ההלכה היומית – האם מותר להשתמש בסכך מענפי עיריה ללא רשות