הגר"מ מאזוז על הח"כים החרדים: "דבוקים לכסא"

מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז התייחס במהלך שיעורו השבועי לסערת העצרת של הציבור הספרדי על גזירת הגיוס ותהה: "מה הבעיה להתפלל בעצרת?! גם חה"כ היו יכולים לבוא!

מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז התייחס במהלך שיעורו השבועי לסערת העצרת של הציבור הספרדי על גזירת הגיוס ותהה: "מה הבעיה להתפלל בעצרת?! גם חה"כ היו יכולים לבוא!

בדבריו חיזק את משתתפי העצרת "ראיתי דברים שאמר הרב בוארון, והעבירו אותם בהקלטה כדי לעשות להבות אש, על הכנס של התפלה שנערך בשבוע שעבר, ובעוונות הפוליטיקה אכלה כל דבר טוב. אדם בא לעשות כנס של תפלה בשביל בחורי ישיבות שלא יתדרדרו, וכמעט זה בטוח כי כל מי שהולך לצבא קשה מאד שיוכל לשמור על עצמו, ומדרדרים אותו בכוונה שם, כאן יש לך מזכירה וכאן יש לך מישהו וכאן יש לך סמרטפון, וכאן יש לך רבי טרפון… עד שהכל נהרס. ולא עושים ככה. סיפרו לי על בחור אחד מהישיבה שלקחו אותו לצבא (אולי לא הביא את המסמכים בזמן, או שאמרו שהבן אדם הזה מתאים להיות חייל בצבא ישראל), ותוך עשרה חודשים זרק את הכל, ולא נשאר לו כלום. ואפילו בחורי ישיבות ג"כ מתדרדרים במכשירים האלה, אייפון וכיוצא בזה. לכן כמה שאפשר לאדם לשמור על הבנים שלו, אשריו ואשרי חלקו. וכשטען הרב בוארון: למה אתם מחשים? הוא צודק. והם גורמים בזה שאח"כ אלפים ורבבות יילכו עם הפלג הירושלמי, כי הם נלחמים בדבר הזה. למה? תמיד אפשר לטעון ולדבר, ואי אפשר לסתום פיות. וכי התורה כפופה לפוליטיקה?! אדם צריך לדבר מה שכואב לו, ואם כואב לך תדבר. ואפילו אנשי הפוליטיקה יכולים לבוא ולהצטרך לעצרת תפלה. פעם אחת הרב מנחם פרוש ז"ל אירגן הפגנה של שש מאות אלף איש נגד החוקים של הבג"ץ, כי הוא כל פעם היה מכרסם ביהדות, "יכרסמנה חזיר מיער", יכרסמנה בג"ץ מבתי דינים, וכל בתי דינים כשבא הדבר לבג"ץ הוא הורס את הכל. והוא עשה כנס גדול מאד. עו"ד אחד דתי שנחשב לטוב ביותר, אבל נראה כאדם פשוט, קוראים לו יעקב ווינרוט, אמר: אני הלכתי לשם, וראיתי אלפים ורבבות, אז אמרתי "אני שייך אליהם", למה אני בורח מהם?! הלך והצטרף לדבר הזה. וגם בסה"כ שבעת אלפים. אבל אם זה דבר אמיתי צריך לדבר על זה. ירמיה הנביא בהפטרה של היום, אמר: "אהה ה' אלקים ולא ידעתי דבר כי נער אנכי, ויאמר ה' אלי אל תאמר נער אנכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, וכל אשר אצוך תדבר, אל תירא מפניהם כי איתך אני נאום ה' להצילך" .

הגר"מ מאזוז עורר בדבריו על סערת הכותל ואמר: "הם מכרסמים לנו בכל, בכותל המערבי ה' ירחם, בגיוס בחורי הישיבות, בשמירת שבת. אומרים מאות אלפים (ואולי שש מאות אלף) אלה שיש להם "היתר" לעבוד בשבת, והרחובות בשבת כמו בחול, חוץ מבני ברק, שמי שרוצה לטעום טעם שבת יבוא לכאן. וכי אדם צריך לשתוק כל הזמן עד שלא ישאר כלום?! מותר לאדם לדבר ולצעוק ולכאוב הכל, שישמעו כולם.

הגר"מ מאזוז לעג לח"כים החרדים: "כל הפוליטיקאים שקשורים לכסא מעור צבי, כי לכל חבר כנסת יש לו בכנסת כסא מעור צבי, לקיים מה שנאמר "והיה כעץ שתול על פלגי מים" , כעץ ראשי תיבות כסא עור צבי, והם לא יכולים להיפרד מהכסא הזה. אבל לא יקרה לכם כלום, תיפרדו ותעלו עוד מעלה מעלה. אדם אמיתי מקובל אצל כולם. בזמנו החזון איש היה בודד במערכה, כשדיבר על השמיטה, ולאט לאט הולך וניצח, עד שהיום יש לפחות אלפים חמש מאות חקלאים ששומרים שמיטה כהלכתה, בלי שום היתר לזה. אבל הוא היה בודד ויחיד, "אחד היה אברהם וירש את הארץ" .תאמר דעתך, בלי צעקות ובלי קללות, אבל תסביר שאי אפשר להמשיך באופן הזה. וכי זה "סטטוס קוו"?! הרי מחריבים את הכל, ולא עושים ככה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הגאון הצדיק רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק וזקן ראשי הישיבות בדורנו, שמע על סילוקו של הגאון הרב אברהם כהן שליט"א מראשי איגוד בני התורה הספרדים מישיבת 'אהבת שלום' בירושלים והתבטא על כך בחריפות. וכפי שנחשף בשבוע שעבר כי בעקבות פעילותו של הרב אברהם כהן נגד נושא הגיוס וגם בתוככי הישיבה בה כיהן, הוחלטו לסלקו לאלתר. אחד מגדולי העסקנים סיפר את הדברים לגרמ"ד סולובייצ'יק בכאב וצער, איך שאמרו לרב אברהם כהן כי הם אוהבים אותו, אולם בגלל שהם חווים טרור, לא נותרה להם ברירה אלא לסלקו. בהקלטה נשמע הגרמ"ד מתעניין מי עושה את הטרור, הספרדים? ושמע כי דווקא אשכנזים עושים את הטרור ונאנח בכאב "נורא נורא". הגרמ"ד אף מתבטא על החוק החדש ואומר, "זה חוק? הרי גם את הספרדים הם יסחבו לצבא". ושמע הגרמ"ד כי הגאון המקובל רבי יעקב הלל, הוא זה שחילל שם שמים וזרק את הגאון הרב אברהם כהן מהישיבה, והתבטא בחריפות, "היום זה כבר לא פלא בשבילי, והיום אני כבר מבין איך היהודים הרגו בבית המקדש את זכריה הנביא כי הוא אמר שלא יעבדו עבודה זרה". ולמרות כל התחנונים להנהלת ישיבת 'אהבת שלום', הודיעו בישיבה כי אין מקומו בבית מדרשם, ואף מחקו את שמו בכל המקומות שם מופיעים רבני בית המדרש. הרב כהן זכה מהשמים להיות בין ראשי המארגנים של הכינוס לתפלה וזעקה של הרבנים הספרדים בשבוע שעבר, ומפורסם כמי שמחתים את הרבנים בכל עצרת המזוהה עם הפלגים הקיצוניים ביהדות החרדית. ושכרו של הגאון הרב אברהם כהן שליט"א גדול מאוד על שזכה להיות ממזכי הרבים, איש אשר יראת אלקים בלבבו, אשר זכות הרבים תלוי בו, נאמן הוא בעל מלאכתו לשלם שכרו בזה ובבא על מסירת נפשו בתמימות ובפשיטות ללחום בכל כוחו נגד גזירת גיוס השמד, [ואין אתה יודע מתן שכרן של מצות].

  הגאון הצדיק רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק וזקן ראשי הישיבות בדורנו, שמע על סילוקו של הגאון הרב אברהם כהן שליט"א מראשי איגוד בני התורה הספרדים מישיבת 'אהבת שלום' בירושלים והתבטא על כך בחריפות. וכפי שנחשף בשבוע שעבר כי בעקבות פעילותו של הרב אברהם כהן נגד נושא הגיוס וגם בתוככי הישיבה בה כיהן, הוחלטו לסלקו לאלתר.

  אחד מגדולי העסקנים סיפר את הדברים לגרמ"ד סולובייצ'יק בכאב וצער, איך שאמרו לרב אברהם כהן כי הם אוהבים אותו, אולם בגלל שהם חווים טרור, לא נותרה להם ברירה אלא לסלקו.

  בהקלטה נשמע הגרמ"ד מתעניין מי עושה את הטרור, הספרדים? ושמע כי דווקא אשכנזים עושים את הטרור ונאנח בכאב "נורא נורא". הגרמ"ד אף מתבטא על החוק החדש ואומר, "זה חוק? הרי גם את הספרדים הם יסחבו לצבא".
  ושמע הגרמ"ד כי הגאון המקובל רבי יעקב הלל, הוא זה שחילל שם שמים וזרק את הגאון הרב אברהם כהן מהישיבה, והתבטא בחריפות, "היום זה כבר לא פלא בשבילי, והיום אני כבר מבין איך היהודים הרגו בבית המקדש את זכריה הנביא כי הוא אמר שלא יעבדו עבודה זרה".

  ולמרות כל התחנונים להנהלת ישיבת 'אהבת שלום', הודיעו בישיבה כי אין מקומו בבית מדרשם, ואף מחקו את שמו בכל המקומות שם מופיעים רבני בית המדרש.
  הרב כהן זכה מהשמים להיות בין ראשי המארגנים של הכינוס לתפלה וזעקה של הרבנים הספרדים בשבוע שעבר, ומפורסם כמי שמחתים את הרבנים בכל עצרת המזוהה עם הפלגים הקיצוניים ביהדות החרדית. ושכרו של הגאון הרב אברהם כהן שליט"א גדול מאוד על שזכה להיות ממזכי הרבים, איש אשר יראת אלקים בלבבו, אשר זכות הרבים תלוי בו, נאמן הוא בעל מלאכתו לשלם שכרו בזה ובבא על מסירת נפשו בתמימות ובפשיטות ללחום בכל כוחו נגד גזירת גיוס השמד, [ואין אתה יודע מתן שכרן של מצות].

  הגאון הצדיק רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק |
  הגב