הגר"מ קסלר הורה: "לסגור את השטיבל – לא לחבוש פאות"

במודיעין עילית הוחלט לסגור עד להודעה חדשה את השטיבלך המרכזים בעיר היכל יצחק וכן יצא מכתב מרבני העיר שלא לחבוש פאות

בישיבה ובהתייעצות עם בונה ומייסד היכל יצחק, ר' משה שלזינגר וחברי הוועד ר' מאיר מורגנבסר, ור' אריה אלישיב בבית המרא דאתרא של מודיעין עילית הגר"מ קסלר שליט"א, הוחלט לסגור עד להודעה חדשה את השטייבלך המרכזים בעיר היכל יצחק ע"ש הרה"ג רבי יצחק שלזינגר זצו"קל.

מייסד השטיבלך, ר' משה שלזינגר, אומר כי המקום נבנה ע"י לפני כמעט 30 שנה ומשמש מגדל אור לכל העיר והסביבה ומתקיימים בו מאות מניינים בכל יום עם אלפי מתפללים. לדבריו, "זו החלטה קשה וכואבת, אבל לצערנו המצב מחייב ואנו מברכים את המרא דאתרא הגר"מ קסלר שליט"א על האומץ לטפל בהתפשטות בנגיף הקורונה.

בנוסף, יצא קול קול קורא מרבנים וביניהם המרא דאתרא הגר"מ קסלר לנשים שלא לחבוש פאה בזמנים אלו.

 

7 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. "פריצות" פירושה דבר הבולט ויוצא דופן, פורץ גדר. והפאה היא הכיסוי ראש הכי נפוץ בציבור החרדי, לכן היא לא יכולה להיות פריצות

  ראשית, מאות פוסקי הלכה בכל הדורות, עד לדורנו אנו, התירו לבישת פאה. ולכן, אין זה משנה אם בפועל יש מאן דהו שטוען בלהט שיש לו הרהור כתוצאה מחבישת פאה.

  ברור לכל בר דעת, שאם אדם יטען שגילוי פניה וידיה ורגליה של האשה גורם לו הרהור (במה שהותר לה לגלות ע"י כל הפוסקים), הרי לא נתחשב בדעתו ולא נכפה עליה לכסות את פניה וידיה, גם אם יעמוד ויצווח כל היום שהיא גורמת לו הרהורים. והוא הדין לפאה שהותרה ע"י רוב ככל הפוסקים.

  אך באמת יש לשאול, כיצד באמת יש אנשים שנוח להם יותר להתהלך בערים חילוניות ולא בבני ברק, ושערות יבשות של פאה גורמות להם הרהורים יותר מנשים פרוצות ממש ההולכות בביגוד מינימלי ביותר, וכמובן ללא כיסוי ראש כלל, עם תסרוקות שונות ומשונות?

  התשובה היא, בוודאי שנשים חילוניות גרועות פי אלף מאותן נשים צדקניות שהולכות עם פאות (ששערן לכל היותר דומה לשיער הרווקות), אך התעמולה הבלתי פוסקת נגד לבישת פאה, גורמת לכך שאנשים תמימים מהרהרים ע"י ראיית פאה, ובפרט שאשה צנועה הולכת עם פאה, הרי זה נדמה בדמיונם כביכול רצונה להכשיל אותם.

  וכפי שכתב בספר "כפתור ופרח" להגאון רבי גרשון גולדשלגר שליט"א:

  "התועמלנים המפיצים כאילו יש בפאות משום פריצות ח"ו, גורמים שאנשים מתחילים לחשוב שזה באמת כך, והדבר מפריע להם וגורם הרהורים ח"ו. אך אם ידעו האמת, שאין בפאות כלום ואינם אלא כמטפחת, זה לא יפריע כלל. וזה אחד מהמכשולים שגורמים מפיצי הכרוזים, ומסיבה זו גם אי אפשר לשכנע אותם שהפוסקים התירו את הפאה, כי מטבע הדברים הם השתכנעו שזה כך אחר שקראו את דברי הגנאי החמורים שהתפרסמו בנושא, ואיך יסכימו לדבר שהוא נגד ההגיון וההרגשה שלהם? אך למי שלא נשבה בתעמולתם, אין הבדל לדידו בין פאה צנועה למטפחת בענין זה".

