ההוראה המפתיעה של הגר"מ שטרנבוך

בעת עלייתו לתורה בעיצומו של יוה"כ תיקן הגר"מ שטרנבוך את הגבאי והסביר מדוע אין תוקף לנוסח "בעבור שציוה לברכם"

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א שערך את תפילות יום הכיפורים בהיכל ישיבתו הגדולה ברמות – כמידי שנה בשנים האחרונות, ביקש מגבאי הישיבה לערוך "מי שבירך" לכל תומכי ונגידי הישיבה הקדושה לאחר עלייתו לתורה.

גבאי הישיבה ערך את נוסח ה"מי שברך" כנהוג, אמר בתוך ה"מי שבירך" – "בעבור שציווה לברכם", אולם ראש הישיבה מרן הגר"מ שטרנבוך הפסיקו ואמר, "אין שום ערך ותוקף לניסוח שכזה, שכן הברכה איננה חלה מכח "צוואה", ואין מקום להחיל את הברכה מכח זה ש"ציווה לברכם".

מרן פוסק הדור תיקן את הנוסח, והורה לגבאי לומר "בעבור שיתנו כל אחד מהם סך 200$ לישיבה הקדושה".

מרן הרב שטרנבוך הוסיף וביאר "כדי שהברכה תקבל משמעות, צריך המתברך לעשות איזה טובה למברך, כמו שמצינו ביצחק אבינו שלא הסכים לברך את עשיו אלא בתנאי שיעשה לפניו מטעמים, וכך גם הכוהנים רק בגלל שהם מקבלים מעם ישראל תרומות ומעשרות, לכן בחר בהם הקב"ה לברך את ישראל".

יצויין, כי מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, ניגש לעמוד לתפילת נעילה, וקודם אמירת "שמע ישראל" וכו' עצר את הציבור, ובבכי רב עורר את הבחורים שבשעה שאנחנו צועקים שמע ישראל יש לכוון שאנחנו מוסרים את נפשנו על קידוש ה'.

"העיקר בקידוש ה' הוא לא רק לקבל על עצמו למות על קידוש ה', אלא למסור את כל התאוות והרצונות ולחיות על קידוש ה' נגד כל הניסיונות", אמר מרן הגר"מ שטרנבוך לתלמידיו.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.