ביה"ד הגר"נ קרליץ יוצא באזהרה חמורה נגד תופעת "גט מעושה"

בית הדין של הרב קרליץ בבני ברק יצא באזהרה חמורה בענין כשרותו של גט שהבעל נותן לפעמים לאשתו רק אחרי איומים ולחצים שונים, עקב מעשים רבים שקורים לאחרונה בהם משתמשים בדרכים שונות ומשונות כדי לכפות על הבעל שיכתוב גט, ואף קרו מקרים שהכו את הבעל מכות רצח ואף כפתו אותו עד שיאמר רוצה אני.

עוד מציין בית הדין מקרים בהם האשה תובעת מהבעל הסרבן כספים רבים ודורשת גט בתמורה לביטול תביעתה

בית הדין הנ"ל המקובל כחשוב ביותר בעולם היהודי היום קובע שעל פי רוב הגטין אלו הם גיטין כפויים שלא נעשים כראוי ונכנסים להגדרה ההלכתית שנקראת "גט מעושה" שהוא גט הפסול מהתורה ושאינו תקף והאשה נשארת ח"ו אשת איש על כל המתלווה לכך כולל איסורי ממזרות על הילדים ח"ו

מי שחוששת שזו אפשרות אצלם צריכים לפנות לרב מומחה לברר בדיוק את אשר נעשה במקרה שלהם ובמידת הצורך יש לערוך גט נוסף אחר שבו יובטח הלכתית שהגט לא ניתן בכפייה שכפו על הבעל אשר צורתה נוגדת את צורת הכפייה המותרת בהלכה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.