  "כשטענתי בפני אחד העסקנים בנושא מדוע אתם מתמקדים דוקא בפאה, שהיא מותרת לרוב הפוסקים, ולא בבגדים צרים וקצרים שהוא באמת איסור ותועבה, וביותר יקשה שהרי מאבק זה הורס את כל המאבקים האחרים למען הצניעות, שהרי הנשים משוות בין הנושאים במודעות, ומסיקות שהמודעות מגזימות, או שממילא כל הנשים לא בסדר, ולא מייחסים לזה חשיבות. וענה לי הנ"ל, שלדעת כמה נשים שחשבו בענין, הכל תלוי בכיסוי הראש, ואם הוא יהיה צנוע יותר, הנשים יקפידו יותר בכל לבושן ותיפתר בעיית הצניעות…"

  "אמנם מה נעשה שכנגד "כמה נשים" שיש להם "דעת תורה" (ויתכן בהחלט שהקנאה והרצון שכולן יהיו כמותן גרם להם לחשוב כך), שמענו דעת תורה מגדולי תורה מפורסמים, ולדעתם נשים שיחליפו את הפאה למטפחת בלחץ התעמולה, ישלימו את החסר בהתקשטות יתר בצורה לא צנועה ובבגדי שחץ. וזאת מבלי לדבר על כך שהתרבו לאחרונה המגלות שערן מבעד למטפחת שאינה מכסה היטב, וכמדומה שזה אצל רוב רובן רח"ל. וכפי ששמענו מכמה וכמה. וצניעות לא משיגים כשאוסרים את המותר, אלא ע"י חינוך והסברה שהתבלטות מגונה היא ומחטיאה את הרבים. וידועים גם בעיות חמורות בשלום בית ע"י שנוצרו כתוצאה ממעבר מפאה למטפחת".

  "כלל הדברים, העמדת המנהג על ההלכה, מהווה תועלת רוחנית לנשים רבות, ומהתעמולה בנושא נגרמים נזקים רבים והרס הצניעות. וכנ"ל. וסביר להניח שחלק מהתעמולה נעשית כתוצאה מנגיעות אישיות. מי שרוצה להדר וללבוש שני כיסויים ובעלה מסכים לכך תבוא עליה הברכה, אבל מכאן רחוקה הדרך לתעמולה בסגנון של כזבים כאילו אין על מי לסמוך. ואם יש מקום לתעמולה בנושא הוא רק בסגנון של בואו ונהדר יותר בצניעות".

  ומצינו לרבנים נוספים שזעקו על תעמולת הכזב, והתוצאות החמורות הנגרמות מכך.

  הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל, רב דק"ק חרדים בחיפה וראש בית המדרש להוראה שם, במכתב שפורסם בקובץ "אהלי שם" (קובץ ט'), כתב:

  "ב"ה, חיפה ח' מרחשון תשל"ז לפ"ק. יהא שלמא רבה מן שמיא וחיים להרה"ג… אחר דרישת שלומו הטוב כמשפט. הנה כבר כתבתי בענין זה להראב"ד הגר"י וייס שליט"א, וגם לר' אלעזר בריזל שליט"א, אבל אחשוב שיהיה לתועלת שיתערבו בזה גם אנשים אחרים, שיש הכרח לסלק ממשמרת הצניעות את האנשים הנותנים חיתתם בארץ חיים, ורוצים לכוף רצונם על בעלי הוראה.

  אמנם מחלה ירושלמית היא לומר דעות לרבנים, אבל עד הנה לא היה בדרך כלל דברי גנאי, ויש צורך להשתיק זאת ההנהגה בעודנה באיבה. אם לא יסלקו את האנשים האלה, יהא דין משמרת הצניעות כדין המזרחי וגרוע מזה, כי גם המזרחי רגיל לכוף דעותיו על רבנים.

  מה שראיתי מתוך מכתבו של מעלת כבודו שכבר העיזו פניהם כלפי הפמ"ג (אולי עוד יעיזו כלפי מג"א ורמ"א) לא אבין בכלל, והרי המשנ"ב הוא שהסכים לפסק הפמ"ג, וא"כ לא בלבד על הפמ"ג אנו סומכין אלא אף על המשנ"ב.

