירו אותם בהקלטה כדי לעשות להבות אש, על הכנס של התפילה שנערך בשבוע שעבר, ובעוונות הפוליטיקה אכלה כל דבר טוב. אדם בא לעשות כנס של תפילה בשביל בחורי ישיבות שלא ידרדרו, וכמעט זה בטוח כי כל מי שהולך לצבא קשה מאד שיוכל לשמור על עצמו, ומדרדרים אותו בכוונה שם, כאן יש לך מזכירה וכאן יש לך מישהו וכאן יש לך סמרטפון, וכאן יש לך רבי טרפון… עד שהכל נהרס. ולא עושים ככה".

"סיפרו לי על בחור אחד מהישיבה שלקחו אותו לצבא (אולי לא הביא את המסמכים בזמן, או שאמרו שהבן אדם הזה מתאים להיות חייל בצבא ישראל), ותוך עשרה חודשים זרק את הכל, ולא נשאר לו כלום. ואפילו בחורי ישיבות ג"כ מדרדרים במכשירים האלה, אייפון וכיוצא בזה. לכן כמה שאפשר לאדם לשמור על הבנים שלו, אשריו ואשרי חלקו".

הגר"מ מאזוז המשיך "וכשטען הרב בוארון: למה אתם מחשים? הוא צודק. והם גורמים בזה שאח"כ אלפים ורבבות יילכו עם הפלג הירושלמי, כי הם נלחמים בדבר הזה. למה? תמיד אפשר לטעון ולדבר, ואי אפשר לסתום פיות. וכי התורה כפופה לפוליטיקה?! אדם צריך לדבר מה שכואב לו, ואם כואב לך תדבר. ואפילו אנשי הפוליטיקה יכולים לבוא ולהצטרך לעצרת תפלה. פעם אחת הרב מנחם פרוש ז"ל ארגן הפגנה של שש מאות אלף איש נגד החוקים של הבג"ץ, כי הוא כל פעם היה מכרסם ביהדות, "יכרסמנה חזיר מיער", יכרסמנה בג"ץ מבתי דינים, וכל בתי דינים כשבא הדבר לבג"ץ הוא הורס את הכל. והוא עשה כנס גדול מאד".

"עו"ד אחד דתי שנחשב לטוב ביותר, אבל נראה כאדם פשוט, קוראים לו יעקב וינרוט, אמר: אני הלכתי לשם, וראיתי אלפים ורבבות, אז אמרתי "אני שייך אליהם", למה אני בורח מהם?! הלך והצטרף לדבר הזה. וגם בסה"כ שבעת אלפים. אבל אם זה דבר אמיתי צריך לדבר על זה. ירמיה הנביא בהפטרה של היום, אמר: "אהה ה' אלקים ולא ידעתי דבר כי נער אנכי, ויאמר ה' אלי אל תאמר נער אנכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, וכל אשר אצוך תדבר, אל תירא מפניהם כי איתך אני נאום ה' להצילך".

הרב ביקר את התנהלות בג"ץ בנושאי דת בתקופה האחרונה : "הם מכרסמים לנו בכל, בכותל המערבי ה' ירחם, בגיוס בחורי הישיבות, בשמירת שבת. אומרים מאות אלפים (ואולי שש מאות אלף) אלה שיש להם "היתר" לעבוד בשבת, והרחובות בשבת כמו בחול, חוץ מבני ברק, שמי שרוצה לטעום טעם שבת יבוא לכאן. וכי אדם צריך לשתוק כל הזמן עד שלא ישאר כלום?! מותר לאדם לדבר ולצעוק ולכאוב הכל, שישמעו כולם, כל הפוליטיקאים שקשורים לכסא מעור צבי, כי לכל חבר כנסת יש לו בכנסת כסא מעור צבי, לקיים מה שנאמר "והיה כעץ שתול על פלגי מים", כעץ ראשי תיבות כסא עור צבי, והם לא יכולים להיפרד מהכסא הזה. אבל לא יקרה לכם כלום, תיפרדו ותעלו עוד מעלה מעלה. אדם אמיתי מקובל אצל כולם".

הרב מזוז סיפר כי "בזמנו החזון איש היה בודד במערכה, כשדיבר על השמיטה, ולאט לאט הולך וניצח, עד שהיום יש לפחות אלפים חמש מאות חקלאים ששומרים שמיטה כהלכתה, בלי שום היתר לזה. אבל הוא היה בודד ויחיד, "אחד היה אברהם וירש את הארץ"".

בסיום דבריו אמר "תאמר דעתך, בלי צעקות ובלי קללות, ותסביר שאי אפשר להמשיך באופן הזה.

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. גְּזֵירַת גִּיוּס הַשְׁמַד וְהַזִימָּה...

  מרן הגאון הצדיק רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק וזקן ראשי הישיבות בדורנו, שמע על סילוקו של הגאון הרב אברהם כהן שליט"א מראשי איגוד בני התורה הספרדים מישיבת 'אהבת שלום' בירושלים והתבטא על כך בחריפות. וכפי שנחשף בשבוע שעבר כי בעקבות פעילותו של הרב אברהם כהן נגד נושא הגיוס וגם בתוככי הישיבה בה כיהן, הוחלטו לסלקו לאלתר.

