הדמעות של היתום והאברך שנפגע • 2 סיפורים חוצי יבשות על כוחה של מילה שאירעו לאחרונה

מספר הגה"צ המגיד רבי אלימלך בידרמן שליט"א: בשבוע שעבר התקשר אלי יהודי אלמן מירושלים וסיפר לי סיפור נורא על בנו יתום בגיל 13, אשר לפני כמה ימים התפלל לפני העמוד לעילוי נשמת אמו המנוחה ע"ה.

כבר בתחילת התפילה החלו ההפרעות של המתפללים ליתום האומלל, זה אמר לו כי התפילה שלו איטית מדי, ואחד אמר לו אתה מתפלל  מדי מהר, כשסיים את התפילה בלב נשבר ועצוב, חזר הביתה כולו מרוסק מההשפלות ובכה לאביו על מה שעוללו לו המתפללים.

האבא שכאב מאוד את מה שאירע לבנו, שח את הדברים להגאון רבי יעקב מנדל יאראוויטש שליט"א מרבני העדה החרדית דהיום" וכששמע את זה נזעק: מה, איך הם יכולים היו לומר כזאת, אני הרי התפללתי במנין עם בנך היתום, אוי באיזה מתיקות הוא התפלל, וכל כך חשבתי לגשת ולומר לו "מילה טובה" על תפילתו לפני העמוד, ולומר לו איזה יפה הוא התפלל, אוי ויי כמה עגמת נפש יכולתי למנוע. 

וכן הפוך: 

התקשר אלי גם ביום רביעי שעבר,  ראש ישיבה אחד תלמיד חכם עצום  רב באמריקא, שהוא מרביץ תורה ועוסק בתורה יומם ולילה וסיפר לי סיפור מדהים שלאחרונה הפרנסה אצלו ירדה קצת וגם בנו כמעט כפסע ירד מהדרך לרחוב ונהיה מפירות הנושרים רח"ל, ואם כל זה לא די גם לא הצליח לו בשידוך עם בתו,

כשראה כמה צרות בצרורות באות עליו, החל לחשוב למה כל זה בא עליו מה קורה כאן, עד שהחל להעביר כמו בסרט נע בחייו מה הוא עשה לפני עשרים שנה, עד שנזכר שאז ישב בכולל ואחד מהאברכים אמר איזה סברה והוא צחק עליו, כשזכר מזה אמר לעצמו שאם כן הוא צריך לפייסו, ועוד לא ידע באותו זמן היכן הוא פוגש אותו.

למחרת הוא הולך להתפלל בבית המדרש והנה הוא רואה להפתעתו את אותו אברך, והחל להעביר איתו חויות מהכולל בעת לימודם לפני 20 שנה, בין הדברים אמר לו אתה זוכר שצחקתי עליך על הסברה, השיב לו האברך בוודאי שאני זוכר, ומאז שאמרת לי את זה החלטתי שאם כן אני לא יוצלח ללימוד ועזבתי את הכולל ויצאתי לעבודה, והכל מכוחו של אותה צחוק וליגלוג, היהודי כמובן מחל לו והם התפייסו מיד, אבל מזה הוא הבין שזאת היתה הסיבה למאורעות הקשים שעברו עליו.

 ועוד…

*פרשת מטות הוא הפרשה של הפה, ואם אתה מאמין שהשי"ת מנהל את הכל, כך תאמין שאתה מנהל את חייך עם הפה.

*התורה מלמדת אותנו אם אדם בשעת כעס שלא ידבר.

*אל תדון את חבריך עד שתגיע למקומו, ועל זה אומר השפת אמת שלעולם לא תגיע ממקומו.

*מעשה מהרב בלוך ר"י טלז בקליוולנד על ההפטרה של מחר חודש "לך כי שלחך ה' להקים הישיבה בקליוולנד (סיפור)

*למה היה צריך אלף למטה מתפלל אחד על כל יורה בחץ?

*ימי שלושת השבועות האלו זה סגולה לישועות (ההסבר והטעם לכך)

*למה הרה"ק מנדבורנא ביקש קוויטלעך לפעול עבורם בימים אלו?

 *מה  הם ערי המקלט של זמנינו היום?

*למה אומרים שלא עשני גוי ולא שעשני ישראל?

 *מעשה עם הפני מנחם שהיו 2 אחים אחד כשרוני ואחד בינוני, והוא צעק לרבי שהוא עומד ולא שוה כלום ואחיו מוכשר כבר התארס לפניו , מה השיב לו  הפנ"מ, ומה הקשר לרכב יוקרתי בתשובתו?