  ומה שטענו ששלטי הגיבורים מיירי בחצר דוקא, כבר שמעתי, ואיני מבין הרי זו ממש טענת החולק מהר"י קצנלנבוגן זצ"ל, ולא עלה על דעתו להפוך בזכותו של שלטי הגיבורים דמיירי בחצר דוקא. ומה שהעתיקו במודעה שלהם דברי המשנ"ב במקוטע, דהיינו הצד להחמיר ולא הצד להקל, זהו זיוף… זהו מה שבדקתי אחריהם והחלק יעיד על הכלל… ואכפול דברי שיש הכרח לסלק את האנשים הללו ממשמרת הצניעות".

  והגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז' לצעירים, מגדולי דורנו (הובאו דבריו בקובץ בית הלל – י"ט), כתב שיש עדיפות לפאה על מטפחת כיון שאינה מגלה שערות, ובגילוי דעת שהתפרסם בשמו הוצאו דבריו מהקשרם לגמרי – כלומר רמאות ממש, ובתעמולה נגד לובשות הפאות יש סכנה:

  "בס"ד, י"ז סיון תשס"ד. למעלת כבוד הרב… על דבר אשר כמה שאלו בזה שחתמתי על כרוז שמשתמע ממנו קריאה להרחקת חבישת פאה נכרית, אפרש דעתי בענין.

  הנה דבר פשוט שלא היתה כוונתי לחוות דעתי בעצם היתרון של הפאה הנכרית, אשר נידון זה כבר עלה על שולחן מלכים גדולי הדורות הקדמונים זי"ע, ומגדולי הדורות ז"ל היו שהנהיגו כן בביתם ונהרא נהרא ופשטיה, ובהרהור אחר פסקם יש בה פרצה.

  ובאמת דכיסוי הראש ע"י פאה גרמה טובה לכיסוי נאות של שערות הראש לבל יראו החוצה, גם לאלו שע"י כיסוי המטפחת לא היה דבר זה נשמר אצלם היטב, וכל מטרת החתימה היתה לבקשת קבוצה לחזק המנהגים שהנהיגו ע"פ אמותיהם והחיזוק היה בתרתי, האחד שלא יראו עצמן כיוצאים מן הכלל, ועוד והוא העיקר, שלא יבואו ע"י המטפחת לפרוץ ולהוציא משערן החוצה כאשר נכשלו בזה רבים.

  אבל התעמולה שעושין בדבר, יש בזה סכנה, לערער עיקרי הצניעות המחוייבת מן הדין, ואין דעת תורה נוחה מזה שיצא ח"ו איזה פרצה, ואלו המבינים ישפיעו על השניים בכדי שהצניעות יהיה שמור בכלל ישראל".

  והגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד העדה החרדית בארץ הקודש, פרסם כרוז בחודש מרחשון תשל"ז (והעתיק דבריו הגר"ז שכטר שליט"א, בקובץ אור ישראל כ"א):

  "לאור הכרוזים על "איסור" לאשה לצאת בפאה נכרית, והשמועה שיש נשים ובמיוחד מהספרדים שהורידו הפאה נכרית ולובשות מטפחת, יש בזה מכשול רב מאוד, דמצוי שאינה מכסה כל שערות ראשה, וכן ברשות הרבים לא מספיק מטפחת לבד, וצריכה מעיקר הדין גם רדיד, דהיינו שני כיסויים כמפורש בשו"ע, שלא להיכשל במקצת שערות מגולות, והיות שלא מסכימות לכסות כל השערות, על כן מקצת שערותיהן מגולות, ויש בזה איסור תורה וגילוי ערוה.

  הריני מודיע דעתי שכל המהרהר אחר מנהג שנהגו בו רבבות אלפי כשרי ישראל, ובראשם גאונים וצדיקים, ידו על התחתונה, שיש לפאה נכרית יסוד בהלכה במנהגי ישראל וגדולי הפוסקים, ואין לחלק בין אשכנזים לספרדים, שהפוסקים שהתירו סמכו על הגאון הספרדי שלטי גיבורים"

  ההרהור תלוי באיסור

  המתנגדים לפאות וסבורים שפאות הן פריצות איומה ונוראה, לא מתרגשים מרווקות ההולכות בשיער ארוך ופרוע. הגר"ע יוסף התיר פאה לגרושה ואלמנה, זאת אומרת – אשה שעד עתה כיסתה את ראשה, ובכל זאת אינו סבור שיש בזה פריצות.