  אחד מגדולי העסקנים סיפר את הדברים לגרמ"ד סולובייצ'יק בכאב וצער, איך שאמרו לרב אברהם כהן כי הם אוהבים אותו, אולם בגלל שהם חווים טרור, לא נותרה להם ברירה אלא לסלקו. בהקלטה נשמע הגרמ"ד מתעניין מי עושה את הטרור, הספרדים? ושמע כי דווקא אשכנזים עושים את הטרור ונאנח בכאב "נורא נורא". הגרמ"ד אף מתבטא על החוק החדש ואומר, "זה חוק? הרי גם את הספרדים הם יסחבו לצבא".

  ושמע הגרמ"ד כי הגאון המקובל רבי יעקב הלל, הוא זה שחילל שם שמים וזרק את הגאון הרב אברהם כהן מהישיבה, והתבטא בחריפות, "היום זה כבר לא פלא בשבילי, והיום אני כבר מבין איך היהודים הרגו בבית המקדש את זכריה הנביא כי הוא אמר שלא יעבדו עבודה זרה".

  ולמרות כל התחנונים להנהלת ישיבת 'אהבת שלום', הודיעו בישיבה כי אין מקומו בבית מדרשם, ואף מחקו את שמו בכל המקומות שם מופיעים רבני בית המדרש, עכ"ל הזהב.

  הרב כהן זכה מהשמים להיות בין ראשי המארגנים של הכינוס לתפלה וזעקה של הרבנים הספרדים בשבוע שעבר, ומפורסם כמי שמחתים את הרבנים בכל עצרת המזוהה עם הפלגים הקיצוניים ביהדות החרדית. ושכרו של הגאון הרב אברהם כהן שליט"א גדול מאוד על שזכה להיות ממזכי הרבים, איש אשר יראת אלקים בלבבו, אשר זכות הרבים תלוי בו, נאמן הוא בעל מלאכתו לשלם שכרו בזה ובבא על מסירת נפשו בתמימות ובפשיטות ללחום בכל כוחו נגד גזירת גיוס השמד, [ואין אתה יודע מתן שכרן של מצות]. וכתיב אל תירא מפניהם כי איתך אני נאום ד' להצילך. היום אי אפשר לסתום פיות. וכי התורה ח"ו כפופה לפוליטיקה?! אדם צריך לדבר מה שכואב לו, מב שכואב לקב"ה, ואם כואב תדבר. ואפילו אנשי הפוליטיקה יכולים לבוא ולהצטרך לעצרת תפלה.

  כל הבלגן על הרב כהן שליט"א כדי לעשות להבות אש על הכנס של תפילה שנערך בשבוע שעבר, ובעוונות הפוליטיקה אכלה כל דבר טוב. אדם צדיק וישר בא לעשות כנס של תפילה בשביל אלפי בחורי ישיבות שלא ידרדרו, וזה בטוח כי כל מי שהולך לצבא קשה מאד שיוכל לשמור על עצמו, ומדרדרים אותו בכוונה שם, כאן יש לך מזכירה, וכאן יש לך מישהיא, וכאן יש לך סמרטפון, וכאן יש לך ג' עבירות חמורות… עד שכל הדת נהרס וחוזר הביתה כגוי גמור. ומספרים לאחרונה על בחור אחד מהישיבה שלקחו אותו בכח לצבא (אולי לא הביא את המסמכים בזמן, או שאמרו שמתאים להיות חייל בצבא ישראל) ותוך עשרה חודשים זרק את הכל, ולא נשאר לו כלום. זה מזכיר ימים אפלים מתקופת גזירת על היהודים ברוסיה בתקופת שלטון הצאר.

  התנהלות בג"ץ בנושאי דת בתקופה האחרונה : "הם מכרסמים לנו בכל, בכותל המערבי ד' ירחם, בגיוס בחורי הישיבות, בגיוס בנות, בשמירת שבת. אומרים מאות אלפים (ואולי שש מאות אלף) אלה שיש להם "היתר" לעבוד בשבת, והרחובות בשבת כמו בחול, חוץ מבני ברק, וחלק קטן מירושלם, שמי שרוצה לטעום טעם שבת יבוא שם. וכי אדם צריך לשתוק כל הזמן עד שלא ישאר כלום?! הרי מותר לאדם לדבר ולצעוק ולכאוב הכל, שישמעו כולם, כל הפוליטיקאים שקשורים לכסא מעור צבי, כי לכל חבר כנסת יש לו בכנסת כסא מעור צבי, לקיים מה שנאמר "והיה כעץ שתול על פלגי מים", כעץ = ראשי תיבות כסא עור צבי, והם לא יכולים להיפרד מהכסא הזה. אבל אי אפשר להמשיך באופן הזה.

  ובזמנו החזון איש היה בודד במערכה, כשדיבר על השמיטה, ולאט לאט הולך וניצח, עד שהיום בזכותו יש לפחות אלפים חמש מאות חקלאים ששומרים שמיטה כהלכתה, בלי שום היתר לזה. אבל הוא היה בודד ויחיד, אחד היה אברהם וירש את הארץ.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. פתאום נזכרתם בגיוס החשש היה כל הזמן רק מה ששס בעסק אתם צועקים זה מתאים לאלי ישי יותר לא לרבנים

  כ

  ספרדי |
  הגב
 3. שי מחמלי

  מי לנו ענק כהרב מאזוז.
  דבריו כלבת אש !

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב