מה חושב הראב"ד על הבחירות בארה"ב?(הקלטה)

הגר"מ שטרנבוך שליט"א השיב לשאלותיהם של משתתפי הדינר שע"י כולל שומרי החומות – צדקת רבי מאיר בעל הנס שנערך בליקווד שבארה"ב, במסגרתו אף התייחס לסוגיות אקטואליות העומדות על הפרק כמו למשל הבחירות בארצות הברית. {שו"ת מיוחד}

היום לפנות בוקר (שעון ארץ ישראל) השיב הגר"מ שטרנבוך לשאלותיהם של משתתפי הדינר שע"י כולל שומרי החומות – צדקת רבי מאיר בעל הנס שנערך בליקווד שבארה"ב, במסגרתו אף התייחס לסוגיות אקטואליות העומדות על הפרק כמו למשל הבחירות בארצות הברית.

במסגרת השו"ת שיזמו מנהלי הדינר לטובת קופת 'כולל שומרי החומות צדקת רבי מאיר בעל הנס', ניתנה הזדמנות מיוחדת לכל משתתפי הדינר להפנות את שאלותיהם בכל חלקי התורה לעבר הגאון רבי משה שטרנבוך אשר ישב בביתו שבירושלים וענה טלפונית בשידור לעבר קהל אלפי מאזינים שהשתתפו בדינר בארה"ב.

לאחר מכן נשא הגר"מ שטרנבוך דרשה באנגלית שאף היא הועברה בשידור לארה"ב, בה הפליג במעלת החזקת קופת כולל שומרי החומות צדקת רבי מאיר בעל הנס.

כך נשמע השו"ת:

ש. יהודים באמריקה שואלים, האם מותר להצביע בבחירות לארה"ב עבור אדם שדעותיו האישיות בענייני נישואין וכדו' נוגדת לדעת תורה?

ת. לא מעניין אותנו איך הוא מתנהג בחייו הפרטיים, ובין כך גם כל הגויים בחזקת אותו דבר, מעניין אותנו רק איך הוא מתנהג ליהודים.

ש. יהודים בארה"ב שיש להם גם שם לועזי בשפת הגויים, האם מותר להם להשתמש בשמם הלועזי?

ת. זה אמנם מעלה להשתמש בשם יהודי וכמו שנאמר בגמ' על מעלת "לא שינו את שמם", אבל אין איסור בדבר.

ש. האם מותר לצלם או להסריט מישהו ברחוב נגד רצונו?

ת. אין בזה איסור גזל אבל אין לעשות כן משום שאסור לצער יהודי.

ש. אודות הפולמוס ההלכתי הידוע בעניין תולעי אנסקיס שנחלקו בו הפוסקים, מה יש לעשות הלכה למעשה?

ת. זה ספיקא דאורייתא ויש להחמיר, ואמנם מי שמיקל בזה אינו עבריין כי ישנם פוסקים שמקילים, אבל לכתחילה יש להחמיר.

ש. אבא שמבייש את בנו ומכלימו האם הבן צריך לשתוק?

ת. יש מצוות כיבוד אב ואם לשתוק, זה ניסיון משמים, בגמ' מבואר על גוי שהכלימו אביו והוא שתק וזכה לשכר רב.

ש. איך צריך להסביר לילדים שיש בורא לעולם, האם בצורה פשוטה או בדרך של הוכחות ופילוסופיה?

ת. באמונה פשוטה. החסיד יעב"ץ כבר הביא שהרבה מאלו שאמונם היתה בנויה רק על הוכחות פילוסופיות לא עמדו בניסיון והמירו דתם בשעת גזירה.  

ש. האם קהילה בישראל מחויבים למנות לעצמם רב?

ת. בוודאי חייבים. ישנם שיטות ראשונים שקהילה שאינם ממנים רב לעצמם, עוברים על לאו ש"לא תהיה עדת ה' כצאן בלי רועה", וכך גם מבואר ברמב"ם.

   שטרנ 5 שטרנ שטרנב

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.