  הכיצד?

  התשובה לכך מובאת בשו"ת "רבי עזריאל" (חלק א' סי' ח') להגר"ע הילדסהיימר זצ"ל, ושם שאל השואל על ההיתר לבתולות ללכת בשערן, וזה לשונו: "איני יודע טעם נכון, דלדעתי בבתולות שהולכים לגמרי בפירוע ראש יש הרהור יותר ויותר מנשים שהולכים רק קצת בגילוי שיער, ובש"ס קאמר סתם "שיער באשה ערוה" ואשה משמע גם פנויה".

  וענה לו הגר"ע הילדסהיימר: "הרהור תלוי באיסור, ומים גנובים ימתקו, ומשום דמותר לבתולות לילך, ע"כ ליכא איסור בזה". ע"כ לשון התשובה. וכוונתו שהאיסור גורם את ההרהור, ומפני זה אין הרהור בבתולה, כי התירו לה לגלות שערותיה. וממילא הוא הדין גם לפאה נכרית, שאחר שהתירוה עשרות הפוסקים, אין בה הרהור יותר, כי האיסור גורם את ההרהור, וכשיודעים שהדבר מותר, אין מהרהרים. אולם התעמולה האדירה שיש בנושא זה כבר עשרות שנים, ע"י עלונים, חוברות, דיסקים לצפיה ולשמיעה, מודעות רחוב וכו', הזועקים שיש בזה פריצות איומה ונוראה, גרמו לאנשים לחשוב שיש בזה איסור – וממילא יש בזה הרהור.

  יהונתן |
  הגב
 2. הפאות הם ———- פ ר י צ ו ת – ו ז י מ ה

  הפאות הם ———- פ ר י צ ו ת – ו ז י מ ה

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. מגיב 1 הוא חולה פאה. אל תתיחסו אליו דבריו דברי הבל

  הוא משוגע מבית משוגעים שמידי פעם מתפרץ ל

  לרשתות להכשיר הפאה אפילו עבורו זו מצוה. גם בגד ים בתוך בית הכנסת עבור המהבול הזה זה מצוה

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 4. הכותרת מעוותת, והפשקוויל מזוייף

  מבלי להתייחס לכותרת המעוותת לגמרי, מדובר בפשקוויל ישן ומזוייף, כדרכם בקודש, שמוחזר כעת ע"י אותם נוכלים שהוציאו אותו לאור בפעם הקודמת. וגם כאשר יש הוספה בכתב יד, הם משנים את הכיתוב של הפשקוויל ומוציאים מהקשרם את ההוספות בכת"י.

  וכמובן שדעת רוב גדולי ישראל היא שפאה עדיפה על מטפחת. החזו"א, הגר"ש משאש, הגר"ח קניבסקי, הגרב"צ אבא שאול, הגר"ח גריינמן, הגר"י פרידמן (מתפרח), הגר"מ שטרנבוך, הגר"מ פיינשטיין, הגרמ"י לפקוביץ, הגר"י טשזנר, הגר"ג ציננער, הגר"י קאפח, מוהרא"ש, הגרש"ז אויערבאך, הגר"י שפירא, ועוד ועוד.

  bit.ly/peaomitpachat

  מה גם שהמושג צניעות הוא מושג דינמי ומשתנה לפי הזמן, כפי שהשיב הגרש"ז אויערבאך בספר "ועלהו לא יבול" (ועוד פוסקים רבים) ומה שהיה אתמול פריצות מחמת שהוא בולט ויוצא דופן, לאחר שפשט המנהג כבר אין בו פריצות כי דשו בו.

  ישראל מאיר |
  הגב
 5. הרבנים כבר אסרו הפאות מזמן !!!!!!!!!!!!!!!