 *כשיהודי מוכן למסי"נ אז מגיע אליהו הנביא

מעשה בהרב מפעזינג עם הכתב סופר בגוי שנתגייר ונימול והיה במצב קשה שנזל ממנו דם, כתוצאה מכך כל קהילת הונגריה היתה בסכנה מזה, ואמר לו החת"ס חייבים להציל את כל הונגריה ואתם חייבים ללכת לנהר דונאי ולהטביע עצמכם אתה והגוי בנהר דונאי, ושם פגשו זקן אחד שאמר לו אני יתן לך מין עפר ותניח על מקום הברית ומיד יעבור וכך הוה, וכשחזר בכה לחת"ס למה היה צריך לעשות לו כך, ואז הבין שזה היה אליהו מלאך הברית, שאל את החת"ס אם יכולת להביא את מלאך הברית, למה הוצאת לי את הנשמה, שאג עליו החת"ס כשיהודי מוכן למסי"נ אז מגיע מלאך הברית להושיעו. (סיפור נורא)

*סיפר רבי אלי' רוט משמש הרה"ק ר"ש מזועיהל, שידוע שכשהרה"ק היה הולך למקוה, היו מזכירים לו שמות לתפילה ואם לא היה משיב שהחולה יתרפא וכדומה, אז ידעו שאין סיכוי, אך במקרה מיוחד שהצדיק לא השיב ובכל זאת החולה התרפא. (האזינו להמשך הסיפור)

*סיפור מנפוליון שיהודי אחד הציל אותו והסתירו ובתגובה הוא אמר מיד לתלות אותו (לסיפור היה סיום מפתיע)

*סיפר הרב שטיינמן נכנס אליו אברך שהשלום בית שלו כבר 10 שנים לא טוב, אמר לו הגאון צריך לוותר, השיב האיש זה מה שאני צועק שצריך לוותר, אולי אני יביא אותה לרב שהיא תשמע בעצמה.

*מספרים העסקנים עוד סיפור בשם הרב שטיינמן על דין תורה עם 2 קופות צדקה מאוד גדולות שהתווכחו על השם שהוא נראה אותו שם, כמו לדוגמא חסדי מאיר, וצדקת רבי מאיר, והרב שטיינמן היה אחראי על אחד הקופות, ובדין תורה בין 2 גדולי פוסקי הדור נפסק בכתב ובעל פה שלא קרב זה אל זה ולא צריך להחליף את השם, רק ביקשו הפוסקים שהרב שטיינמן יחליט על השם ויפסוק.

*העסקנים באו להרב שטיינמן ואמרו לו שהוא הרי יודע מה הקופה הזאת עושה ושיסכים לדעת הפוסקים, הרב שטיינמן חשב דקה ואמר מיד בתקיפות: "יש לכם מספיק כסף לקופה תורידו מיד את השם, וזה לא יגרע ממכם מאומה, תוותרו".

באותה השעה החליט אחד העסקנים שזאת שעת הכושר ושאל אותו האם הרב יסכים להחליף את שם משפחתו משטיינמן לבוזגלו או לברקוביץ למען השלום, השיב לו הגאון: אם אדע שזה מה שהוא רוצה וזה יעצור את המריבה וזה יביא לשלום אני מוכן להחליף את שם משפחתי לבוזגלו.

ואמר וסיים הגאון: נער הייתי וגם זקנתי, עוד לא ראיתי דבר כזה שאדם ויתר והפסיד מכך, כזאת לא ראיתי בכל ימי חיי.

*מה היה המתנה לחתונה שנתנו אחד לשני רבי אריה לוין ואשתו?

 *רבי יצחק גרשטנקורן שאמר: קיבלת על עצמך סימן שאתה יכול (סיפור)

 *למה לא שלחו לצבא את הנשיאים?

 *משיח שדן עם הרה"ק ר' דוד מטולנא האם לבוא ולגאול את ישראל ולמה הוא השיב שעדיין לא יבוא. (סיפור מופלא)

 *סיפור בזמן רבי סעדיה גאון עם יהודי ששודדים רצו לרוצחו נפש. (הסיום בסיפור היה מפתיע בזכות קריאת שמע)

 *למה אם אדם מתפלל ביחידות הוא נקרא חצוף?

 *מעשה מופלא עם הישמח משה ומשמשו הגבאי שהיה אהוב מאוד אצל רבו, ואף הותר לו לישון על מיטתו של היש"מ (סיפור מופלא עם כתבי יד וקבלה שקיבל על עצמו).

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

להאזנה:

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.