  הפאות הם ———- פ ר י צ ו ת – ו ז י מ ה

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 6. פאה או מטפחת? יש לי שאלה לכל הנשים היקרות..... **** ----- ///// \\\\\ ;;; ~~~ }}} |||| {{{{ """"

  לצערינו אסון רודף אסון, מוות מיותר שזועק זעקה אילמת. אם זו "קורונה" או תרבות הדחיפות, אם זה אסון הטביעות ואם זו שפיכות הדמים המיותרת והמרושעת ברשתות החברתיות. ואם מישהו כאן לא יתעורר, ולא יקח על עצמו את האחריות הציבורית הדרושה, על מנת לשפר החינוך של צניעות בנות ישראל, בגיל צעיר, הצניעות – ע”פ דעת תורתינו הקדושה, זה יכול ליגמר חלילה בעוד שורה של אסונות מיותרים שצפויים לנו ח”ו.

  ידוע שברגע שאשה סוטות הן מדרכי הצניעות, ולא מקדשות את גופן לבעליהן בלבד, מרחיקות הן את הגאולה, ומרבות פריצות וניאוף בעם ישראל. וברגע שמתנהגות הן כיאה לבת מלך, ושומרות את יופיון רק לבעליהן, הם מרבות קדושה בעם ישראל, משרות ברכה בתוך ביתם, ומקרבות את הגאולה לכל עם ישראל.

  ולא כאן המקום לפרט את כל הנקודות שטעונות שיפור משמעותי אצלינו בצניעות. אבל האדישות שפושה בציבור, לצד אנחות של “אוי ויי”, והנה, ממשיכים הלאה, כאילו כלום לא קרה כלום, ואז גם לא משפרים הצניעות, זה אסון גדול שצריך תיקון גדול מאוד. היופי שלך, זה הצניעות שבך! נא לזכור; ~~~ כל אישה שהולכת בצניעות, היא כמו יהלום בתוך ערימה של חול!

  אם אישה תחשוב פעם או תגיד “בעלי רצה שאלך שלא בצניעות”, בעולם הבא יאמרו לה: “האם באמת הלכת בשביל בעלך, בבית, או בשביל שאחרים שיביטו בך, ואם זה בשביל בעלך, לא יכולת לקנות שמלה או בגד צנוע ויפה שימצא חן בעיניו ללבות בבית?”. כי שם זה עולם האמת ושם אומרים רק את האמת! והעונש הוא כל כך גדול, שאי אפשר לתארו בכתב. ומה שלא עשו אושויץ הנעצים והציונים עשתה הפאה נכרית הלטאים של הבני תיייייירה. גדול מחטיא מהרג “ברוך שלא עשני אשה”!!! פאה נכרית מעגיל. כל אשה שלובשת פאה נכרית מקבלת גיהנום!!! ממש מ ז ע ז ע! הצרות של היום בעם ישראל בגלל הפאה נכרית. ומהפאה נכרית מתחיל כל הצרות…

  לא לחשוב אפילו לרגע שלאשכנזיות מותר פאה, כי כל הפוסקים האשכנזים היודעים לפסוק הלכה נכונה כבר אסרו את הפאות של היום! ולמה שלא יחושו להחמיר בדבר חמור כזה??? ואף בפאה וכובע ראוי לכל "אשה כשרה" להחמיר בצניעות שלה. עכשיו זה הזמן להתעורר, מרגישים שהמשיח כבר בפתח.

  אני באמת לא אוהבת להעיר על הנושא הזה, כי לי לא חסר דברים שצריך לתקן… אולי יותר קל לי בנושא צניעות ואני מקפידה על כך, אך בדברים אחרים די קשה לי, שהם פחות סממנים חיצוניים כמו תפילה ועבודה על המידות… אני יהודיה כמוכם ואף פשוטה יותר מכם, איני מתיימר להיות חכמה או נביאה ויש לי המון מה ללמוד מכל יהודי/ה. מכל הלב אני אוהבת אתכם!!! אוהבת עם ישראל מאוד מאוד! וזו הסיבה שאני פונה אליכם מכל הלב!!! אנו לקראת אחת התקופות הקשות בהיסטוריה שלנו, לקראת חבלי משיח!!! וכולנו חייבים לחזור בתשובה תיכף ומיד. וכך נזכה למשיח בקרוב.

  ברגע שאשה סוטות הן מדרכי הצניעות, מרחיקות הן את הגאולה. |
  הגב